ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse)

ABUP kommer regelmessig til kommunen for å veilede og samarbeide med kommunens ansatte om barn og unges psykiske helse.

ABUP er et tilbud til barn fra 0-18 år og deres familie, der målet er å:

  • Fremme psykisk og fysisk helse hos barnet/ungdommen og deres familie
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdommer og skader

Kontaktinformasjon:

Det er Ulrik Per Johnsen som er Audnedal sin representant fra ABUP. Han er tilstede i Audnedal annen hver fredag(partallsuker).

Ta kontakt med enhetsleder for helse Irlin Frigstad (tlf 41468345) dersom du ønsker kontakt med ABUP.