1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter
Barnehagenes hovedopptak

23-01-2015 Kunngjøringer

Barnehagenes hovedopptak

Nå er det tid for hovedopptak i Audnedals barnehager. Søknadsfristen er 15.februar med oppstart i barnehagen august 2015. Husk å krysse av for ny plass eller endring av eksisterende, tildelt plass.  SØKNADSSKJEMA...

Les mer

23-01-2015 Ledige stillinger

LEDIGE STILLINGER I PP-TJENEST…

Fagleder, 100% fast stilling  Tiltredelse: Snarest  PP-rådgiver/rådgiver, 100% vikariat 1 år  Tiltredelse: Snarest, med mulighet for forlengelse ut over ett år 

Les mer

23-01-2015 Kurs/seminar/foredrag

BRY DEG - seminar 9.februar

Tone Martha Sødal - KFU leder Søgne kommune - vil fortelle om hvordan og hvorfor BRY DEG kom i gang, hva som er blitt gjort og deres erfaringer så langt...

Les mer
Drømmestipendet 2015

21-01-2015 Kultur

Drømmestipendet 2015

DRØMMESTIPENDET 2015     Audnedal, Hægebostad og Åseral kommuner søker kandidater til DRØMMESTIPENDET 2015               Norsk Kulturskoleråd og NorskTipping     deler ut 100 stipender á kr. 10 000,-     til talentfull ungdom over hele landet.               Ungdom under 20 år som...

Les mer
 17.mai arrangementer i Audnedal 2015

16-01-2015 Kunngjøringer

17.mai arrangementer i Audned…

 Lag og foreninger i Audnedal inviteres med dette til å arrangere 17.mai 2015 med søknadsfrist 1.februar.  

Les mer

LEDIGE STILLINGER I PP-TJENESTEN VED KOMPETANSESENTER SØR

Fagleder, 100% fast stilling 

Tiltredelse: Snarest 

PP-rådgiver/rådgiver, 100% vikariat 1 år 

Tiltredelse: Snarest, med mulighet for forlengelse ut over ett år 

Les mer …

Ledige stillinger februar 2015

audnedal framover logo-nyDet lyses ut stillinger som allmennlærere og skoleassistenter, pedagogisk leder, forskolelærere og assistenter i barnehage og ferievikarer i Audnedal kommune med søknadsfrist 6. februar 2015.

Les mer …

Ledige stillinger januar

audnedal framover logo-nyDet lyses ut stillinger som flyktningkonsulent og helsesøster i Audnedal kommune med søknadsfrist 30. januar 2015.

Les mer …

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

pdfKonsmo - Lyngbakken (kart) fra kr. 60.000 - 80.000 
pdfSveindal - Lunden (kart) fra kr. 60.000-125.000
(En reguleringsprosess for mange nye tomter på Byremo og Konsmo på går og forventes og være ferdig våren 2014.)

Andre ledige tomter:
Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknader som behandles etter jordlov (§12) og dispensasjon-stillatelse (Pbl.§7) i NLF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  ukjent  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   ukjent  Jørgen Helle -  918 35 911

Næringstomter (les mer her)
Audnedal kommune gir ut gratis næringstomter på optil 2 mål, mot å deponere et beløp fram til det er etablert bygning på tomta. Da vil dette beløpet tilbakeføres. På Helle industriområde er tomtene klare og det jobbes med å etablere tomter her. Dette skal være på plass i løpet av 2014.