Personvernombud

Publisert . Sist endret . i kategorien Personvern

Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere.

Personvernombud i Audnedal kommune er Birger Abrahamsen.

Han kan kontaktes på telefon 932 56 783

eller på epost