Søk - Innhold
Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Dokumenter
Nettlenker
Kalenderhendelser
Lag og foreninger
  1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter

Søker enhetsleder ved Byremo Ungdomsskol…

Audnedal kommune lyser stilling som enhetsleder ved Byremo Ungdomsskole med søknadsfrist er 17.november. ...

Handlingsprogram 2020

Innspillsrunde for idrett og friluftsliv. 

Ledige stillinger i omsorgstjenesten

Audnedal kommune har ledig faste stillinger og studentstillinger i omsorgstjenestene med søknadsfrist 30.november.

Vi søker pedagogisk leder Byremo barneha…

Byremo barnehage søker etter: - Pedagogisk leder 100% svangerskapsvikariat ledig fra 1.3.20-31.12.20 - 2. gangs utlysning: pedagogisk leder i 60 % vikariat ledig fra 1.1.20-31.07...

Ledige stillinger i Lister barnevern

Lister barnevern lyser ut flere ledige stillinger med søknadsfrist 26.november. 

ROP terapeut 100% stilling.

Virksomhet for forebygging og livsmestring søker nå ROP terapeut 100% stilling med arbeidssted i Audnedal. Søknader Søknadsfristen er 15. november.  ...

Ledig stilling som jordmor

Virksomhet for forebygging og livsmestring lyser ut 30% fast jordmor stilling, med arbeidssted Audnedal. Det må påregnes noe arbeid også i Lyngdal. ...

Vedlikehold av vannledningsnettet i Åsen…

Audnedal kommune vil i torsdag 07.11.2019 ca. kl. 11-16 utføre vedlikehold på vannledningsnettet. Dette vil berøre alle abonnenter på Åsen med kommunalt vann. Arbei...

Rådhuset endrer seg

Ny respepsjonsdesk er bare en av mange endringer på rådhuset på Konsmo i disse dager. Det står litt på hodet, og mange av våre ansatte er allerede flyttet til Lyngdal,samt at nye e...

Planprogram for kommuneplan for Lyngdal …

Fra 1.1.2020 er Lyngdal og Audnedal slått sammen til en ny kommune. Med de beste fra de to gamle kommunene, skal en ny kommune bygges. Kommuneplanen er et av kommunens viktigste v...

Valgresultat kommunestyret 2019-2023

Her ser du hvilke 35 folkevalgte som i de neste fire årene tar plass i Lyngdal kommunestyre fra 17.oktober 2019. Vi blir ikke en del av Lyngdal før 1.1.2020, så dagens kommunestrye...

STATUS INVESTERINGSTILTAK FRILUFTSLIV

Arbeidet med investeringstiltakene for friluftsliv er i full gang, og vi kan gi dere en statusoppdatering i dag.

Søk om næringsmidler

Det kan søkes om tilskudd fortløpende gjennom året, og første bevilgningsmøte er 1.november Den årlige rammen er på 350.000 kr. Det er utarbeidet en oversikt over hva som skal med ...

Vi søker etter renholdere

Ved enhet tekniske tjenester har vi behov for tilkallingsvikarer innen renhold for renholdstjenesten. Søknadsfristen er fortløpende.

Tilgang på norske og utenlandske aviser …

PressReader er en digital tjeneste som gir deg tilgang til norske og utenlandske aviser og tidsskrifter. Tjenesten inneholder komplette digitale utgaver av mer enn 7000 publikasjon...

Vi søker tilkallingsvikarer til skolene

Audnedal kommune søker tilkallingsvikarer og fagarbeidere/assistenter til Byremo Ungdomsskole, Konsmo Barneskole og Byremo barneskole

Pårørendeskolen

Høsten 2019 inviterer vi til en kurssamling over 4 kvelder på Kvås barneskole.

Nyåpning av Audnedal stasjon

Fredag 30.juni var det åpningsfest på "nye" Audnedal stasjon. Her kan dere se livesendingen vi sendte på facebook + talene etter kakespisingen som dere gikk glipp av under livesend...

Kulturminneplan for AK - 2019-2024

Kulturminneplanen ble vedtatt i kommunestyret forrige uke, og kan leses i sin helhet her.

Bildedokumenteringsprosjekt - Kulturminn…

Audnedal kommune har satt i gang et bildedokumenteringsprosjekt. I forbindelse med kulturminneplanen som skal opp i kommunestyret 20.juni, ønsker vi og samle inn bilder fra så mang...

Klikk på lenkene under for:

INFOEN 

KALENDER FOR LAG og FORENINGER

Søker enhetsleder ved Byremo Ungdomsskole

Audnedal kommune lyser stilling som enhetsleder ved Byremo Ungdomsskole med søknadsfrist er 17.november.

Les mer …

Ledige stillinger i omsorgstjenesten

Audnedal kommune har ledig faste stillinger og studentstillinger i omsorgstjenestene med søknadsfrist 30.november.

Les mer …

Vi søker pedagogisk leder Byremo barnehage

Byremo barnehage søker etter:

- Pedagogisk leder 100% svangerskapsvikariat ledig fra 1.3.20-31.12.20

- 2. gangs utlysning: pedagogisk leder i 60 % vikariat ledig fra 1.1.20-31.07.20, det kan være mulighet for utvidelse av prosent og tid.

Les mer …

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

fra kr. 60.000 - 80.000 
 fra kr. 60.000-125.000
(NB! se også nye reguleringsplaner under utarbeidelse)

Reguleringsplaner med nye tomter:

Reguleringsplan for Byremo sentrum 

Reguleringsplan for Konsmo sentrum

 

Reguleringsplan for Storkemoen, Konsmo (kontakt Konsmohus, tlf 38 28 13 00, e-post: )

Andre eldre reguleringsplaner med ledige tomter:

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  På forespørsel  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   På forespørsel  Jørgen Helle -  918 35 911

Nye reguleringsplaner under utarbeidelse (her må det tas forbehold om endringer i tomter):

Reguleringsplan for Lindåsen

Reguleringsplan for Lunden

Reguleringsplan for Helle – Øydneskleiv

For spørsmål om planarbeid, ta kontakt med Kari Røynlid, e-post:

Tomter i uregulerte områder:

Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers søke om å få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknad. Søknaden må då behandles etter jordloven (§12) og plan- og bygningsloven (§19) i LNF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.