Søk - Innhold
Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Dokumenter
Nettlenker
Kalenderhendelser
Lag og foreninger
 1. Siste nytt
 2. Aktuelt NÅ
 3. Ledige stillinger
 4. Tomter

Ledige stillinger - november 2017

Audnedal kommune lyser ut fast stilling som enhetsleder ved Audnedal Bo- og dagsenter, samt vikariat som miljøterapet ved Audnedal Bo- og dagsenter. Søknadsfrist er 3. desember. ...

Forskrift om adgang til jakt og fangst a…

Fastsatt av kommunestyret i Audnedal kommune 28 september 2017 med hjemmel i lov 29.mai 1981 nr.38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) §9 og forskrift 26. april 2017 nr. 519 om f...

Nasjonal tilkuddsordning mot barnefattig…

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Formålet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn...

Søknadsfrist for tilskudd fra Audnedal N…

For å være sikker på at alle som ønsker å søke på tilskudd fra Audnedal Næringsforum får søkt, har styret bestemt seg for å forlenge søknadsfristen til 01.12.17. Retningslinjer fo...

Rådmannens forslag til handlingsplan

Rådmannen har nå lagt frem sitt forslag til Handlingsplan for 2018-2021 samt årsbudsjett for 2018. ...

Info om telefonnummer

Det har blitt litt feilringing i det siste når innbyggere ønsker å få tak i legekontoret, så her er en kort oversikt over riktig telefonnummer:

Nye åpningstider på servicekontoret

F.o.m. mandag 16.10.17 endres åpningstidene på servicekontoret til kl. 09.00 - 15.00. Dette gjelder også biblioteket, men det vil fortsatt være åpent på biblioteket til kl. 19.00 p...

Ny jordmor på helsestasjonen

Vi har nå ansatt en jordmor som heter Gro Roland. Hun skal være på helsesenteret her i Audnedal hver tirsdag og torsdag i partallsuker. Telefonnummeret hennes er 46815797. Ta kont...

Informasjon om tilbud fra PårørendeSente…

PårørendeSenteret i Stavanger er drevet av en ideell stiftelse og har i 2017 drevet med pårørendearbeid i 19 år. Våre tilbud lokalt er i hovedsak rettet direkte mot pårørende i for...

Busskort til UIA studenter

Audnedal kommune gir heltidsstudenter ved UIA gratis busskort skoleåret 2017/2018 dersom de forblir folkeregistrert i Audnedal.

Babysang på helsehuset

Fredag 25. august kl 9.30 er det igjen klart for BABYSANG i Aktivitetsstua på Helsehuset på Konsmo. Vi fortsetter å samles fredager i partallsuker gjennom hele høsten. Vi ska...

Prosjektleder Nye Lyngdal

Ann Karin Fuglestad ble 6. juni 2017 ansatt som prosjektleder for reformprosessen nye Lyngdal kommune. Ann Karin er statsviter av fag og har siden 1. januar 2013 vært ansatt i Lyng...

TURISTKONTORET FOR LINDESNESREGIONEN BL…

Turistkontoret for Lindesnesregionen har gjennom årenes løp utviklet seg fra å være et tradisjonelt turistkontor til å bli et destinasjonsselskap som arbeider med flere forskjellig...

Kommunen har fått egen gratis energiport…

Mange oppfatter forvaltning av bolig som komplisert. Kommunens energiportal er et naturlig sted å starte, enten for deg som planlegger oppussing, for deg som ønsker en lavere strøm...

Melding om vedtatt OMRÅDE-reguleringspla…

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Audnedal kommunestyre i møte den 15.06.2017, (sak 22/17), områdereguleringsplan for Lindåsen.

HISTORIESKRIVING I KVÅS

Det ble skrevet et nytt kapittel lokalhistorie på Kvåstunet torsdag 15. juni 2017. Da ga de hverandre sitt ja, Audnedal og Lyngdal kommune. På vår YouTubekanal kan du se hele seans...

