1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Folkemøter, høring og flygeblad

22-05-2015 Kommunereformen

Folkemøter, høring og flygebla…

Vi anbefaler alle kommunenes innbyggere og lese seg opp på hva som skjer med kommunesammenslåingsplanene. Det kommer informasjon i postkassene i nær framtid, men allerede nå kan dere lese informasjonen...

Les mer

19-05-2015 Kirke

Valglister kirkevalget 2015

Her finner du valglistene for kirkevalget 2015 for Konsmo menighetsråd og Grindheim sokneråd.

Les mer
Friluftsgudstjeneste på Skofteland

19-05-2015 Kirke

Friluftsgudstjeneste på Skofte…

Konsmo og Grindheim menigheter inviterer til friluftsgudstjeneste ved Skofteland friområdeSøndag 7. juni kl. 12.00.

Les mer
Jobbe i kirka?

19-05-2015 Kirke

Jobbe i kirka?

VI TRENGER NYE MEDARBEIDERE og har søknadsfrist den 5.juni.

Les mer
Ledig stilling mai 2015

15-05-2015 Ledige stillinger

Ledig stilling mai 2015

Det lyses ut stillinger i Audnedal kommune som pedagogisk leder i Byremo barnehage, ledende helsesøster og tilkallingsvikar i Audnedal helse, sykepleier, kokk og tilkallingsvikar ved Audnedal omsorgssenter, og vaktmestervikariat i...

Les mer
Helsesenteret er klart

24-04-2015 Audnedal Helsesenter

Helsesenteret er klart

Nye Audnedal helsesenter er nå klart til bruk. Samtlige kontorer og enheter er på plass når senteret åpnet i sin helhet mandag 27.april. Dermed har kommunen etablert et solid fagmiljø...

Les mer
Kreftkoordinator avsluttes

24-04-2015 Kreftkoordinator

Kreftkoordinator avsluttes

Prosjektstillingen kreftkoordinator avsluttes 7.mai 2015.  Kreftkoordinatorstillingen har  først og fremst vært en funksjon for å gi et bedre tilbud til de enkelte pasientene og deres familier gjennom forløpet med kreft. Det...

Les mer
Kommuneoverlege

24-04-2015 Ledige stillinger

Kommuneoverlege

Ledig 80% fast stilling som felles kommuneoverlege i Marnardal, Hægebostad, Audnedal og Åseral kommune med søknadsfrist 25.mai.

Les mer
UTBYGGINGSAVTALE STORKEMOEN

24-04-2015 Høringer

UTBYGGINGSAVTALE STORKEMOEN

Audnedal Kommune vedtok i møte den 21.04.2015 (sak 17/15) å legge ut forslag til utbyggingsavtale for Storkemoen til offentlig ettersyn jamfør plan- og bygningslovens § 17 – 4 med høringsfrist...

Les mer
Vellykket åpning på Konsmo

21-04-2015 Kultur

Vellykket åpning på Konsmo

Med strålende sol og godt oppmøte lå alt til rette for skattejakt!

Les mer
Musikkens dag

17-04-2015 Aktuelt

Musikkens dag

Musikkverkstedet på Byremo arrangerer musikkens dag 25.april både på dagtid på Byremo, og på kveldstid på Konsmo sammen med årets Kulturprisutdeling. Gled dere til en musikalsk festdag. Se program her.

Les mer
Forfatterbesøk på Konsmo

08-04-2015 Kultur

Forfatterbesøk på Konsmo

Hilde Eskild fremførte fortellinger av Gabriel Scott på biblioteket. 

Les mer
Sangstund med Håkon

08-04-2015 SENIORSIDA

Sangstund med Håkon

Torsdag 26.mars var det duket for sangstund med Håkon på Audnedal omsorgssenter. 

Les mer
Valgliste Bygdelista for Audnedal

30-03-2015 Valg 2015

Valgliste Bygdelista for Audne…

Valgliste for Bygdelista for Audnedal legges nå ut til offentlig ettersyn.

Les mer
Valgliste Kristelig Folkeparti

30-03-2015 Valg 2015

Valgliste Kristelig Folkeparti

Valgliste for Kristelig Folkeparti legges nå ut til offentlig ettersyn.

