1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vedtatte reguleringsplaner

29-06-2015 Kunngjøringer

Vedtatte reguleringsplaner

Melding om vedtatt reguleringsPLAN OG UTBYGGINGSAVTALER, Audnedal kommunestyre 25.06.2015.

Les mer
Kommunereformen 2.retningvalg

26-06-2015 Kommunereformen

Kommunereformen 2.retningvalg

Audnedal kommunstyre gjorde i går vedtak om 2.retningsvalg i kommunereformen. Her kan du se hele debatten på video, og lese vedtaket.

Les mer
Nye byggesaksregler

26-06-2015 Bygge i Audnedal

Nye byggesaksregler

Nye byggesaksregler trer ikraft fra 1. juliDen 1. juli trer nye byggesaksregler i kraft. Terskelen for søknadsplikt heves og flere nye tiltak kan settes i gang uten søknad til kommunen...

Les mer
Rådhusets sommeråpningstid

25-06-2015 Aktuelt

Rådhusets sommeråpningstid

Rådhuset har redusert åpningstid i hele juli. Åpent fra 10.00 til 14.00.

Les mer
Kanoutleie

23-06-2015 Sommertilbud

Kanoutleie

Kanoene er nå tilgjengelige for utlån. Kanoene og båtene kan lånes gratis av lag, foreninger og innbyggere i Audnedal. Andre kan låne mot å betale kr 100,- per kano eller båt...

Les mer
Sommerstengt menighetskontor

23-06-2015 Kirke

Sommerstengt menighetskontor

Menighetskontoret i Audnedal holder Sommerstengt fra 6. juli t.o.m. 31. juli. Henvendelser på nr 38 28 20 12 vil bli besvart Servicekontoret på Rådhuset. Velkommen innom kontoret igjen fra 3. august kl.10.00!

Les mer
Skatteoppgjøret

23-06-2015 Skatteoppkrever og likningskontor

Skatteoppgjøret

Skatteoppgjøret for 2014 nærmer seg, Utleggsdato er 24.06.2015. Dette innebærer at alle som er med på dette oppgjøret skal motta skatteoppgjøret enten i post eller på nett.

Les mer
Hjelpemidler

22-06-2015 Hjelpemiddelkoordinator

Hjelpemidler

Er du funksjonshemmet, vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene gir de som trenger det, en enklere hverdag og lånes ut for en kortere...

Les mer
AUDNEDAL AKTIVITETSSENTER

22-06-2015 Omsorgstjenester

AUDNEDAL AKTIVITETSSENTER

Vårt nye tilbud, Dagaktivitetssenteret, har oppstart 17.august 2015 på mandager og tirsdager fra kl 09.00- 14.00.

Les mer
Samlivskurs

22-06-2015 Kurs/seminar/foredrag

Samlivskurs

Fredag 18. sept. 17.00-22.00 arrangeres kurset LEVEL:START for kommende foreldre, nybakte foreldre eller nye par på Aktivitetshuset, Konsmo Helsesenter.Påmelding til Arild Knutsen tlf: 913 59 808

Les mer

19-06-2015 Aktuelt

Gladnyhet fra Tannlegene

Vest-Agder fylkesting har i dag den 17.6.2015  vedtatt å samlokalisere tannhelseklinikkene for kommunene Audnedal, Hægebostad og Åseral på Byremo. Det er planen å etablere et mindre tannhelsesenteret i 1. etasje...

Les mer

16-06-2015 Audnedal helsesstasjon

Sommeråpningstider helsestasjo…

Helsestasjonen holder stengt i uke 30 og 31(fra 20/7 til og med  3/8) i sommer. Ved behov for hjelp i denne perioden kontakt legekontoret på tlf. 38 28 15 00.

Les mer
SOMMERÅPENT BIBLIOTEK

16-06-2015 Bibliotek

SOMMERÅPENT BIBLIOTEK

I sommer følger biblioteket på Konsmo rådhusets åpningstider, og det biblioteket på Byremo vil holde noe åpent.  I ukene 28, 30, 31 og 32 har du mulighet til å låne...

Les mer
Rådmannen anbefaler «Lyngdal 4»

12-06-2015 Kommunereformen

Rådmannen anbefaler «Lyngdal 4…

Rådmannen har nå laget sin innstilling til kommunestyret 25. juni. I forslaget til vedtaket anbefaler han kommunestyret å innlede forhandlinger med kommunene i «Lyngdal 4» med sikte på å få...

Les mer
Knapt flertall for «Lyngdal 4»

09-06-2015 Kommunereformen

Knapt flertall for «Lyngdal 4»

Resultatene av innbyggerhøringen som ble gjennomført i Audnedal kommune 28.05.15 – 03.06.15 viser at det er svært jevn oppslutning mellom de to alternativene «Lyngdal 4» og «Midtre-Agder». 47% av innbyggerne...

Les mer
Omsorgssenteret på tur

05-06-2015 Aktuelt

Omsorgssenteret på tur

Grindheim Helselag og Audnedal Frivilligsentral søkte Nasjonalforeningen for folkehelse om midler til utflukt for eldre. Vi fikk 10 000,- kr og valgte å bruke disse pengene til tur for beboere ved...

Les mer

05-06-2015 Næring - Regler/reglement

Søk om næringsmidler

Det kan søkes om tilskudd fortløpende gjennom året, og første bevilgningsmøte er 1.september. Den årlige rammen er på 350.000 kr. Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema, men det bør gjøres...

Les mer
Siste nytt om kommunereformen

04-06-2015 Kommunereformen

Siste nytt om kommunereformen

Vi anbefaler alle kommunenes innbyggere og lese seg opp på hva som skjer med kommunesammenslåingsplanene. Det kommer informasjon i postkassene i nær framtid, men allerede nå kan dere lese informasjonen...

Les mer
Redusert foreldrebetaling i barnehagene

05-06-2015 Oppvekst

Redusert foreldrebetaling i ba…

Fra 1. mai 2015 er det vedtatt en nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Les mer
Video og lyd fra folkemøtene

28-05-2015 Kommunereformen

Video og lyd fra folkemøtene

Vi takker for oppmøtet, og gir dere som ikke var til stede en mulighet til å få med seg det som skjedde på Folkemøtene om kommunereformen 26. og 27. Mai...

Les mer

Kommuneoverlege

audnedal framover logo nyLedig 80% fast stilling som felles kommuneoverlege i Marnardal, Hægebostad, Audnedal og Åseral kommune med søknadsfrist 25.mai.

Les mer …

Intern utlysning av prosjektstilling

audnedal framover logo-nyDet lyses ut en intern prosjekt stilling til nyopprettet dagtilbud for hjemmeboende demente Audnedal kommune med søknadsfrist 1. april 2015.

Les mer …

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

pdfKonsmo - Lyngbakken (kart) fra kr. 60.000 - 80.000 
pdfSveindal - Lunden (kart) fra kr. 60.000-125.000
(En reguleringsprosess for mange nye tomter på Byremo og Konsmo på går og forventes og være ferdig våren 2014.)

Andre ledige tomter:
Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknader som behandles etter jordlov (§12) og dispensasjon-stillatelse (Pbl.§7) i NLF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  ukjent  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   ukjent  Jørgen Helle -  918 35 911

Næringstomter (les mer her)
Audnedal kommune gir ut gratis næringstomter på optil 2 mål, mot å deponere et beløp fram til det er etablert bygning på tomta. Da vil dette beløpet tilbakeføres. På Helle industriområde er tomtene klare og det jobbes med å etablere tomter her. Dette skal være på plass i løpet av 2014.

 

Hva skjer i Audnedal?