1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Påskeåpningstider

30-03-2015 Kunngjøringer

Påskeåpningstider

Rådhuset på Konsmo holder åpent, men biblioteket på Byremo er stengt 30/3, 31/3 og 1/4  Tirsdag 31/3 følger biblioteket på Konsmo åpningstidene til rådhuset som du ser under:

Les mer
Valgliste Bygdelista for Audnedal

30-03-2015 Valg 2015

Valgliste Bygdelista for Audne…

Valgliste for Bygdelista for Audnedal legges nå ut til offentlig ettersyn.

Les mer
Valgliste Kristelig Folkeparti

30-03-2015 Valg 2015

Valgliste Kristelig Folkeparti

Valgliste for Kristelig Folkeparti legges nå ut til offentlig ettersyn.

Les mer
Valgliste Høyre

30-03-2015 Valg 2015

Valgliste Høyre

Valgliste for Høyre legges nå ut til offentlig ettersyn.

Les mer
Natteravnkonferanse

27-03-2015 Aktuelt

Natteravnkonferanse

VELKOMMEN TIL INSPIRASJONSKONFERANSE 11. APRIL!  Vi har gleden av å ønske deg velkommen til natteravnkonferansen på Hotell Norge lørdag etter påske, med nypåmeldingsfrist tirsdag 7.april.

Les mer
Legevakten til Mandal

27-03-2015 Legetjenester

Legevakten til Mandal

Fra og med 1. mai 2015 blir Audnedal- og Åseral kommune knyttet opp mot legevakten i Mandal tilsvarende dagens ordning med Kristiansand legevakt. Den interkommunale legevaktsordningen mellom Audnedal, Hægebostad og Åseral...

Les mer
Innflytting i Audnedal helsesenter

27-03-2015 Audnedal Helsesenter

Innflytting i Audnedal helsese…

INFORMASJON OM INNFLYTTING TIL AUDNEDAL HELSESENTER PÅ KONSMO (Tidligere Konsmoheimen) Følgende faggrupper flytter fra sine nåværende kontorer på Byremo eller Konsmo og inn i Audnedal helsesenter. De er tilgjengelige i nye lokaler...

Les mer
Ledig stilling april 2015

27-03-2015 Ledige stillinger

Ledig stilling april 2015

Det lyses ut stillinger i Audnedal kommune som enhetsleder ved Audnedal bo- og dagsenter, helsesøster, stilling innenfor psykisk helse/rus/folkehelse, miljøterapeut, avlastningshjem og støttekontakt til barn og unge med søknadsfrist 12.april...

Les mer

26-03-2015 Kommunereformen

Vraker Nye Lindesnes

Audnedal kommunestyre gjorde 27.mars 2015 følgende vedtak om kommunereformen. 1. Audnedal kommunestyre anser ikke «nullalternativet» som et alternativ i det videre arbeid. Kommunestyret går derfor inn for at Audnedal kommune skal slå...

Les mer
Valgliste Arbeiderpartiet

23-03-2015 Valg 2015

Valgliste Arbeiderpartiet

Valgliste for Arbeiderpartiet legges nå ut til offentlig ettersyn.

Les mer
Kommunesammenslåingen mars 2015

20-03-2015 Kommunereformen

Kommunesammenslåingen mars 201…

Kommunereformen – regjeringens forslag til nye oppgaver til kommunene og saksutredning og innstilling fra rådmannen i saken om retningsvalg kan du lese her.

Les mer
Valgliste Senterpartiet

18-03-2015 Valg 2015

Valgliste Senterpartiet

Valgliste for Senterspartiet legges nå ut til offentlig ettersyn.

Les mer
Kickoffevent på Konsmo

12-03-2015 Kulturnyheter

Kickoffevent på Konsmo

Sett av 18. april og bli med på åpningen av geocaching langs barnevandrerstien på Konsmo i Audnedal kommune.

Les mer
Intern utlysning av prosjektstilling

10-03-2015 Ledige stillinger

Intern utlysning av prosjektst…

Det lyses ut en intern prosjekt stilling til nyopprettet dagtilbud for hjemmeboende demente Audnedal kommune med søknadsfrist 1. april 2015.

Les mer
Valgliste Fremskrittspartiet

09-03-2015 Valg 2015

Valgliste Fremskrittspartiet

Valgliste for Fremskrittspartiet legges nå ut til offentlig ettersyn.

Les mer
Lyst på sommerjobb?

09-03-2015 Kulturnyheter

Lyst på sommerjobb?

Det utlyses 2 stillinger som sommerguide på Det Gamle Posthuset/ Barnevandrersenteret på Konsmo, for sommeren 2015.

Les mer
SFO søknadsfrist 25.mars

06-03-2015 Kunngjøringer

SFO søknadsfrist 25.mars

Vi minner om søknadsfristen til skolefritidsordningen (SFO) som er 25.mars, for både Konsmo skole og Byremo barneskole. Søknadsskjema finner du her  Mer info om SFO finner du under organisasjon - oppvekst -...

Les mer
Eiendomsskattelistene for 2015

26-02-2015 Eiendomsskatt

Eiendomsskattelistene for 2015

Eiendomsskattetakstlistene for 2015 legges nå ut til offentlig ettersyn i perioden fram til 23.03.2015. Eiendomsskatten er 2‰ av eiendomsskattegrunnlaget for tomter, hus og hytter. For næringseiendommer og verker og bruk...

Les mer
BRY DEG

24-02-2015 Oppvekst

BRY DEG

Bry deg"-konseptet er bygget opp av Norsk Narkotikapolitiforening, men her bruker vi dette konseptet som et verktøy i arbeidet med mange viktige problemstillinger, blant annet: Mot mobbing, for integrering, for...

Les mer
Søknad til Kulturskolen

24-02-2015 Kulturnyheter

Søknad til Kulturskolen

Søknadsfrist for den Interkommunale kulturskolen er 1.april 2015. Det er kun nye elever som trenger å søke.

Les mer

Ledig stilling april 2015

audnedal framover logo-nyDet lyses ut stillinger i Audnedal kommune som enhetsleder ved Audnedal bo- og dagsenter, helsesøster, stilling innenfor psykisk helse/rus/folkehelse, miljøterapeut, avlastningshjem og støttekontakt til barn og unge med søknadsfrist 12.april 2015.

Les mer …

Intern utlysning av prosjektstilling

audnedal framover logo-nyDet lyses ut en intern prosjekt stilling til nyopprettet dagtilbud for hjemmeboende demente Audnedal kommune med søknadsfrist 1. april 2015.

Les mer …

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

pdfKonsmo - Lyngbakken (kart) fra kr. 60.000 - 80.000 
pdfSveindal - Lunden (kart) fra kr. 60.000-125.000
(En reguleringsprosess for mange nye tomter på Byremo og Konsmo på går og forventes og være ferdig våren 2014.)

Andre ledige tomter:
Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknader som behandles etter jordlov (§12) og dispensasjon-stillatelse (Pbl.§7) i NLF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  ukjent  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   ukjent  Jørgen Helle -  918 35 911

Næringstomter (les mer her)
Audnedal kommune gir ut gratis næringstomter på optil 2 mål, mot å deponere et beløp fram til det er etablert bygning på tomta. Da vil dette beløpet tilbakeføres. På Helle industriområde er tomtene klare og det jobbes med å etablere tomter her. Dette skal være på plass i løpet av 2014.

 

Hva skjer i Audnedal?