FOLKEHELSE

folkehelseKommunen er den viktigste aktøren i folkehelsearbeidet. 

Med samhandlingsreformen og intensjonene på folkehelsefeltet styrkes dette ansvaret, noe som stiller nye krav til både kompetanse, kapasitet og samarbeid på lokalt og regionalt nivå.

Det er viktig at kommunen har oversikt over de lokale folkehelseutfordringene, at dette legges til grunn for planarbeid og får en politisk forankring i kommunen.

Folkehelsekoordinatorenes hovedoppgaver:

  • Koordinere folkehelsearbeid på tvers av sektorer, avdelinger og virksomheter i egen organisasjon.
  • Kommunens fagperson på det brede folkehelsearbeidet, kunnskap om lokale utviklingstrekk og årsakssammenhenger.
  • Pådriver og tilrettelegger for å få andre aktører i kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet for øvrig til å ta et større forebyggende og helsefremmende ansvar.

Nyttige linker:

www.fhi.no

https://helsedirektoratet.no

Kontaktinformasjon: 

Folkehelsekoordinator er nå i samarbeid med Lyngdal kommune.
Linn Øysæd Gyland, tlf 383 33 400/911 15 945,
E-post

 


 

 

 

Folkehelseundersøkelse i Vest-Agder for første gang

Publisert . Sist endret . i kategorien Folkehelsekoordinator

rullestolbruker om høstenBlir nasjonal pilot:

-Blir du spurt om å delta, håper vi du vil svare ja. Det sier folkehelsekoordinator i Audnedal kommune, Cecilie Christine Hunt. For første gang kartlegges vestegdenes levekår, trivsel og helse gjennom en stor folkehelseundersøkelse som starter i denne uken. – Svarene er viktige for å gjøre tiltakene mot levekårsutfordringene på Sørlandet mer treffsikre, sier Cecilie.