Hjemmehjelp/praktisk bistand og opplæring

Publisert . Sist endret . i kategorien Omsorgstjenester

Hjemmehjelp er i henhold til helse og omsorgstjenesteloven § 3-2,6b definert som praktisk bistand.

Dersom du på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker ikke klarer de daglige nødvendige gjøremålene, kan du søke om praktisk bistand. Slik krav på bistand har du dersom du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Praktisk bistand kan gis direkte i form av hjelp til å utføre oppgaver i hjemmet som den enkelte ikke klarer å utføre selv eller som opplæring med tanke på at den enkelte skal mestre disse oppgavene selv

Velferdsteknologiske hjelpemidler kan i noen tilfeller erstatte praktisk bistand eller gis i tillegg til praktisk bistand.

Praktisk bistand til opplæring er gratis. Praktisk bistand til å utføre oppgaver betales i henhold til kommunens til enhver tid gjeldene betalings satser.