1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ledig stilling NAV leder

18-07-2015 Ledige stillinger

Ledig stilling NAV leder

Det er stilling ledig som leder av NAV - kontorene i  Audnedal, Marnardal og Åseral med søknadsfrist 7.august.

Les mer
Står du i manntallet?

13-07-2015 Valg 2015

Står du i manntallet?

Manntallet for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er nå lagt ut til gjennomsyn hos kommunen.  

Les mer
Idrett og fysisk aktivitetsplan

06-07-2015 Høringer

Idrett og fysisk aktivitetspla…

Varsel om oppstart av planarbeid - revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 (2016-2027) med frist for innspill satt til 14.08.2015

Les mer
Nytt telefonnr til legevakten

06-07-2015 Aktuelt

Nytt telefonnr til legevakten

Informasjon til kommunens innbyggere om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer fra 1.9.2015 Nummeret er: 116117

Les mer
Planarbeid

03-07-2015 Høringer

Planarbeid

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID I AUDNEDAL KOMMUNE  Detaljreguleringsplan Lunden Områdereguleringsplan Helle-Øydneskleiv Områdreguleringsplan Hisåsen

Les mer
Pedagogisk leder barnehage

03-07-2015 Ledige stillinger

Pedagogisk leder barnehage

Det lyses ut fast stilling i Audnedal kommune som pedagogisk leder i Konsmo barnehage søknadsfrist 31.juli 2015.

Les mer
Tidligstemmegivning

01-07-2015 Valg 2015

Tidligstemmegivning

I perioden 1.juli til 10. august kan du henvende deg til kommunen for å tidligstemme.

Les mer
Vedtatte reguleringsplaner

29-06-2015 Kunngjøringer

Vedtatte reguleringsplaner

Melding om vedtatt reguleringsPLAN OG UTBYGGINGSAVTALER, Audnedal kommunestyre 25.06.2015.

Les mer
Kommunereformen 2.retningvalg

26-06-2015 Kommunereformen

Kommunereformen 2.retningvalg

Audnedal kommunstyre gjorde i går vedtak om 2.retningsvalg i kommunereformen. Her kan du se hele debatten på video, og lese vedtaket.

Les mer
Nye byggesaksregler

26-06-2015 Bygge i Audnedal

Nye byggesaksregler

Nye byggesaksregler trer ikraft fra 1. juliDen 1. juli trer nye byggesaksregler i kraft. Terskelen for søknadsplikt heves og flere nye tiltak kan settes i gang uten søknad til kommunen...

Les mer
Rådhusets sommeråpningstid

25-06-2015 Aktuelt

Rådhusets sommeråpningstid

Rådhuset har redusert åpningstid i hele juli. Åpent fra 10.00 til 14.00.

Les mer
Kanoutleie

23-06-2015 Sommertilbud

Kanoutleie

Kanoene er nå tilgjengelige for utlån. Kanoene og båtene kan lånes gratis av lag, foreninger og innbyggere i Audnedal. Andre kan låne mot å betale kr 100,- per kano eller båt...

Les mer
Sommerstengt menighetskontor

23-06-2015 Kirke

Sommerstengt menighetskontor

Menighetskontoret i Audnedal holder Sommerstengt fra 6. juli t.o.m. 31. juli. Henvendelser på nr 38 28 20 12 vil bli besvart Servicekontoret på Rådhuset. Velkommen innom kontoret igjen fra 3. august kl.10.00!

Les mer
Skatteoppgjøret

23-06-2015 Skatteoppkrever og likningskontor

Skatteoppgjøret

Skatteoppgjøret for 2014 nærmer seg, Utleggsdato er 24.06.2015. Dette innebærer at alle som er med på dette oppgjøret skal motta skatteoppgjøret enten i post eller på nett.

Les mer
Hjelpemidler

22-06-2015 Hjelpemiddelkoordinator

Hjelpemidler

Er du funksjonshemmet, vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene gir de som trenger det, en enklere hverdag og lånes ut for en kortere...

Les mer
AUDNEDAL AKTIVITETSSENTER

22-06-2015 Omsorgstjenester

AUDNEDAL AKTIVITETSSENTER

Vårt nye tilbud, Dagaktivitetssenteret, har oppstart 17.august 2015 på mandager og tirsdager fra kl 09.00- 14.00.

Les mer
Samlivskurs

22-06-2015 Kurs/seminar/foredrag

Samlivskurs

Fredag 18. sept. 17.00-22.00 arrangeres kurset LEVEL:START for kommende foreldre, nybakte foreldre eller nye par på Aktivitetshuset, Konsmo Helsesenter.Påmelding til Arild Knutsen tlf: 913 59 808

Les mer

19-06-2015 Aktuelt

Gladnyhet fra Tannlegene

Vest-Agder fylkesting har i dag den 17.6.2015  vedtatt å samlokalisere tannhelseklinikkene for kommunene Audnedal, Hægebostad og Åseral på Byremo. Det er planen å etablere et mindre tannhelsesenteret i 1. etasje...

Les mer

16-06-2015 Audnedal helsesstasjon

Sommeråpningstider helsestasjo…

Helsestasjonen holder stengt i uke 30 og 31(fra 20/7 til og med  3/8) i sommer.  I uke 29 er jordmor tilstede tirsdag 14. juli og i uke 32 er vår nye...

Les mer
Rådmannen anbefaler «Lyngdal 4»

12-06-2015 Kommunereformen

Rådmannen anbefaler «Lyngdal 4…

Rådmannen har nå laget sin innstilling til kommunestyret 25. juni. I forslaget til vedtaket anbefaler han kommunestyret å innlede forhandlinger med kommunene i «Lyngdal 4» med sikte på å få...

Les mer

Ledig stilling NAV leder

navDet er stilling ledig som leder av NAV - kontorene i  Audnedal, Marnardal og Åseral med søknadsfrist 7.august.

Les mer …

Pedagogisk leder barnehage

audnedal framover logo-nyDet lyses ut fast stilling i Audnedal kommune som pedagogisk leder i Konsmo barnehage søknadsfrist 31.juli 2015.

Les mer …

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

pdfKonsmo - Lyngbakken (kart) fra kr. 60.000 - 80.000 
pdfSveindal - Lunden (kart) fra kr. 60.000-125.000
(En reguleringsprosess for mange nye tomter på Byremo og Konsmo på går og forventes og være ferdig våren 2014.)

Andre ledige tomter:
Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknader som behandles etter jordlov (§12) og dispensasjon-stillatelse (Pbl.§7) i NLF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  ukjent  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   ukjent  Jørgen Helle -  918 35 911

Næringstomter (les mer her)
Audnedal kommune gir ut gratis næringstomter på optil 2 mål, mot å deponere et beløp fram til det er etablert bygning på tomta. Da vil dette beløpet tilbakeføres. På Helle industriområde er tomtene klare og det jobbes med å etablere tomter her. Dette skal være på plass i løpet av 2014.

 

Hva skjer i Audnedal?