Les mer
Valgliste Høyre

30-03-2015 Valg 2015

Valgliste Høyre

Valgliste for Høyre legges nå ut til offentlig ettersyn.

Les mer
Natteravnkonferanse

27-03-2015 Aktuelt

Natteravnkonferanse

VELKOMMEN TIL INSPIRASJONSKONFERANSE 11. APRIL!  Vi har gleden av å ønske deg velkommen til natteravnkonferansen på Hotell Norge lørdag etter påske, med nypåmeldingsfrist tirsdag 7.april.

Les mer
Legevakten til Mandal

27-03-2015 Legetjenester

Legevakten til Mandal

Fra og med 1. mai 2015 blir Audnedal- og Åseral kommune knyttet opp mot legevakten i Mandal tilsvarende dagens ordning med Kristiansand legevakt. Den interkommunale legevaktsordningen mellom Audnedal, Hægebostad og Åseral...

Les mer
Innflytting i Audnedal helsesenter

27-03-2015 Audnedal Helsesenter

Innflytting i Audnedal helsese…

INFORMASJON OM INNFLYTTING TIL AUDNEDAL HELSESENTER PÅ KONSMO (Tidligere Konsmoheimen) Følgende faggrupper flytter fra sine nåværende kontorer på Byremo eller Konsmo og inn i Audnedal helsesenter. De er tilgjengelige i nye lokaler...

Les mer

26-03-2015 Kommunereformen

Vraker Nye Lindesnes

Audnedal kommunestyre gjorde 27.mars 2015 følgende vedtak om kommunereformen. 1. Audnedal kommunestyre anser ikke «nullalternativet» som et alternativ i det videre arbeid. Kommunestyret går derfor inn for at Audnedal kommune skal slå...

Les mer

Ledig stilling ferievikar 2015

audnedal framover logo-ny2Ledig stilling som ferievikar på Teknisk/Næring.

Arbeidsoppgavene er renhold av toalettrom på badeplassene ved Sundet og Neset badeplass.
Totalt ca 30 timer i løpet av sommersesongen på hver plass.
Krav: Må selv kunne komme seg frem til arbeidsstedet.
Det skal ansettes en på Byremo og en på Konsmo.
Skoleelever oppfordres til å søke.

Ved ansettelse i alle stillinger legges det stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Søknadsskjema finner du her

Søknadsfrist 5.juni

Spørsmål kan rettes til Terje Ågedal på tlf 38 28 20 71.

Ledig stilling mai 2015

audnedal framover logo-nyDet lyses ut stillinger i Audnedal kommune som pedagogisk leder i Byremo barnehage, ledende helsesøster og tilkallingsvikar i Audnedal helse, sykepleier, kokk og tilkallingsvikar ved Audnedal omsorgssenter, og vaktmestervikariat i Teknisk/næring. Alle stillinger har søknadsfrist 31.mai 2015.

Les mer …

Kommuneoverlege

audnedal framover logo nyLedig 80% fast stilling som felles kommuneoverlege i Marnardal, Hægebostad, Audnedal og Åseral kommune med søknadsfrist 25.mai.

Les mer …

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

pdfKonsmo - Lyngbakken (kart) fra kr. 60.000 - 80.000 
pdfSveindal - Lunden (kart) fra kr. 60.000-125.000
(En reguleringsprosess for mange nye tomter på Byremo og Konsmo på går og forventes og være ferdig våren 2014.)

Andre ledige tomter:
Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknader som behandles etter jordlov (§12) og dispensasjon-stillatelse (Pbl.§7) i NLF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  ukjent  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   ukjent  Jørgen Helle -  918 35 911

Næringstomter (les mer her)
Audnedal kommune gir ut gratis næringstomter på optil 2 mål, mot å deponere et beløp fram til det er etablert bygning på tomta. Da vil dette beløpet tilbakeføres. På Helle industriområde er tomtene klare og det jobbes med å etablere tomter her. Dette skal være på plass i løpet av 2014.

 

Hva skjer i Audnedal?