1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Helsesenteret er komplett

24-04-2015 Audnedal Helsesenter

Helsesenteret er komplett

Nye Audnedal helsesenter er nå klart til bruk. Samtlige kontorer og enheter er på plass når senteret åpner i sin helhet mandag 27.april. Dermed har kommunen etablert et solid fagmiljø...

Les mer
Kreftkoordinator avsluttes

24-04-2015 Kreftkoordinator

Kreftkoordinator avsluttes

Prosjektstillingen kreftkoordinator avsluttes 7.mai 2015.  Kreftkoordinatorstillingen har  først og fremst vært en funksjon for å gi et bedre tilbud til de enkelte pasientene og deres familier gjennom forløpet med kreft. Det...

Les mer
Kommuneoverlege

24-04-2015 Ledige stillinger

Kommuneoverlege

Ledig 80% fast stilling som felles kommuneoverlege i Marnardal, Hægebostad, Audnedal og Åseral kommune med søknadsfrist 25.mai.

Les mer
UTBYGGINGSAVTALE STORKEMOEN

24-04-2015 Høringer

UTBYGGINGSAVTALE STORKEMOEN

Audnedal Kommune vedtok i møte den 21.04.2015 (sak 17/15) å legge ut forslag til utbyggingsavtale for Storkemoen til offentlig ettersyn jamfør plan- og bygningslovens § 17 – 4 med høringsfrist...

Les mer
Jobbe i kirka?

22-04-2015 Ledige stillinger

Jobbe i kirka?

VI TRENGER NYE MEDARBEIDERE! 3 nye stillinger lyses ut med søknadsfrist 5.mai.

Les mer
Vellykket åpning på Konsmo

21-04-2015 Kultur

Vellykket åpning på Konsmo

Med strålende sol og godt oppmøte lå alt til rette for skattejakt!

Les mer
Musikkens dag

17-04-2015 Aktuelt

Musikkens dag

Musikkverkstedet på Byremo arrangerer musikkens dag 25.april både på dagtid på Byremo, og på kveldstid på Konsmo sammen med årets Kulturprisutdeling. Gled dere til en musikalsk festdag. Se program her.

Les mer
Dugnader på kirkegårdene

15-04-2015 Kirke

Dugnader på kirkegårdene

Det blir dugnader på kirkegårdene i kommunen den 20.april (Grindheim) og 27.april (Konsmo).

Les mer
Forfatterbesøk på Konsmo

08-04-2015 Kultur

Forfatterbesøk på Konsmo

Hilde Eskild fremførte fortellinger av Gabriel Scott på biblioteket. 

Les mer
Sangstund med Håkon

08-04-2015 SENIORSIDA

Sangstund med Håkon

Torsdag 26.mars var det duket for sangstund med Håkon på Audnedal omsorgssenter. 

Les mer
Valgliste Bygdelista for Audnedal

30-03-2015 Valg 2015

Valgliste Bygdelista for Audne…

Valgliste for Bygdelista for Audnedal legges nå ut til offentlig ettersyn.

Les mer
Valgliste Kristelig Folkeparti

30-03-2015 Valg 2015

Valgliste Kristelig Folkeparti

Valgliste for Kristelig Folkeparti legges nå ut til offentlig ettersyn.

Les mer
Valgliste Høyre

30-03-2015 Valg 2015

Valgliste Høyre

Valgliste for Høyre legges nå ut til offentlig ettersyn.

Les mer
Natteravnkonferanse

27-03-2015 Aktuelt

Natteravnkonferanse

VELKOMMEN TIL INSPIRASJONSKONFERANSE 11. APRIL!  Vi har gleden av å ønske deg velkommen til natteravnkonferansen på Hotell Norge lørdag etter påske, med nypåmeldingsfrist tirsdag 7.april.

Les mer
Legevakten til Mandal

27-03-2015 Legetjenester

Legevakten til Mandal

Fra og med 1. mai 2015 blir Audnedal- og Åseral kommune knyttet opp mot legevakten i Mandal tilsvarende dagens ordning med Kristiansand legevakt. Den interkommunale legevaktsordningen mellom Audnedal, Hægebostad og Åseral...

Les mer
Innflytting i Audnedal helsesenter

27-03-2015 Audnedal Helsesenter

Innflytting i Audnedal helsese…

INFORMASJON OM INNFLYTTING TIL AUDNEDAL HELSESENTER PÅ KONSMO (Tidligere Konsmoheimen) Følgende faggrupper flytter fra sine nåværende kontorer på Byremo eller Konsmo og inn i Audnedal helsesenter. De er tilgjengelige i nye lokaler...

Les mer

26-03-2015 Kommunereformen

Vraker Nye Lindesnes

Audnedal kommunestyre gjorde 27.mars 2015 følgende vedtak om kommunereformen. 1. Audnedal kommunestyre anser ikke «nullalternativet» som et alternativ i det videre arbeid. Kommunestyret går derfor inn for at Audnedal kommune skal slå...

Les mer
Valgliste Arbeiderpartiet

23-03-2015 Valg 2015

Valgliste Arbeiderpartiet

Valgliste for Arbeiderpartiet legges nå ut til offentlig ettersyn.

Les mer
Kommunesammenslåingen mars 2015

20-03-2015 Kommunereformen

Kommunesammenslåingen mars 201…

Kommunereformen – regjeringens forslag til nye oppgaver til kommunene og saksutredning og innstilling fra rådmannen i saken om retningsvalg kan du lese her.

Les mer
Valgliste Senterpartiet

18-03-2015 Valg 2015

Valgliste Senterpartiet

Valgliste for Senterspartiet legges nå ut til offentlig ettersyn.

Les mer

Kommuneoverlege

audnedal framover logo nyLedig 80% fast stilling som felles kommuneoverlege i Marnardal, Hægebostad, Audnedal og Åseral kommune med søknadsfrist 25.mai.

Les mer …

Jobbe i kirka?

den norske kirkeVI TRENGER NYE MEDARBEIDERE! 3 nye stillinger lyses ut med søknadsfrist 5.mai.

Les mer …

Intern utlysning av prosjektstilling

audnedal framover logo-nyDet lyses ut en intern prosjekt stilling til nyopprettet dagtilbud for hjemmeboende demente Audnedal kommune med søknadsfrist 1. april 2015.

Les mer …

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

pdfKonsmo - Lyngbakken (kart) fra kr. 60.000 - 80.000 
pdfSveindal - Lunden (kart) fra kr. 60.000-125.000
(En reguleringsprosess for mange nye tomter på Byremo og Konsmo på går og forventes og være ferdig våren 2014.)

Andre ledige tomter:
Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknader som behandles etter jordlov (§12) og dispensasjon-stillatelse (Pbl.§7) i NLF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  ukjent  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   ukjent  Jørgen Helle -  918 35 911

Næringstomter (les mer her)
Audnedal kommune gir ut gratis næringstomter på optil 2 mål, mot å deponere et beløp fram til det er etablert bygning på tomta. Da vil dette beløpet tilbakeføres. På Helle industriområde er tomtene klare og det jobbes med å etablere tomter her. Dette skal være på plass i løpet av 2014.

 

Hva skjer i Audnedal?