1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nytt telefonnr til legevakten

31-08-2015 Aktuelt

Nytt telefonnr til legevakten

Informasjon til kommunens innbyggere om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer fra 1.9.2015 Nummeret er: 116117

Les mer
Glass og metall søppeldunker

28-08-2015 Søppelhåndtering|Renovasjon|Bladalen

Glass og metall søppeldunker

Torsdag 27.august plasserte Konsmo IL ut nye avfallsdunker for glass og metall til alle med postnummer 4525 på oppdrag fra MAREN. Grindheim IL kommer med dunkene i løpet av 14 dager...

Les mer
Åpen kafé/butikk på dagsenteret

28-08-2015 Audnedal bo og dagsenter

Åpen kafé/butikk på dagsentere…

Hver onsdag mellom kl.12.30 og 13.30 holder Audnedal dagsenter åpent. Kom innom for en prat, sitt ned og ta en kopp kaffe og en vaffel. Kanskje finner du også noen...

Les mer
Foreldreveiledningskurs

28-08-2015 Kurs/seminar/foredrag

Foreldreveiledningskurs

Hvis det melder seg nok interesserte foreldre, vil «Familiestøtte» starte opp med et foreldreveiledningskurs i oktober 2015. Kurset er for både far og mor, men også en av foreldrene kan...

Les mer
#nattinaturen lørdag 5.september

21-08-2015 Sommertilbud

#nattinaturen lørdag 5.septemb…

En natt i naturen trenger ikke å være en vanskelig eller storstilt ekspedisjon. Små turer gir store opplevelser – og ofte kan det enkle være det beste. Slå opp teltet i...

Les mer
Ledig stilling som enhetsleder

21-08-2015 Ledige stillinger

Ledig stilling som enhetsleder

Det lyses ut stilling i Audnedal kommune som enhetsleder ved Audnedal bo- og dagsenter med søknadsfrist 13.september 2015.

Les mer
AUDNEDAL AKTIVITETSSENTER

30-11--0001 Omsorgstjenester

AUDNEDAL AKTIVITETSSENTER

Vårt nye tilbud, Dagaktivitetssenteret, har startet opp 17.august 2015 på mandager og tirsdager fra kl 09.00- 14.00.

Les mer
Ledige barnehageplasser

21-08-2015 Kunngjøringer

Ledige barnehageplasser

Nå er det tid for suppleringsopptak i Audnedal barnehager. Søknadsfristen er 15.september med oppstart i barnehagen 1. januar 2016.  Husk å krysse av for ny plass eller endring av eksisterende, tildelt...

Les mer
Informasjon om valgkort

18-08-2015 Valg 2015

Informasjon om valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort. 

Les mer
Viktig informasjon om stemmesedlene

17-08-2015 Valg 2015

Viktig informasjon om stemmese…

Antall slengere tillatt er 5.

Les mer
Naturlostur

14-08-2015 Sommertilbud

Naturlostur

Det var mange som hadde møtt fram ved kirka onsdag 12.8. når det ble arrangert Naturlos-tur langs Barnevandrerstien på Konsmo.

Les mer
Valgprogram i postkassa

11-08-2015 Valg 2015

Valgprogram i postkassa

I går kveld var vi samlet fra alle partier og pakket valgprogram i en felles konvolutt. Disse skal deles ut på dugnad i løpet av uke 33 til alle husstander i...

Les mer
Kyrkjevalinfo GRINDHEIM sokn

10-08-2015 Kirke

Kyrkjevalinfo GRINDHEIM sokn

Ved Kyrkjevalet 2015 skal ein velje sokneråd og fire leke medlemmer til bispedømmerådet. Valet finn stad 13. og 14. september 2015.

Les mer
Kirkvalginfo Konsmo sokn

10-08-2015 Kirke

Kirkvalginfo Konsmo sokn

Ved Kirkevalget 2015 skal det velges menighetsråd og fire leke medlemmer til bispedømmerådet. Valget finner sted 13. og 14. september 2015.

Les mer
Ny uteplass på Bo- og dagsenteret

10-08-2015 Audnedal bo og dagsenter

Ny uteplass på Bo- og dagsente…

På forsommeren ble det bygget en ny flott uteplass utenfor boligene ved Audnedal bo- og dagsenter. Uteplassen gir skygge på gode, varme sommerdager. Den er møblert med en god sittegruppe...

Les mer
Ambulerende stemmegivning

10-08-2015 Valg 2015

Ambulerende stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemming, kan søke om å avgi stemme der de oppholder seg. 

Les mer
Forhåndsstemmegivning

10-08-2015 Valg 2015

Forhåndsstemmegivning

Det er nå mulig å forhåndsstemme i Audnedal kommune. 

Les mer
Står du i manntallet?

13-07-2015 Valg 2015

Står du i manntallet?

Manntallet for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er nå lagt ut til gjennomsyn hos kommunen.  

Les mer
Planarbeid

03-07-2015 Høringer

Planarbeid

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID I AUDNEDAL KOMMUNE  Detaljreguleringsplan Lunden Områdereguleringsplan Helle-Øydneskleiv Områdreguleringsplan Hisåsen

Les mer
Vedtatte reguleringsplaner

29-06-2015 Kunngjøringer

Vedtatte reguleringsplaner

Melding om vedtatt reguleringsPLAN OG UTBYGGINGSAVTALER, Audnedal kommunestyre 25.06.2015.

Les mer

Ledig stilling som enhetsleder

audnedal framover logo-nyDet lyses ut stilling i Audnedal kommune som enhetsleder ved Audnedal bo- og dagsenter med søknadsfrist 13.september 2015.

Les mer …

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

pdfKonsmo - Lyngbakken (kart) fra kr. 60.000 - 80.000 
pdfSveindal - Lunden (kart) fra kr. 60.000-125.000
(En reguleringsprosess for mange nye tomter på Byremo og Konsmo på går og forventes og være ferdig våren 2014.)

Andre ledige tomter:
Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknader som behandles etter jordlov (§12) og dispensasjon-stillatelse (Pbl.§7) i NLF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  ukjent  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   ukjent  Jørgen Helle -  918 35 911

Næringstomter (les mer her)
Audnedal kommune gir ut gratis næringstomter på optil 2 mål, mot å deponere et beløp fram til det er etablert bygning på tomta. Da vil dette beløpet tilbakeføres. På Helle industriområde er tomtene klare og det jobbes med å etablere tomter her. Dette skal være på plass i løpet av 2014.

 

Hva skjer i Audnedal?