1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Info om Audnedal Helsesenter

28-11-2014 Prosjekter

Info om Audnedal Helsesenter

Det er nå inngått avtale om ombygging av Audnedal helsesenter på Konsmo. Her kan du lese mer om det, og se plantegninger over kontorløsningene i det nye senteret.

Les mer
Budsjett 2015 til ettersyn

28-11-2014 Høringer

Budsjett 2015 til ettersyn

Formannskapet vedtok 27.11.2014 innstillingen til kommunestyret når det gjelder Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015. Denne skal legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager.

Les mer
Audnedal på utdanningsmesser

27-11-2014 Aktuelt

Audnedal på utdanningsmesser

I november har kommunens ansatte deltatt på Utdanningsmesse på UiA, Kristiansand og på BLI14 (utdannings- og yrkesmesse) på Mandal videregående skole. Begge dager har vi hatt felles stand sammen med...

Les mer
Video fra folkemøtet om Kommunesammenslåing

26-11-2014 Kommunereformen

Video fra folkemøtet om Kommun…

Mandag 24.november inviterte Audnedal kommune sine innbyggere til folkemøte om Kommunereformen. Dersom du gikk glipp av det ordførerene fortalte til den svært imponerende høye publikumsmassen, får du nå en ny...

Les mer
Ledige stillinger desember

21-11-2014 Ledige stillinger

Ledige stillinger desember

Det lyses ut stillinger som driftsleder og vaktmester ved Teknisk/næring. Helsefagarbeider, sykepleier, støttekontakt og avlastningshjem til barn innenfor helse og omsorg. Pedagogisk leder, barne- og ungdomsarbeider i konsmo barnehage, samt...

Les mer
Rådmannes budsjettforslag 2015

11-11-2014 Aktuelt

Rådmannes budsjettforslag 2015

Rådmannens forslag til budsjett for 2015 finner du nå her på våre hjemmesider.

Les mer
Ruspolitisk handlingsplan 2014-2016

07-11-2014 Kunngjøringer

Ruspolitisk handlingsplan 2014…

Ruspolitisk handlingsplan og alkoholpolitiske retningslinjer for Audnedal kommune ble vedtatt i Kommunestyret torsdag 21.10.

Les mer
Kommunestyreprotokoll 21.okt

07-11-2014 Kunngjøringer

Kommunestyreprotokoll 21.okt

Audnedal kommune ønsker å gjøre protokollene fra kommunestyremøtene mer tilgjengelig for dere lesere, og vil fra nå av legge ut en nyhet i etterkant av hvert møte med protokollen.

Les mer

07-11-2014 Kunngjøringer

Fv.42 Nerstølkrysset–Stulien

Vegutbedring som inngår i strekningsvis utbedring av fv.42 fra Aust-Agder grense til Tveitosen.

Les mer
Der ingen skulle tru, på Konsmo

04-11-2014 SENIORSIDA

Der ingen skulle tru, på Konsm…

Torsdag 30.oktober hadde vi besøk av Oddgeir Bruaset i Flerbrukshallen på Konsmo.

Les mer
SeniorPortalene

04-11-2014 SENIORSIDA

SeniorPortalene

Idéen med SeniorPortalene er at seniorer over hele landet kun skal være to tastetrykk unna en enklere hverdag. Dette er nasjonale sider uten kostnader eller krever medlemskap for brukerne. Vi...

Les mer

04-11-2014 Kunngjøringer

Mandal legevakt flyttet

Mandal legevakt har flyttet inn i nye lokaler og har endret navn til LRMS Legevakten flyttet inn i nye lokaler den 9. oktober. Vi har flyttet over gårdsplassen til nyoppussede lokaler...

Les mer
Aktiv Ung konferanse

04-11-2014 Aktuelt

Aktiv Ung konferanse

      Velkommen til konferanse med fokus på praksis! Tirsdag 2. og onsdag 3. desember 2014 inviterer Aktiv Ung til spennende, nasjonal konferanse i Bodø om målgruppen barn og unge med funksjonsnedsettelser. Det...

Les mer
Sentrumsplanene er godkjent

29-10-2014 Kunngjøringer

Sentrumsplanene er godkjent

Områdereguleringsplan for Konsmo og Byremo sentrum er godkjent. Kommunestyret i Audnedal behandlet i møte den 21.10.14 begge sentrumsplanene, og begge ble godkjent med noen endringer. Endringene er nå foretatt slik at...

Les mer
Norgesmestere 2014

21-10-2014 Aktuelt

Norgesmestere 2014

På kveldens møte i kommunestyret tok politikerne seg en pause fra sentrumsreguleringsplanene for å hylle de 3 Norgesmesterne i bilsport kommunen har fått i løpet av denne sesongen.

Les mer

Ledige stillinger desember

audnedal framover logo-nyDet lyses ut stillinger som driftsleder og vaktmester ved Teknisk/næring. Helsefagarbeider, sykepleier, støttekontakt og avlastningshjem til barn innenfor helse og omsorg. Pedagogisk leder, barne- og ungdomsarbeider i konsmo barnehage, samt tilkallingsvikarer ved Konsmo skole med søknadsfrist 10. desember 2014.

Les mer …

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

pdfKonsmo - Lyngbakken (kart) fra kr. 60.000 - 80.000 
pdfSveindal - Lunden (kart) fra kr. 60.000-125.000
(En reguleringsprosess for mange nye tomter på Byremo og Konsmo på går og forventes og være ferdig våren 2014.)

Andre ledige tomter:
Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknader som behandles etter jordlov (§12) og dispensasjon-stillatelse (Pbl.§7) i NLF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  ukjent  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   ukjent  Jørgen Helle -  918 35 911

Næringstomter (les mer her)
Audnedal kommune gir ut gratis næringstomter på optil 2 mål, mot å deponere et beløp fram til det er etablert bygning på tomta. Da vil dette beløpet tilbakeføres. På Helle industriområde er tomtene klare og det jobbes med å etablere tomter her. Dette skal være på plass i løpet av 2014.