Sveindal museum

Publisert . Sist endret . i kategorien Sveindal museum

Sveindal Museum - topplogo

Sveindal Museum: Et Kulturminne i de indre bygder av Agder.

Hovedhusets innhold: Sveindal museum står på et gårdstun på Vestre Sveindal i Audnedal kommune. Bygningsmassen består av et gammelt våningshus, en variant av "Mandalske stueform", med skapsenger, husgeråd og tekstiler fra distriktet. Det er usikkert når huset ble oppført, men sannsynligvis er den eldste delen ca. 350 år gammel. Hovedhuset er av noe nyere dato.

kjokken

Huset har T-formet grunnplan. Kjøkkenet som er den eldste delen av huset har "åre". Ildstedet er murt av stein, med en stokk til å henge gryta i. Kjøkkenet inneholder også flere av de eldre redskapene som ble brukt her.
 
 

vogge

I hver av stuene består inventaret av to senger, som er adskilt av malte skap. Møbler, vegger og dører ble rosemalt i 1849. Arbeidet ble utført av en lokal rosemaler, Torkel Simonsen Flottorp.

Inventaret i huset er beholdt fra tiden da bygningsmassen ble flyttet ned til gårdstunet på Vestre Sveindal. De fleste gjenstandene i huset er håndlaget med en opprinnelig nyttefunksjon. Også lamper, lampekupler og ledningsopplegg er bevart.

skap

Historie: Mange historier er knyttet til deler av museets inventar. Objektene forteller om liv og levemåte i hjemmet og på gården. Fra tidligere har en bondefamilie med i alt 12 barn, i to ekteskap, vokst opp på det som nå er Sveindal Museum. I dag er det over 100 år siden noen har bodd der. Huset er en testamentarisk gave fra datteren til Tobias J. Sveindal, som vokste opp på gården. Tobias flyttet til Mandal og drev sagbruk ved Mandalselva. Hans datter, Anna Sveindal, ble født i 1865 og var bokhandler i Mandal. Ved sin bortgang i 1925 testamenterte hun huset med innbo til Sveindal krets.

Bygningen har vært museum siden 1925. Allerede fra 1917 var det innlagt elektrisitet, noe som var svært uvanlig på landsbygda så tidlig.

bord  

Åpnigstider:

Museet er åpent hver dag fra 1. juli til 15. august. Åpningstidene er kl. 13.00 – 16.00. Søndager fra siste del av juni og ut sesongen, kl. 12.00 – 16.00. Utenom dette kan omvisning bestilles etter avtale, med Elisabeth Haaland, tlf 38 28 05 36.

Du er velkommen inn!

Hvordan komme til Sveindal Museum: Du finner museet ved å følge fylkesveg 42 vestover fra Sveindalskrysset. Ca. en kilometer etter brua står det skilt til venstre, med Sveindal Museum 0,2 km. Kommer du på fylkesveg 42 fra vest, er det ca. 3 kilometer fra Hålandskrysset til skiltet veg mot høyre.

Brosjyre kan fås med norsk, engelsk og tysk tekst. 

Tags: nye nettsider