Kommunevåpenet

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunevåpen

     Kommunevåpenet

 phoca_thumb_m_skjold    Kommunevåpenet viser et sagblad i sølv på grønn bunn. Motivet ble valgt ut fra at kommunen   har,    og har hatt et stort antall arbeidsplasser knyttet opp mot treforedling. På mange gårder kan en fortsatt finne mindre gårdssager. De hadde sin storhetstid i tilknytning til sildefisket og salting av sild. I dag har vi Konsmo fabrikker AS og Øydna sagbruk som de største innen treforedling.

Kommunevåpenet for Audnedal ble godkjent av Riksantikvaren i 1991.