Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Dokumenter
Nettlenker
Kalenderhendelser
Lag og foreninger
  1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991…

Alle kvinner født 1991 og senere får fra 1 november 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen...

Tar du ansvar for egen alderdom?

Årskonferanse ffo mandal og omegn torsdag 26.10 klokken 18.00.  Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering De fleste ønsker å bo hjemme og klare seg selv langt inn i alderd...

Ledig stilling som helsesøster

Audnedal kommune lyser ut stillinger som helsesøster ved Audnedal helsestasjon. Søknadsfristen er 29.oktober, og stillingen tiltredes snarest. ...

TV-aksjonen 23.oktober

Årets aksjon samler inn penger til Røde Kors, vi trenger bøssebærere. TV-aksjonen skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – mennesker rammet...

Fylkesmannens rapport om kommunereformen

Fylkesmannen sendte  29. september sin endelige anbefaling om kommunestruktur på Agder inn til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen anbefaler at Audnedal og ...

Kommunesammenslåingen med Lyngdal – unde…

Fredag 30.09.16 ble underskriftslister med litt over 500 underskrifter levert ordføreren på rådhuset. De som har skrevet under på listene skriver følgende: «Vi, innbyggere i Audne...

Nytt telefonnr til legevakten

Informasjon til kommunens innbyggere om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer fra 1.9.2015 Nummeret er: 116117 Nytt telefonnummer utenfor vårt distrikt. R...

Oppsummering av kommunereformen

Det blir mange fakta og holde seg oppdatert på, samt holde oversikt over hva som skjer framover i arbeidet med Lyngdal 2. Rådmannen har derfor listet opp de fakta som har skje...

Næringsmidler for 2016

Minner om at søknader om næringsmidler fra Audnedal kommunes næringsfond må være sendt leder av Audnedal næringsforum innen 1.november ...

Utbygging av Konsmo barnehage

Tirsdag 6. september 2016 ble to nye avdelinger og en egen uteavdeling innviet i Konsmo barnehage.

Endringer i driftsdel til handlingsplan …

Det er utarbeidet et prosjekt om endringer i driftsdel til handlingsplan 2017-2019. Dokumentene kan du lese her:

Ledige barnehageplasser

Nå er det tid for suppleringsopptak i Audnedal barnehager. Søknadsfristen er 15.september med oppstart i barnehagen 1. januar 2017.  Husk å krysse av for ny plass eller endri...

Skatt sør tilbyr gratis kurs

Kurset tilbys nye næringsdrivende i 2016.

Pårørendeskole 2016

Gjennom i alt 4 samlinger på følgende datoer: 12., 19., 26. okt. og 2. nov. fra kl 18 - 21 på Byremo ungdomsskole blir det satt fokus på å være et familiemedlem eller nær...

Nytt voksenopplæringsbygg på Byremo

Åpning av nytt voksenopplæringsbygg på Byremo.

Kommunebarometeret 2016

Audnedal kommune er igjen blant landets beste kommuner.

Status fiberutbygging i Audnedal

I henhold til avtale mellom Altifiber og Audnedal kommune foregår det nå utbygging av fiber til flere steder i kommunen. ...

Drikkevannprøver juni 2016

Nyeste analyse av drikkevannet er nå klart.

Røde Kors besøkte barnehagene

Begge barnehagene i Audnedal har denne uka hatt flott besøk fra  hjelpekorpset til Lyngdal røde kors. ...

NAV åpningstider i sommer

Åpningstider for Marnardal og Audnedal.

Ledig stilling som helsesøster

Audnedal kommune lyser ut stillinger som helsesøster ved Audnedal helsestasjon. Søknadsfristen er 29.oktober, og stillingen tiltredes snarest.

Les mer …

SØKNADSSKJEMA LEDIG STILLING

lenke miniSØKNADSSKJEMA TIL LEDIG STILLING

lenke miniSØKNADSSKJEMA TIL LEDIG LÆRERSTILLING

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

pdfKonsmo - Lyngbakken (kart) fra kr. 60.000 - 80.000 
pdfSveindal - Lunden (kart) fra kr. 60.000-125.000
(NB! se også nye reguleringsplaner under utarbeidelse)

Reguleringsplaner med nye tomter:

Reguleringsplan for Byremo sentrum 

Reguleringsplan for Konsmo sentrum

 

Reguleringsplan for Storkemoen, Konsmo (kontakt Konsmohus, tlf 38 28 13 00, e-post: )

Andre eldre reguleringsplaner med ledige tomter:

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  På forespørsel  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   På forespørsel  Jørgen Helle -  918 35 911

Nye reguleringsplaner under utarbeidelse (her må det tas forbehold om endringer i tomter):

Reguleringsplan for Lindåsen

Reguleringsplan for Lunden

Reguleringsplan for Helle – Øydneskleiv

For spørsmål om planarbeid, ta kontakt med Kari Røynlid, e-post:

Tomter i uregulerte områder:

Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers søke om å få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknad. Søknaden må då behandles etter jordloven (§12) og plan- og bygningsloven (§19) i LNF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 

 

Hva skjer i Audnedal?

  • KLIKK HER FOR MER DETALJERT VISNING AV KALENDEREN FOR LAG OG FORENING

  •  folketall 2016 04 05Audnedal kommune har ved kommunestyret vedtatt ”2020 i 2020” som et av de overordnede mål for kommunen for kommuneplanperioden (2009-2020) innunder visjonen ”Audnedal –framover”. Vi har god plass til flere innbyggere i kommunen, og vil jobbe aktivt før å øke innbyggertallet de neste årene.

    Klikk barometeret for å få den aller siste utviklingen.

    Les mer om befolkningsutviklingen i Audnedal her