1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter
Oppstartsmelding fv.460 Ågedalstø

12-12-2014 Høringer

Oppstartsmelding fv.460 Ågedal…

Statens vegvesen Region Sør varsler med dette oppstart av reguelringsarbeid på fv 460 Ågedalstø - Havsåsen. Området skal detaljreguleres jrf. plan og bygningsloven § 12-3. Vi ber med dette om...

Les mer
Storkemoen - Detaljreguleringsplan - offentlig ettersyn

12-12-2014 Høringer

Storkemoen - Detaljregulerings…

Driftsutvalget vedtok i møtet 02.12.2014, sak nr. 54/14, å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Storkemoen til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-11.

Les mer
Åpning av LRMS

09-12-2014 Aktuelt

Åpning av LRMS

Tysdag 2. desember var dagen då Lindesnesregionen sine 5 ordførarar sto samla framfor det gamle sjukehuset i Mandal, og kunne erklære Lindesnesregionens medisinske senter (LRMS) for opna.

Les mer
Røykesluttkurs

09-12-2014 Kurs/seminar/foredrag

Røykesluttkurs

Etter nyttår skal Audnedal kommune arrangere røykesluttkurs i samarbeid med Marnardal og Åseral kommune. Kurset går over 5 kvelder fra januar til april, hvor alle er ca 2 timer. Tre...

Les mer
Elektronisk vannmåleravlesning 2015

09-12-2014 Kunngjøringer

Elektronisk vannmåleravlesning…

Husk at vannmåleravlesningen skal foretas før 10.januar 2015. Du kan allerede nå melde inn målingen din via dette skjemaet under.

Les mer

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

pdfKonsmo - Lyngbakken (kart) fra kr. 60.000 - 80.000 
pdfSveindal - Lunden (kart) fra kr. 60.000-125.000
(En reguleringsprosess for mange nye tomter på Byremo og Konsmo på går og forventes og være ferdig våren 2014.)

Andre ledige tomter:
Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknader som behandles etter jordlov (§12) og dispensasjon-stillatelse (Pbl.§7) i NLF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  ukjent  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   ukjent  Jørgen Helle -  918 35 911

Næringstomter (les mer her)
Audnedal kommune gir ut gratis næringstomter på optil 2 mål, mot å deponere et beløp fram til det er etablert bygning på tomta. Da vil dette beløpet tilbakeføres. På Helle industriområde er tomtene klare og det jobbes med å etablere tomter her. Dette skal være på plass i løpet av 2014.