1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter
Eiendomsskattelistene for 2015

27-02-2015 Eiendomsskatt

Eiendomsskattelistene for 2015

Eiendomsskattetakstlistene for 2015 legges nå ut til offentlig ettersyn i perioden fram til 23.03.2015. Eiendomsskatten er 2‰ av eiendomsskattegrunnlaget for tomter, hus og hytter. For næringseiendommer og verker og bruk...

Les mer
BRY DEG

24-02-2015 Oppvekst

BRY DEG

Bry deg"-konseptet er bygget opp av Norsk Narkotikapolitiforening, men her bruker vi dette konseptet som et verktøy i arbeidet med mange viktige problemstillinger, blant annet: Mot mobbing, for integrering, for...

Les mer
Søknad til Kulturskolen

24-02-2015 Kulturnyheter

Søknad til Kulturskolen

Søknadsfrist for den Interkommunale kulturskolen er 1.april 2015. Det er kun nye elever som trenger å søke.

Les mer
UKM 2015

24-02-2015 Kultur

UKM 2015

Vil du vite hvem som gikk videre til fylkesmønstringen og se bilder fra mønstringen på Konsmo? Ta en titt her.

Les mer
Oppsummering fra folkemøtet

23-02-2015 Kommunereformen

Oppsummering fra folkemøtet

Torsdag 19.februar 2015 var det nytt innbyggermøte om kommunereformen. Vi har gjort en veldig kort oppsummering, og presenterer også tallene fra spørreundersøkelsen som gjort i etterkant av møtet. I bunnen...

Les mer

Ledig stilling mars 2015

audnedal framover logo-nyDet lyses ut stilling som enhetsleder ved Audnedal bo- og dagsenter i Audnedal kommune med søknadsfrist 15.mars 2015.

Les mer …

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

pdfKonsmo - Lyngbakken (kart) fra kr. 60.000 - 80.000 
pdfSveindal - Lunden (kart) fra kr. 60.000-125.000
(En reguleringsprosess for mange nye tomter på Byremo og Konsmo på går og forventes og være ferdig våren 2014.)

Andre ledige tomter:
Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknader som behandles etter jordlov (§12) og dispensasjon-stillatelse (Pbl.§7) i NLF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  ukjent  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   ukjent  Jørgen Helle -  918 35 911

Næringstomter (les mer her)
Audnedal kommune gir ut gratis næringstomter på optil 2 mål, mot å deponere et beløp fram til det er etablert bygning på tomta. Da vil dette beløpet tilbakeføres. På Helle industriområde er tomtene klare og det jobbes med å etablere tomter her. Dette skal være på plass i løpet av 2014.