Råd og utvalg

Publisert . Sist endret . i kategorien Råd og utvalg

Til høyre i denne siden kan du se hvem Audnedal kommunestyre har valgt til de ulike utvalg, råd og nemnder for valgperioden 2015 - 2019.

Ved å velge aktuell lenke finner du navn på medlemmer og varamedlemmer. Du vil også finne informasjon om hvem som er valgt som leder og nestleder i de råd og nemnder dette er valgt.

Valg på medlemmer og varamedlemmer til disse råd og nemndene skjer hver 4. år, samme år som det avholdes kommunestyrevalg.