Søk - Innhold
Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Dokumenter
Nettlenker
Kalenderhendelser
Lag og foreninger
  1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter

Søk om Drømmestipendet

Nominasjonsperioden for 2018 åpnes i desember 2017 og i løpet av mai/juni 2018 vil de 100 som får stipend bli presentert i forbindelse med arrangementer i kommunene. ...

PÅRØRENDESKOLEN

Er et kurs for pårørende eller nær venn til personer med demens som avoldes i Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral.Når og hvor holdes kurset?Kursdatoer: 28. februar...

Oppdatering strømsituasjonen

kl 19:00 - Status er nå at strømmen er tilbake på Byremo og Konsmo. Det er fortsatt andre steder i kommunen som ikke har fått strømmen tilbake. Agder Energi arbeider med feilr...

Tilskuddsordninger med friluftslivsformå…

Fylkeskommunens tilskuddsordninger med friluftslivsformål 2018.

UKM i Audnedal

Oppkjøring starter med bandhelg på Byremo.

Stor enighet om veivalg i nye Lyngdal

Flere veier med samme navn i Audnedal og Lyngdal må døpes om. Nå har navnekomiteen sagt sitt om hvilke veinavn som bør beholdes hvor.

Ledige stillinger januar 2018

Audnedal kommune lyser ut diverse stillinger for arbeid i banrehagene og skolene. Allmennlærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter, pedagog og barnehagelærere. Søknadsfrist...

Kommunal borgerlig vigsel

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. I Audnedal kommune er vigselsrett gitt ordfører og varaordfører. Fra årsskiftet er det ikke lenger mulig å gi...

Reguleringsplan Helle - Øydneskleiv

NYTT OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN HELLE - ØYDNESKLEIV Kommunestyret i Audnedal kommune vedtok i møte den 09.11.2017 (sak 49/17) jamfør plan- og bygningslovens § 12-10 å le...

17.mai arrangementer i Audnedal 2018

Lag og foreninger i Audnedal inviteres med dette til å arrangere 17.mai 2018 med søknadsfrist 26.januar.   ...

Nest høyeste folketilvekst av kommunene …

Ifølge de siste beregninger av folketilvekst i 2017, har Audnedal kommune den nest høyeste folketilveksten for kommunene i Vest-Agder.

Rådmannsspørsmålet i nye Lyngdal er avkl…

Nåværende rådmann i Audnedal kommune, Kjell Olav Hæåk, blir tilbudt stillingen som øverste administrative leder også i den nye kommunen.

Fiberprosjekt - statusoppdatering

ALTIFIBER bringer oss et nytt informasjonsskriv vedrørende status og forventet framdrift på fiberprosjektene i Audnedal.

Vannmåleravlesing

Det er nå tid for å lese av vannmålerne. Avlesning kan foretas fra dags dato til 15. januar.

Tenker du på hvem du drikker sammen med?

Her finner du inforbrosjyre og alarmtelefonen for barn og unge.

Ønsker du å bli snus- eller røykfri?

I februar og mars arrangeres det snus- og røykesluttkurs for alle i Lindesnesregionen.  ...

Ekstrem-værvarselet opprettholdes

Det varsles mye vind torsdag kveld og natt til fredag.

Varsel om ekstremvær

Audnedal kommune har mottatt følgende ekstremværvarsel fra meteorologisk institutt:

Åpningstider biblioteket i romjulen og 2…

Biblioteket på Byremo er stengt i romjulen, mens biblioteket på Konsmo følger rådhusets åpningstider. F.o.m. januar 2018 vil det være nye åpningstider på Rådhuset på Konsmo, og de...

Formannskapets innstilling til Handlings…

Formannskapets innstilling til kommunestyret på vedtak i Handlingsplan 2018-2021 og Budsjett 2018 er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

Ledige stillinger januar 2018

Audnedal kommune lyser ut diverse stillinger for arbeid i banrehagene og skolene. Allmennlærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter, pedagog og barnehagelærere. Søknadsfrist er 30. januar.

Les mer …

SØKNADSSKJEMA LEDIG STILLING

lenke miniSØKNADSSKJEMA TIL LEDIG STILLING

lenke miniSØKNADSSKJEMA TIL LEDIG LÆRERSTILLING

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

pdfKonsmo - Lyngbakken (kart) fra kr. 60.000 - 80.000 
pdfSveindal - Lunden (kart) fra kr. 60.000-125.000
(NB! se også nye reguleringsplaner under utarbeidelse)

Reguleringsplaner med nye tomter:

Reguleringsplan for Byremo sentrum 

Reguleringsplan for Konsmo sentrum

 

Reguleringsplan for Storkemoen, Konsmo (kontakt Konsmohus, tlf 38 28 13 00, e-post: )

Andre eldre reguleringsplaner med ledige tomter:

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  På forespørsel  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   På forespørsel  Jørgen Helle -  918 35 911

Nye reguleringsplaner under utarbeidelse (her må det tas forbehold om endringer i tomter):

Reguleringsplan for Lindåsen

Reguleringsplan for Lunden

Reguleringsplan for Helle – Øydneskleiv

For spørsmål om planarbeid, ta kontakt med Kari Røynlid, e-post:

Tomter i uregulerte områder:

Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers søke om å få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknad. Søknaden må då behandles etter jordloven (§12) og plan- og bygningsloven (§19) i LNF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 

 

Hva skjer i Audnedal?

  • KLIKK HER FOR MER DETALJERT VISNING AV KALENDEREN FOR LAG OG FORENING

  •  folketall 01 09 2017Audnedal kommune har ved kommunestyret vedtatt ”2020 i 2020” som et av de overordnede mål for kommunen for kommuneplanperioden (2009-2020) innunder visjonen ”Audnedal –framover”. Vi har god plass til flere innbyggere i kommunen, og vil jobbe aktivt før å øke innbyggertallet de neste årene.

    Klikk barometeret for å få den aller siste utviklingen.

    Les mer om befolkningsutviklingen i Audnedal her