Søk - Innhold
Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Dokumenter
Nettlenker
Kalenderhendelser
Lag og foreninger
  1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter

Formannskapets innstilling til handlings…

Formannskapet vedtok 1.12.16 sin innstilling til kommunestyret for Handlingsplan 2017-2020 og Budsjett 2017. Formannskapets innstilling ligger ut til offentlig gjennomsyn i 14 dage...

Er du klar for det digitale radioskiftet…

Radioskiftet nærmer seg med stormskritt. Vet du hvilke radiokanaler som blir heldigitale og når radioskiftet skjer der du bor?

Gratis trafikksikkerhetskurs 18pluss

18pluss er et trafikksikkerhetskurs for ungdom 18-25 år. Kurset er gratis, og vil gi deg gode fordeler når du tegner forsikringen i ditt eget navn. Kurset varer i 4.5 timer og b...

Tannlegekontor

Byremo Tannklinikk Tannlegekontoret er åpnet alle hverdager. Åpningstid: 08:00-15:00 Telefon Byremo: 38 28 12 00 e-post:   Ansatte:Tannlege Gunn Tor...

Rådmannens budsjettforslag

Rådmannen presenterte 10.november forslaget sitt for kommunestyret. Budsjettforslaget skal behandles i Formannskapet 1.desember og i Kommunestyret 15.desember.

En app for Hva som skjer

Lurer du på hva som skjer i Mandal, Lindesnes Audnedal, Åseral eller Marnardal? Hvor besøket ditt kan overnatte eller hva dere skal finne på i morgen? Last ned appen "Visit Lindesn...

Se kommunestyremøtet fra 10.november

Opptak ligger nå ute på kommunens hjemmeside.

Områdereguleringsplan for Lindåsen

Innspill til planen må være kommunen i hende innen 16.12.2016.

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991…

Alle kvinner født 1991 og senere får fra 1 november 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen...

Fylkesmannens rapport om kommunereformen

Fylkesmannen sendte  29. september sin endelige anbefaling om kommunestruktur på Agder inn til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen anbefaler at Audnedal og ...

Kommunesammenslåingen med Lyngdal – unde…

Fredag 30.09.16 ble underskriftslister med litt over 500 underskrifter levert ordføreren på rådhuset. De som har skrevet under på listene skriver følgende: «Vi, innbyggere i Audne...

Nytt telefonnr til legevakten

Informasjon til kommunens innbyggere om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer fra 1.9.2015 Nummeret er: 116117 Nytt telefonnummer utenfor vårt distrikt. R...

Oppsummering av kommunereformen

Det blir mange fakta og holde seg oppdatert på, samt holde oversikt over hva som skjer framover i arbeidet med Lyngdal 2. Rådmannen har derfor listet opp de fakta som har skje...

Utbygging av Konsmo barnehage

Tirsdag 6. september 2016 ble to nye avdelinger og en egen uteavdeling innviet i Konsmo barnehage.

Endringer i driftsdel til handlingsplan …

Det er utarbeidet et prosjekt om endringer i driftsdel til handlingsplan 2017-2019. Dokumentene kan du lese her:

Ledige barnehageplasser

Nå er det tid for suppleringsopptak i Audnedal barnehager. Søknadsfristen er 15.september med oppstart i barnehagen 1. januar 2017.  Husk å krysse av for ny plass eller endri...

Pårørendeskole 2016

Gjennom i alt 4 samlinger på følgende datoer: 12., 19., 26. okt. og 2. nov. fra kl 18 - 21 på Byremo ungdomsskole blir det satt fokus på å være et familiemedlem eller nær...

Nytt voksenopplæringsbygg på Byremo

Åpning av nytt voksenopplæringsbygg på Byremo.

Kommunebarometeret 2016

Audnedal kommune er igjen blant landets beste kommuner.

Status fiberutbygging i Audnedal

I henhold til avtale mellom Altifiber og Audnedal kommune foregår det nå utbygging av fiber til flere steder i kommunen. ...

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

pdfKonsmo - Lyngbakken (kart) fra kr. 60.000 - 80.000 
pdfSveindal - Lunden (kart) fra kr. 60.000-125.000
(NB! se også nye reguleringsplaner under utarbeidelse)

Reguleringsplaner med nye tomter:

Reguleringsplan for Byremo sentrum 

Reguleringsplan for Konsmo sentrum

 

Reguleringsplan for Storkemoen, Konsmo (kontakt Konsmohus, tlf 38 28 13 00, e-post: )

Andre eldre reguleringsplaner med ledige tomter:

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  På forespørsel  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   På forespørsel  Jørgen Helle -  918 35 911

Nye reguleringsplaner under utarbeidelse (her må det tas forbehold om endringer i tomter):

Reguleringsplan for Lindåsen

Reguleringsplan for Lunden

Reguleringsplan for Helle – Øydneskleiv

For spørsmål om planarbeid, ta kontakt med Kari Røynlid, e-post:

Tomter i uregulerte områder:

Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers søke om å få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknad. Søknaden må då behandles etter jordloven (§12) og plan- og bygningsloven (§19) i LNF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 

 

Hva skjer i Audnedal?

  • KLIKK HER FOR MER DETALJERT VISNING AV KALENDEREN FOR LAG OG FORENING

  •  folketall 2016 14 11Audnedal kommune har ved kommunestyret vedtatt ”2020 i 2020” som et av de overordnede mål for kommunen for kommuneplanperioden (2009-2020) innunder visjonen ”Audnedal –framover”. Vi har god plass til flere innbyggere i kommunen, og vil jobbe aktivt før å øke innbyggertallet de neste årene.

    Klikk barometeret for å få den aller siste utviklingen.

    Les mer om befolkningsutviklingen i Audnedal her