Søk - Emneord
Dokumenter
Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Søk - Innhold
Søk - Nyhetsmatinger
Nettlenker
Lag og foreninger
Kalenderhendelser
  1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter

Høring - stedsnavn i Audnedal kommune

I forbindelse med kommunal tildeling av nye adressenavn (veinavn) er det nødvendig å få avklartskrivemåten for et stedsnavn i Audnedal kommune - Hauan. ...

Lyngdal 2 - vedtatt 26.05-16

Kommunestyret i Audnedal vedtok torsdag å slå seg sammen med Lyngdal. 

Norsk Viseforums stipend

Ungdom kan søke stipend på 15 000,-

Ettersøk av skadet vilt

Kommunen har omorganisert arbeidet med ettersøk av skadet vilt. Ordningen gjelder fra 1. juni 2016.

Ledig stilling ved Grindheim Kyrkje

Audnedal kirkelige felles råd lyser ut stilling som kirkegårdstjener.

Næringsrapport skatt

Nytt fra Skatteetaten i år.

Drikkevannprøver mai 2016

Nyeste analyse av drikkevannet er nå klart.

Varsel om stenging av FV 501

Vei ved brua ved motorkrossbanen, Fv 501 skal stenges grunnet vedlikehold.

Informasjon om overgang fra FM til DAB

Teknologiskiftet for radio kommer i 2017.

Ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordn…

Informasjon fra Helsedirektoratet. 

Utredning kommunesammenslåing Audnedal o…

Utvidede formannskap i Audnedal og Hægebostad, samt representanter for de ansatte, har gjennomført to møter om eventuell sammenslåing av de kommunene.  ...

Utredning kommunesammenslåing Audnedal o…

Intensjonsavtale for sammenslåing av kommunene Audnedal og Lyngdal er nå klar. Sak om sammenslåing av de kommunen basert på denne intensjonsavtalen behandles i kommunestyrene i Aud...

Ut på tur med FliR?

FLiR arraqngerer flere turer i 2016. Les mer om mulighetene her.

Eierskapsmelding Audnedal

Oversikt over hvilke virksomheter kommunen har interesser i, politisk og juridisk styringsgrunnlag, formålsdiskusjon og selskapsstrategi. ...

Skatt sør tilbyr gratis kurs

Kurset tilbys nye næringsdrivende i 2016.

Drikkevannsanalyse april 2016

Her finner du nyeste rapport om drikkevannet i kommunen.

Bålreglene er endret

Fra 1. januar i år gjelder endrede regler for bålbrenning. Les pressemeldingen her. 

Rutiner og satser økonomisk sosialhjelp

Her ligger rutiner og satser, vedattt i Tjenesteutvalget 14.04-2016.

Digitalt Svar Ut innføres i Audnedal

Fra og med 15. April 2016 begynner alle kommunene i DDV å sende ut posten sin digitalt. Det dumå gjøre som innbygger, er å velge hvilken digital postkasse du ønsker å motta posten ...

Ledig stilling ved Grindheim Kyrkje

Audnedal kirkelige felles råd lyser ut stilling som kirkegårdstjener.

Les mer …

SØKNADSSKJEMA LEDIG STILLING

lenke miniSØKNADSSKJEMA TIL LEDIG STILLING

lenke miniSØKNADSSKJEMA TIL LEDIG LÆRERSTILLING

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

pdfKonsmo - Lyngbakken (kart) fra kr. 60.000 - 80.000 
pdfSveindal - Lunden (kart) fra kr. 60.000-125.000
(NB! se også nye reguleringsplaner under utarbeidelse)

Reguleringsplaner med nye tomter:

Reguleringsplan for Byremo sentrum 

Reguleringsplan for Konsmo sentrum

 

Reguleringsplan for Storkemoen, Konsmo (kontakt Konsmohus, tlf 38 28 13 00, e-post: )

Andre eldre reguleringsplaner med ledige tomter:

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  På forespørsel  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   På forespørsel  Jørgen Helle -  918 35 911

Nye reguleringsplaner under utarbeidelse (her må det tas forbehold om endringer i tomter):

Reguleringsplan for Lindåsen

Reguleringsplan for Lunden

Reguleringsplan for Helle – Øydneskleiv

For spørsmål om planarbeid, ta kontakt med Kari Røynlid, e-post:

Tomter i uregulerte områder:

Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers søke om å få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknad. Søknaden må då behandles etter jordloven (§12) og plan- og bygningsloven (§19) i LNF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 

 

Hva skjer i Audnedal?