Søk - Innhold
Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Dokumenter
Nettlenker
Kalenderhendelser
Lag og foreninger
  1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter

ER DU VÅR NYE KIRKETJENER?

Audnedal kirkelige fellesråd søker etter kirketjener inntil 15 % fast i Grindheim kyrkje med søknadsfrist 12.april.

FV512 Åsbakken er HELT STENGT

FV512 Åsbakken er HELT STENGT i tidsrommet 25.mars til 20.mai 2019 pga vegutbedringer.

Ledig stilling som kommunal fysioterapeu…

Audnedal er i aktiv utvikling, og har mange spennende og utfordrende oppgaver. Det er ledig et vikariat som kommunal fysioterapeut i 100 % stilling innen helse. Stillingen er ledig...

Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal

Prosessen med samordning av skatteoppkreverfunksjonen for Audnedal og Lyngdal er nå ferdig. Skatteoppkreveren heter nå «Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal». ( frem til 01.01...

INFORMASJONSMØTE OM VINDKRAFT

Det blir informasjonsmøte om vindkraft tirsdag 02.04 kl 18.00 i hallen på Eiken skule. Møtet er åpent for alle.Arrangør: innbyggergruppe fra Audnedal og Hægebostad, Audnedal og Hæ...

Ledig stilling som helsesekretær

Vi lyser ut en sommervikarstilling/vikarstilling som helsesekretær på legekontoret. Søknadsfrist er 31.mars.

Tilgang til PressReader i bibliotekene

Les aviser og tidsskrifter gratis på telefonen, nettbrett eller PC.

Vi søker rektor til Konsmo skole

Det er nå ledig fast 100% stilling som rektor med tiltredelse fra 01.08.2019. Søknadsfrist er 31.mars.

Tildeling av støtte til integreringsfrem…

Det lyses nå ut midler til integreringsfremmende tiltak.

Kulturmidler Hovedrunde

Kulturmidler i hovedrunde lyses nå ut. Lokale lag og foreninger i Audnedal kan søke. ...

Lyst på sommerjobb i Audnedal?

Det Gamle Posthuset har ledig to stillinger som sommerguider sesongen 2019.

Hjelp for pårørende etter rasulykka i Ås…

Dersom du har behov for å snakke med nokon etter rasulykka, så kan desse personane kontaktast: Grete Bortelid, kriseteamet Åseral, tlf 90501335 Siv Jordbruen...

Valg 2019

Informasjon Audnedal og Lyngdal slås sammen til en kommune fra 1.1. 2020. Men valget i 2019 gjennomføres som om Audnedal og Lyngdal allerede er én kommune – heretter kalt Lyngdal ...

Skatteoppkreveren i Audnedal flyttes fra…

Som et ledd i den forestående kommunesammenslåingen så er det inngått avtale om en samordning av skatteoppkreverfunksjon mellom Audnedal og Lyngdal kommune fra 1. januar 2019. Ska...

Bestill legetime på nett

Audnedal legekontor - nå kan legetimen bestilles på nettet

Rentefrie investeringslån til landbruk o…

Kommunestyret vedtok i sitt møte 13. desember 2018 å innføre en ordning med rentefrie investeringslån til landbruk og andre næringsvirksomheter med søknadsfrist i 2019. Det er avsa...

Betalingssatsene og gebyrene for 2019

Betalingssatsene og gebyrene for 2019 er fastsatt av kommunestyret i møtet 13.012.2018. Her kan du se en oversikt over disse. Du finner dem også på via linken på framsida {phocado...

Vedtatt budsjett 2019

Kommunestyret har vedtatt budsjettet for 2019. Her kan du se behandling og vedtak i saken samt rådmannens budsjettdokument oppdatert med vedtaket til kommunestyret. {phocadownload...

Nye veinavn i Nye Lyngdal

Følgende veier får nytt navn etter vedtaket i Tjenesteutvalget den 22.11.2018 Moneveien endres til Monebakken Lølandsveien endres til Lølandslonveien Neseveien endres til Neset ...

Personvernombud

Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere. Personvernombud i Audnedal kommune er Birger Abrahamsen. Han kan kontakt...

Klikk på lenkene under for:

INFOEN 

KALENDER FOR LAG og FORENINGER

ER DU VÅR NYE KIRKETJENER?

Audnedal kirkelige fellesråd søker etter kirketjener inntil 15 % fast i Grindheim kyrkje med søknadsfrist 12.april.

Les mer …

Ledig stilling som kommunal fysioterapeut

Audnedal er i aktiv utvikling, og har mange spennende og utfordrende oppgaver. Det er ledig et vikariat som kommunal fysioterapeut i 100 % stilling innen helse. Stillingen er ledig fra 19. juni 2019 til ca. 1.mai 2020.

Les mer …

Ledig stilling som helsesekretær

Vi lyser ut en sommervikarstilling/vikarstilling som helsesekretær på legekontoret. Søknadsfrist er 31.mars.

Les mer …

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

fra kr. 60.000 - 80.000 
 fra kr. 60.000-125.000
(NB! se også nye reguleringsplaner under utarbeidelse)

Reguleringsplaner med nye tomter:

Reguleringsplan for Byremo sentrum 

Reguleringsplan for Konsmo sentrum

 

Reguleringsplan for Storkemoen, Konsmo (kontakt Konsmohus, tlf 38 28 13 00, e-post: )

Andre eldre reguleringsplaner med ledige tomter:

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  På forespørsel  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   På forespørsel  Jørgen Helle -  918 35 911

Nye reguleringsplaner under utarbeidelse (her må det tas forbehold om endringer i tomter):

Reguleringsplan for Lindåsen

Reguleringsplan for Lunden

Reguleringsplan for Helle – Øydneskleiv

For spørsmål om planarbeid, ta kontakt med Kari Røynlid, e-post:

Tomter i uregulerte områder:

Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers søke om å få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknad. Søknaden må då behandles etter jordloven (§12) og plan- og bygningsloven (§19) i LNF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 

 

Handlingsplan 2013-2016 rådmannens forslag

. Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

 Torsdag 1.november informerte rådmannen om budsjettforslaget for 2013 og handlingsplan 2013 – 2016. Foreløpig rapport fra arbeidsgruppa som har arbeidet med forslag til omstrukturering innen HSO ble også presentert. Her kan du se hele presentasjonen.

 rdmannens forslag 21013 2016 pres 1 nov 2012.ppt (1,23 MB)

 handlingsplan 2013 2016 rdmannens forslag endret 28112012.pdf (2,6 MB)