Søk - Emneord
Dokumenter
Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Søk - Innhold
Søk - Nyhetsmatinger
Nettlenker
Lag og foreninger
Kalenderhendelser
  1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter

Reguleringsplan for fv. 460 Ågedalstø–Ha…

I henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-3 har Statens vegvesen i samarbeidmed Audnedal kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan for fv. 46...

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye nær…

Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til regnskap. Det passer derfor også for dere som går med tanker om å ...

Forebygge radikalisering og voldelig ekt…

Kommunene i Lindesnesregionen, ved rådmannsutvalget, ønsker å styrke arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. I den sammenheng har regionen utarbeidet en fe...

Styringsgruppa for investeringssaker

Valg av medlemmer og varamedlemmer til Styringsgruppe for investeringsprosjekter: Medlem:     Varamedlem: Reidun Bakken, KrF   1.Sebastian Sjøberg...

Invitasjon til åpent møte

Tema: Eventuelle framtidige investeringer i Audnedal

Ledige stillinger februar 2016

Det lyses ut stillinger som rektor/enhetsleder ved Konsmo skole, fysioterapeut og økonomileder i Audnedal kommune med søknadsfrist 26.febraur 2016. ...

Intern utlysning

Det lyses ut stilling som folkehelsekoordinator internt i Audnedal kommune med søknadsfrist 19.februar.

Forhåndsstemme

I uke 6 er det mulig å forhåndsstemme til folkeavstemningen. 

Se video fra folkemøtet 20.januar

Folkemøtet i Konsmo flerbrukshall var det siste før folkeavstemningen den 14.-15. februar. Se film fra møtet her.

Kulturkalender for Audnedal

Oversikt over kulturarrangementer i kommunen våren 2016.

Ledige barnehageplasser

Nå er det tid for hovedopptak i Audnedals barnehager med søknadsfrist 15.februar.

Ledige stillinger

Audnedal kommune har ledige stillinger innen skole og søker ferievikarer for sommeren 2016 innenfor helse. ...

Program for folkemøte

Onsdag 20. januar blir det folkemøte om kommunereformen.

Drømmestipendet 2016

Det er nå mulig å søke om Drømmestipendet for 2016.

Gratis kurs for nye næringsdrivende

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende i 2016.

17.mai arrangementer i Audnedal 2016

Lag og foreninger i Audnedal inviteres med dette til å arrangere 17.mai 2016. ...

SØKNADSSKJEMA LEDIG STILLING

SØKNADSSKJEMA TIL LEDIG STILLING SØKNADSSKJEMA TIL LEDIG LÆRERSTILLING...

Omsorgssenter på Helle

Informasjon om omsorgssenter i Audnedal kommune Aleris Ungplan & BOI har etablert omsorgssenter for 6 enslige mindreårige i Audnedal kommune. Senteret er godkjent av Bufetat p...

Brukerundersøkelse fra DDV Drift

Ti måneder etter oppstart sendte vi i DDV Drift ut en undersøkelse til alle våre brukere. Dette var for å finne ut hvor fornøyde dere er med oss, i tillegg til å kartlegge områder ...

Vedtatt handlingsplan for 2016-2019

Kommunestyret vedtok 10.desember Handlingsplanen for 2016-2019 og budsjettet for 2016. {phocadownload view=file|id=713|target=s} Du kan også lese hele budsjettdokumentet under: ...

Ledige stillinger februar 2016

audnedal framover logo-nyDet lyses ut stillinger som rektor/enhetsleder ved Konsmo skole, fysioterapeut og økonomileder i Audnedal kommune med søknadsfrist 26.febraur 2016.

Les mer …

Intern utlysning

Det lyses ut stilling som folkehelsekoordinator internt i Audnedal kommune med søknadsfrist 19.februar.

Les mer …

Ledige stillinger

Audnedal kommune har ledige stillinger innen skole og søker ferievikarer for sommeren 2016 innenfor helse.

Les mer …

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

pdfKonsmo - Lyngbakken (kart) fra kr. 60.000 - 80.000 
pdfSveindal - Lunden (kart) fra kr. 60.000-125.000
(En reguleringsprosess for mange nye tomter på Byremo og Konsmo på går og forventes og være ferdig våren 2014.)

Andre ledige tomter:
Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknader som behandles etter jordlov (§12) og dispensasjon-stillatelse (Pbl.§7) i NLF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  ukjent  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   ukjent  Jørgen Helle -  918 35 911

Næringstomter (les mer her)
Audnedal kommune gir ut gratis næringstomter på optil 2 mål, mot å deponere et beløp fram til det er etablert bygning på tomta. Da vil dette beløpet tilbakeføres. På Helle industriområde er tomtene klare og det jobbes med å etablere tomter her. Dette skal være på plass i løpet av 2014.

 

Hva skjer i Audnedal?