Lyngdal kommunes profilmanual 2020

Publisert . Sist endret . i kategorien Grafisk Profil Lyngdal 2020

Det er utarbeidet ny grafisk profil for den nye kommunen. Denne kan nå tas i bruk, og er tilgjengelig via hjemmesiden.

Men før du klikker deg inn i portalen for å laste ned maler og grafiske elementer, vil vi presisere noen premisser for bruk.

Dette er jo da profilmanual for NY kommune. Da ligger det i sakens natur at dokumentmaler mv. kun skal benyttes når innholdet rent faktisk handler om drift av ny kommune fra 1. januar 2020.

For det som gjelder sammenslåingsprosessen skal fortsatt nye Lyngdals grafiske profil benyttes. Altså denne:

 

Litt om praktisk bruk:

Profilmanualens grensesnitt har en menystruktur som er enkel å navigere i. For de fleste ansatte vil nok bruken i all hovedsak begrense seg til nedlast av PP-mal, dokumentmal og designelementer. Ønsker du å benytte deg av det siste, altså designelementer, som dekor i eksempelvis dokumenter, må ønsket fil først hentes ned og mellomlagres før den kan lastes inn i dokumentet du jobber med.

Av Office-maler er det kun nevnte dokumentmal og PP-malen som kan lastes ned fra manualen. Andre merkantile maler, eksempelvis brevmal, hentes fra saksbehandlingssystemet (ePhorte / Elements). Det er ikke tillatt å rigge til egne Word-maler eller annet grafisk oppsett som ikke er forankret i profilmanualen.

Epostsignaturer med ny grafisk profil vil bli satt opp ved overgangen til ny kommune. Dette er ikke noe den enkelte skal styre med selv.

Under menypunktet «Profilen i bruk», og undermenyen merkantilt, ses blant annet oppsett på konvolutt. Når trykksaker til bruk for ny kommune bestilles. Eksempelvis konvolutter, bes det om at korrektur fra trykkeri også sendes arbeidsgruppen for grafisk profil før en ordre effektueres. Kontaktperson her er Rune Hauan.

Media laster selv ned de nye annonsemalene fra manualen, og vil ha disse tilgjengelig i sine egne systemer. Når annonser bestilles er det kun annonseteksten som sendes til avisene. 

Når det gjelder spørsmål om skilting på bygg, endring av dekor på biler mv., og eventuell dekning av utgifter til dette, ta kontakt med prosjektleder Ann Karin Fuglestad.

Det viktigste er nå på plass i profilmanualen. Og det vil bli fylt på med flere ting etterhvert. Men er det likevel noe du nå umiddelbart savner eller skulle ønske var annerledes, så nøl ikke med å si ifra. Ta da kontakt med Rune Hauan.

Her finner du profilmanualen:

Lenke: https://www.profilmanualen.no/lyngdalkommune

Eller skriv profilmanual i søkefeltet på hjemmesiden.

Lykke til med bruken av profilmanualen!

For arbeidsgruppen

Ole Aa. Brattfjord

 

Arbeidsgruppen har vært Torhild Birkeland, Rune Hauan, Janne Reiersen Risnes og Ole Aa. Brattfjord.