Søk - Innhold
Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Dokumenter
Nettlenker
Kalenderhendelser
Lag og foreninger
  1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter

Rullering av handlingsplan idrett/fysisk…

Frist for innspill og søknad om spillemidler.

TV-AKSJONEN 2017 - Kjøp lodd på rådhuset

Vi har loddsalg hver dag på servicekontoret. Pris pr. lodd er kr 10. Alle gevinstene er gitt av ansatte på kommunehuset.Det er stor variasjon i gevinster – se liste 😀 ...

TV-AKSJONEN søndag 22. oktober 2017

TV-AKSJONEN SØNDAG 22. OKTOBER 2017 Årets TV-aksjon på NRK er tildelt Unicef, som er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. De har som hovedoppdrag å sørge for at alle barn ...

Oppdatering E39

Gladnyhet fra Statens Vegvesen! Her kommer en ny statusrapport fra arbeidene (torsdag kveld)

Melding fra Statens Vegvesen

E39 Stengt v/ Oftedal i Lyngdal Mandag ettermiddag ble det oppdaget så store skader på brua Oftedal II, at Statens vegvesen Region sør valgte å stenge vegen. Omkjøring ble da satt...

Ekstra skoleskyss

I forbindelse med at E39 er stengt mellom Lyngdal og Vigeland, har Statens vegvesen bestemt omkjøring via FV 460 og FV 461 i Audnedal. Dette medfører stor trafikk i dagene framover...

Nye åpningstider på servicekontoret

F.o.m. mandag 16.10.17 endres åpningstidene på servicekontoret til kl. 09.00 - 15.00. Dette gjelder også biblioteket, men det vil fortsatt være åpent på biblioteket til kl. 19.00 p...

Flomsituasjon 3.oktober-kl.09.00

Oppdatert informasjon om flommen.

Beredskap natt til 3. okt. 17

Audnedal Kommune opprettholder beredskapen utover natta. Vakttelefon 47452581.

Flomsituasjonen pr 2.okt.17

OPPDATERT INFO OM FLOMSITUASJONEN I AUDNEDAL KOMMUNE 02.10.17 kl 08:30 Det har kommet mye nedbør de siste to døgnene, og vannføringen er høy i elver og bekker. Følgende veier som...

Varsel angående flom

Ekstra bemanning i kommunen. Les mer her.

Søppelhenting går som normalt

MBT har overtatt renovasjonsavtalen, så fra og med 29.09.2017 vil søppelhentingen gå som normalt.

Oppdatering

Kort oppdatering på flommen i Audnedal.

Varsel

Det varsles om store nedbørsmengder.

Søppelhenting går som normalt tom. 27.09…

Renovasjonsselskapet for Audnedal har inngått midlertidig avtale med RenoNordens konkursbo som betyr at avfall blir hentet som normalt til og med 27.09.2017 Firmaet RenoNorden som...

Ledige stillinger - september 2017

Audnedal kommune lyser ut vikariat som pedagog og merkantil ved Byremo ungdomsskole, samt vikariat ved Byremo barneskule. Søknadsfrist er 24. september. ...

Ny jordmor på helsestasjonen

Vi har nå ansatt en jordmor som heter Gro Roland. Hun skal være på helsesenteret her i Audnedal hver tirsdag og torsdag i partallsuker. Telefonnummeret hennes er 46815797. Ta kont...

Gratis kurs i sinnemestring

Et tilbud til kvinner og menn med (sinne)volds- og aggresjonsproblemer Sinneterapi: Sinneterapi er et tilbud til kvinner og menn som har problemer med å finne passende reaksjonsf...

Informasjon om tilbud fra PårørendeSente…

PårørendeSenteret i Stavanger er drevet av en ideell stiftelse og har i 2017 drevet med pårørendearbeid i 19 år. Våre tilbud lokalt er i hovedsak rettet direkte mot pårørende i for...

Busskort til UIA studenter

Audnedal kommune gir heltidsstudenter ved UIA gratis busskort skoleåret 2017/2018 dersom de forblir folkeregistrert i Audnedal.

Ledige stillinger - september 2017

Audnedal kommune lyser ut vikariat som pedagog og merkantil ved Byremo ungdomsskole, samt vikariat ved Byremo barneskule. Søknadsfrist er 24. september.

Les mer …

SØKNADSSKJEMA LEDIG STILLING

lenke miniSØKNADSSKJEMA TIL LEDIG STILLING

lenke miniSØKNADSSKJEMA TIL LEDIG LÆRERSTILLING

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

pdfKonsmo - Lyngbakken (kart) fra kr. 60.000 - 80.000 
pdfSveindal - Lunden (kart) fra kr. 60.000-125.000
(NB! se også nye reguleringsplaner under utarbeidelse)

Reguleringsplaner med nye tomter:

Reguleringsplan for Byremo sentrum 

Reguleringsplan for Konsmo sentrum

 

Reguleringsplan for Storkemoen, Konsmo (kontakt Konsmohus, tlf 38 28 13 00, e-post: )

Andre eldre reguleringsplaner med ledige tomter:

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  På forespørsel  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   På forespørsel  Jørgen Helle -  918 35 911

Nye reguleringsplaner under utarbeidelse (her må det tas forbehold om endringer i tomter):

Reguleringsplan for Lindåsen

Reguleringsplan for Lunden

Reguleringsplan for Helle – Øydneskleiv

For spørsmål om planarbeid, ta kontakt med Kari Røynlid, e-post:

Tomter i uregulerte områder:

Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers søke om å få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknad. Søknaden må då behandles etter jordloven (§12) og plan- og bygningsloven (§19) i LNF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 

 

Hva skjer i Audnedal?

  • KLIKK HER FOR MER DETALJERT VISNING AV KALENDEREN FOR LAG OG FORENING

  •  folketall 01 09 2017Audnedal kommune har ved kommunestyret vedtatt ”2020 i 2020” som et av de overordnede mål for kommunen for kommuneplanperioden (2009-2020) innunder visjonen ”Audnedal –framover”. Vi har god plass til flere innbyggere i kommunen, og vil jobbe aktivt før å øke innbyggertallet de neste årene.

    Klikk barometeret for å få den aller siste utviklingen.

    Les mer om befolkningsutviklingen i Audnedal her