Omsorgsboliger

Publisert . Sist endret . i kategorien Omsorgstjenester

Omsorgsboliger -lokalisert ved Audnedal bo og dagsenter, Audnedal omsorgssenter og Audnedal helsesenter.

Omsorgsbolig er for deg som på grunn nedsatt funksjonsevne psykisk og/eller fysisk helsetilstand, har behov for omsorgstjenester i henhold til helse og omsorgstjenesteloven §3-2 6 a.

Omsorgsboligene er leiligheter med alt på ett plan og passer for deg som bruker rullestol eller er bevegelseshemmet og din egen bolig ikke er mulig å tilrettelegge for å ivareta dine helsemessige behov.

Ved leie av omsorgsbolig kreves husleie i henhold til husleielovens bestemmelser.