Idrett og friluftsliv

Publisert . Sist endret . i kategorien Idrett og friluftsliv

Kanoutleie

Audnedal kommune har tilbud om gratis lån av kanoer og båter for kommunens innbyggere! Kanoene og båtene kan lånes gratis av lag, foreninger og innbyggere i Audnedal.
Andre kan låne mot å betale kr 100,- per kano eller båt per døgn. Kanoene lånes normalt ut for 1 døgn av gangen.

BYREMOSANDEN:

Det ligger 8 kanoer og 3 båter på badestranda ved Byremosanden. Årer og redningsvester ligger i rom mot nord i første (gamle) bygg du kommer ned til på området, nøkkel til kano og båt passer til bygget.
Bestilling, betaling og henting av nøkkel: Byremoheimen, 38 28 12 90

SUNDET FRIOMRÅDE:

Det ligger 8 kanoer og 3 båter på badestranda ved ytre Øydnavannet. Årer og redningsvester ligger i rom mot nord i toalettbygget, nøkkel til kano og båt passer til bygget.
Bestilling, betaling og henting av nøkkel: Konsmoheimen, 38 28 16 61

En forutsetning for å opprettholde tilbudet er at utstyret blir pent brukt og lagt greit på plass etter bruk! Tap eller skade meldes til Konsmoheimen/ Byremoheimen ved levering av nøkkel. Tap eller skade må erstattes.

Idrettslag

Kommunen har to velfungerende idrettslag som er svært viktige bidragsytere i lokalsamfunnet.

GRINDHEIM IL

Har base på Byremo, med et flott nytt kunstgressanlegg i tilknytning til skolen. Det tilbys aktiviteter under undergruppene fotball, håndball og trim.

KONSMO IL

Har basen sin på den nye Helle stadion og i den nye flerbrukshallen på Konsmo. 

Idrettslaget tilbyr håndball, fotball (senior og aldersbestemt), friidretts- og skikaruseller, barneidrett og en nystartet idrettskole for barn opp til 7.klasse. 

Helle stadion er nå flomlysbelagt, med topp moderne og miljøvennlig kunstgressdekke på en full fotballbane. I tillegg er friidrettsanlegget rundt banen oppgradert med et sandfylt kunstgress som fungerer flott til løpeøvelser. Det er også laget en kastring, og ny hoppegrop.

Helle stadion har også en flerbruksbane, hvor det kan spilles tennis og håndball, men også volleyball, badminton o.l.

I tilknytning til stadion ligger også ei lysløype for skifolket. Den er tent fram til kl 22.00 alle dager det er snø.

I 2011 åpnet også et nytt treningsrom i den gamle gymsalen. Her er det investert store summer i styrketreningsutstyr og spinningssykler, og det holdes 4-7 spinningstimer i uken for medlemmer. Se hjemmesiden for mer informasjon http://konsmoil.com/ 

 

 

Tags: nye nettsider