Fiberprosjekt - statusoppdatering

ALTIFIBER bringer oss et nytt informasjonsskriv vedrøredne status og forventet framdrift på fiberprosjektene i Audnedal.

Melding om godkjente reguleringsplaner

2 detaljreguleringsplaner ble godkjente av kommunestyret i mars. Les mer om dem her.

Kommunale avgifter og eiendomsskatt 1. t…

Kommunale avgifter og eiendomsskatt1. termin 2017 I forbindelse med endring av økonomisystem vil utsendelsen av faktura for kommunale avgifter 1. termin og eiendomsskatt 1. termin...

HISTORISK FELLESSAMLING I KVÅS

Kvåstunet blir arena for en historisk hendelse når det torsdag 15. juni arrangeres felles kommunestyremøte på stedet for Audnedal og Lyngdal. ...

Ledige stillinger - november 2017

Audnedal kommune lyser ut fast stilling som enhetsleder ved Audnedal Bo- og dagsenter, samt vikariat som miljøterapet ved Audnedal Bo- og dagsenter. Søknadsfrist er 3. desember.

Les mer …

SØKNADSSKJEMA LEDIG STILLING

lenke miniSØKNADSSKJEMA TIL LEDIG STILLING

lenke miniSØKNADSSKJEMA TIL LEDIG LÆRERSTILLING

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

pdfKonsmo - Lyngbakken (kart) fra kr. 60.000 - 80.000 
pdfSveindal - Lunden (kart) fra kr. 60.000-125.000
(NB! se også nye reguleringsplaner under utarbeidelse)

Reguleringsplaner med nye tomter:

Reguleringsplan for Byremo sentrum 

Reguleringsplan for Konsmo sentrum

 

Reguleringsplan for Storkemoen, Konsmo (kontakt Konsmohus, tlf 38 28 13 00, e-post: )

Andre eldre reguleringsplaner med ledige tomter:

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  På forespørsel  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   På forespørsel  Jørgen Helle -  918 35 911

Nye reguleringsplaner under utarbeidelse (her må det tas forbehold om endringer i tomter):

Reguleringsplan for Lindåsen

Reguleringsplan for Lunden

Reguleringsplan for Helle – Øydneskleiv

For spørsmål om planarbeid, ta kontakt med Kari Røynlid, e-post:

Tomter i uregulerte områder:

Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers søke om å få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknad. Søknaden må då behandles etter jordloven (§12) og plan- og bygningsloven (§19) i LNF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 

 

Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever for Audnedal kommune, Vest-Agder.

Publisert . Sist endret . i kategorien Skogbruk

Fastsatt av kommunestyret i Audnedal kommune 28 september 2017 med hjemmel i lov 29.mai 1981 nr.38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) §9 og forskrift 26. april 2017 nr. 519 om forvaltning av bever § 3 og § 5.

 • 1. Formål

Formålet med forskriften er å legge til rette for beverjakt i samsvar med forvaltningsmålet for arter i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 5. Forskriften skal samtidig bidra til å hindre unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

 • 2. Åpning for jakt og fangst

Det åpnes for jakt og fangst etter bever i hele kommunen.

 • 3. Jakt- og fangsttid

Jakttiden følger den til enhver tid gjeldende jakttidsramme som er fastsatt i forskrift om jakt og fangsttider vedtatt med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 9.

 • 4. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift FOR-2014-04-03-398, hva angår bever.

Hva skjer i Audnedal?

 • KLIKK HER FOR MER DETALJERT VISNING AV KALENDEREN FOR LAG OG FORENING

 •  folketall 01 09 2017Audnedal kommune har ved kommunestyret vedtatt ”2020 i 2020” som et av de overordnede mål for kommunen for kommuneplanperioden (2009-2020) innunder visjonen ”Audnedal –framover”. Vi har god plass til flere innbyggere i kommunen, og vil jobbe aktivt før å øke innbyggertallet de neste årene.

  Klikk barometeret for å få den aller siste utviklingen.

  Les mer om befolkningsutviklingen i Audnedal her