Søk - Innhold
Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Dokumenter
Nettlenker
Kalenderhendelser
Lag og foreninger
  1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter

Helse, sosial og omsorg

Tjenesteområdet inneholder de tre enhetene Audnedal bo og dagsenter, Audnedal omsorgssenter og Audnedal helse. Audnedal bo og dagsenter består av boliger og dagsenter, hvor det yt...

Gratis kurs for nye næringsdrivende

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende også i 2017Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til re...

Barnehagenes hovedopptak

Nå er det tid for hovedopptak i Audnedals barnehager. Søknadsfristen er 15.februar med oppstart i barnehagen august 2017. Husk å krysse av for ny plass eller endring av eksisteren...

Søk om drømmestipendet

Det nå mulig å søke om drømmestipendet med søknadsfrist 17.februar. 2017

Kommuneentreprenørene

Interimnemnda er arbeidslaget som skal bygge den nye kommunen. Torsdag 12. januar 2017 var de samlet i Lyngdal til et historisk første møte. Reidun Bakken ble, som lovet, valgt...

Ledig stilling i Kompetansesenter Sør

Det utlyses stilling som pedagogisk utviklingsveileder på oppvekstsektoren.   ...

17.mai arrangementer i Audnedal 2017

Lag og foreninger i Audnedal inviteres med dette til å arrangere 17.mai 2017 med søknadsfrist 1.februar.   ...

Møte i Fellesnemd Nye Lyngdal

Møtet  blir holdt på Lyngdal Rådhus, Kommunestyresalen, 12.januar kl. 10.00. Dette blir det første møtet / konstituerende møte i Interimnemd/Fellesnemd Nye Lyngdal. Møtet vi...

LEGEVAKT I AUDNEDAL

For månedene januar og februar 2017 vil tilbudet om legevakt til Audnedals innbyggere være uendret. Det er fortsatt Lindesnesregionens medisinske senter man skal kontakt...

«Gleder i travle hverdager»

Velkommen til et kommunikasjonskurs for par! Kurset lærer dere teknikker for hvordan dere bedre kan ta vare på hverandre i hverdagen.  «Gleder i travle hverdager» er et Level-...

Medlemmer av interims nemda til Nye Lyng…

Følgende personer er valgt til medlemmer av interims nemnd (fellesnemnd): Eivind Arnt Husøy, Ap   e-post:        ...

Meld fra først, grav etterpå

Altifiber leverer fiberoptisk infrastruktur, med kabler plassert under bakken også i Audnedal. Derfor er det viktig at alle som skal grave i grunnen sender inn gravemelding. FØR ab...

Bostøtteinformasjon

Hva er bostøtte? Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken...

Elektronisk vannmåleravlesning

Husk at vannmåleravlesningen skal foretas før 10.januar. Selve målingen gjøres via dette skjemaet under. Vannmåleravlesningsskjema ...

Organisasjonskart klikkbart

http://www.audnedal.kommune.no/images/phocagallery/Organisasjon/organisasjonskart2016.png ...

Formannskapets innstilling til handlings…

Formannskapet vedtok 1.12.16 sin innstilling til kommunestyret for Handlingsplan 2017-2020 og Budsjett 2017. Formannskapets innstilling ligger ut til offentlig gjennomsyn i 14 dage...

Er du klar for det digitale radioskiftet…

Radioskiftet nærmer seg med stormskritt. Vet du hvilke radiokanaler som blir heldigitale og når radioskiftet skjer der du bor?

Gratis trafikksikkerhetskurs 18pluss

18pluss er et trafikksikkerhetskurs for ungdom 18-25 år. Kurset er gratis, og vil gi deg gode fordeler når du tegner forsikringen i ditt eget navn. Kurset varer i 4.5 timer og b...

Ledig stilling i Kompetansesenter Sør

Det utlyses stilling som pedagogisk utviklingsveileder på oppvekstsektoren.

 

Les mer …

SØKNADSSKJEMA LEDIG STILLING

lenke miniSØKNADSSKJEMA TIL LEDIG STILLING

lenke miniSØKNADSSKJEMA TIL LEDIG LÆRERSTILLING

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

pdfKonsmo - Lyngbakken (kart) fra kr. 60.000 - 80.000 
pdfSveindal - Lunden (kart) fra kr. 60.000-125.000
(NB! se også nye reguleringsplaner under utarbeidelse)

Reguleringsplaner med nye tomter:

Reguleringsplan for Byremo sentrum 

Reguleringsplan for Konsmo sentrum

 

Reguleringsplan for Storkemoen, Konsmo (kontakt Konsmohus, tlf 38 28 13 00, e-post: )

Andre eldre reguleringsplaner med ledige tomter:

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  På forespørsel  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   På forespørsel  Jørgen Helle -  918 35 911

Nye reguleringsplaner under utarbeidelse (her må det tas forbehold om endringer i tomter):

Reguleringsplan for Lindåsen

Reguleringsplan for Lunden

Reguleringsplan for Helle – Øydneskleiv

For spørsmål om planarbeid, ta kontakt med Kari Røynlid, e-post:

Tomter i uregulerte områder:

Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers søke om å få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknad. Søknaden må då behandles etter jordloven (§12) og plan- og bygningsloven (§19) i LNF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 

 

Hva skjer i Audnedal?

  • KLIKK HER FOR MER DETALJERT VISNING AV KALENDEREN FOR LAG OG FORENING

  •  folketall 01 01 17Audnedal kommune har ved kommunestyret vedtatt ”2020 i 2020” som et av de overordnede mål for kommunen for kommuneplanperioden (2009-2020) innunder visjonen ”Audnedal –framover”. Vi har god plass til flere innbyggere i kommunen, og vil jobbe aktivt før å øke innbyggertallet de neste årene.

    Klikk barometeret for å få den aller siste utviklingen.

    Les mer om befolkningsutviklingen i Audnedal her