Norm for utførelse av veier og tekniske anlegg i regulerte områder

Publisert . Sist endret . i kategorien Utbygging- og reguleringsplanarbeid

Kommunestyret har i sak K- 29/14 vedtatt følgende:

Norm for utførelse av veier og tekniske anlegg i regulerte områder som skal overtas av Audnedal kommune vedtas. Minstekrav for overtagelse skal være at reguleringsplanen

inneholder minst 6 boenheter og at 4 enheter er bygd.

Myndighet til å inngå avtale om overtagelse av veier og tekniske anlegg i regulerte felt delegeresrådmannen.

Søknader om overtagelse av private veier utenfor regulerte områder behandles av formannskapet.

Vedtatt norm kan fås ved henvendelse til teknisk enhet.