Søk - Innhold
Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Dokumenter
Nettlenker
Kalenderhendelser
Lag og foreninger
  1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter

Endring i tilbud for gravide

Jordmor Mette Skaret Kjos-Hanssen har sin siste arbeidsdag i Audnedal kommune tirsdag 28.02.17. Fra og med onsdag 01.03.17 kan gravide henvende seg til jordmor Mai Thi Nguyen i Lyn...

SFO søknadsfrist 1.mars

Vi minner om søknadsfristen til skolefritidsordningen (SFO) som er 1.mars, for både Konsmo skole og Byremo barneskole. Søknadsskjema finner du her  Mer info om SFO finner du...

Prosjekt "Sammen om barn"

I 2016 fikk Audnedal kommune tildelt midler med formål å utvikle og implementere en kommunal modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av barn av psy...

Friluftsskole i vinterferien

Årets første friluftsskole går av stabelen på Bortelid i Åseral i vinterferien, nærmere bestemt den 20.-22. februar. Påmeldingen har startet.

Søknad/saksbehandling/klage

Søknad om helse og omsorgstjenester skrives på eget søknadskjema og sendes til Audnedal kommune, servicekontoret, Konsmogarden 6, 4525 KONSMO. Søknadskjema kan du få ved å henvende...

Informasjon til Veileder (Vold i nære re…

Vold i nære relasjoner utøves ofte i hjemmet der en skulle forvente å være trygg! Vi vet også at vold utøves i alle samfunnslag og vi vet at konsekvensene kan være katastrofale fo...

Fysioterapi

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd: Fysioterapeutene Jorunn Wigemyr, Odd Arne Hagen og Arild Martin Tonstad tar imot pasienter med og uten henvisning fra lege...

Oversikt over betalingssatser og gebyrer…

Oppdatert oversikt er nå tilgjengelig. 

Helse, sosial og omsorg

Tjenesteområdet inneholder de tre enhetene Audnedal bo og dagsenter, Audnedal omsorgssenter og Audnedal helse. Audnedal bo og dagsenter består av boliger og dagsenter, hvor det yt...

Gratis kurs for nye næringsdrivende

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende også i 2017Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til re...

Barnehagenes hovedopptak

Nå er det tid for hovedopptak i Audnedals barnehager. Søknadsfristen er 15.februar med oppstart i barnehagen august 2017. Husk å krysse av for ny plass eller endring av eksisteren...

Retningslinjer i omsorgstjenesten

{phocadownload view=file|id=858|target=s} {phocadownload view=file|id=859|target=s} {phocadownload view=file|id=860|target=s} {phocadownload view=file|id=861|target=s} {phocado...

Møte i Fellesnemd Nye Lyngdal

Møtet  blir holdt på Lyngdal Rådhus, Kommunestyresalen, 12.januar kl. 10.00. Dette blir det første møtet / konstituerende møte i Interimnemd/Fellesnemd Nye Lyngdal. Møtet vi...

LEGEVAKT I AUDNEDAL

For månedene januar og februar 2017 vil tilbudet om legevakt til Audnedals innbyggere være uendret. Det er fortsatt Lindesnesregionens medisinske senter man skal kontakt...

Medlemmer av interims nemda til Nye Lyng…

Følgende personer er valgt til medlemmer av interims nemnd (fellesnemnd): Eivind Arnt Husøy, Ap   e-post:        ...

Meld fra først, grav etterpå

Altifiber leverer fiberoptisk infrastruktur, med kabler plassert under bakken også i Audnedal. Derfor er det viktig at alle som skal grave i grunnen sender inn gravemelding. FØR ab...

Bostøtteinformasjon

Hva er bostøtte? Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken...

Formannskapets innstilling til handlings…

Formannskapet vedtok 1.12.16 sin innstilling til kommunestyret for Handlingsplan 2017-2020 og Budsjett 2017. Formannskapets innstilling ligger ut til offentlig gjennomsyn i 14 dage...

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

pdfKonsmo - Lyngbakken (kart) fra kr. 60.000 - 80.000 
pdfSveindal - Lunden (kart) fra kr. 60.000-125.000
(NB! se også nye reguleringsplaner under utarbeidelse)

Reguleringsplaner med nye tomter:

Reguleringsplan for Byremo sentrum 

Reguleringsplan for Konsmo sentrum

 

Reguleringsplan for Storkemoen, Konsmo (kontakt Konsmohus, tlf 38 28 13 00, e-post: )

Andre eldre reguleringsplaner med ledige tomter:

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  På forespørsel  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   På forespørsel  Jørgen Helle -  918 35 911

Nye reguleringsplaner under utarbeidelse (her må det tas forbehold om endringer i tomter):

Reguleringsplan for Lindåsen

Reguleringsplan for Lunden

Reguleringsplan for Helle – Øydneskleiv

For spørsmål om planarbeid, ta kontakt med Kari Røynlid, e-post:

Tomter i uregulerte områder:

Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers søke om å få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknad. Søknaden må då behandles etter jordloven (§12) og plan- og bygningsloven (§19) i LNF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 

 

Hva skjer i Audnedal?

  • KLIKK HER FOR MER DETALJERT VISNING AV KALENDEREN FOR LAG OG FORENING

  •  folketall 01 01 17Audnedal kommune har ved kommunestyret vedtatt ”2020 i 2020” som et av de overordnede mål for kommunen for kommuneplanperioden (2009-2020) innunder visjonen ”Audnedal –framover”. Vi har god plass til flere innbyggere i kommunen, og vil jobbe aktivt før å øke innbyggertallet de neste årene.

    Klikk barometeret for å få den aller siste utviklingen.

    Les mer om befolkningsutviklingen i Audnedal her