Første storkontrakt for nye Lyngdal signert

Publisert . Sist endret . i kategorien Den nye kommunen - Audnedal og Lyngdal

 

Aspit AS har signert en historisk avtale med nye Lyngdal kommune om IKT-drift.

Bilde fra kontraktsignering på KonsmoIKT-driftsavtalen som ble signert på Konsmo torsdag 22. november 2018 har stor betydning for alle videre prosesser i byggingen av nye Lyngdal kommune, og for driften etter sammenslåingen 1. januar 2020. Dette er også den første store kontrakten som er inngått for den nye kommunen, og kan derfor med rette kalles historisk. Fellesnemnda for nye Lyngdal kommune var samlet på Konsmo denne dagen, og avtalen mellom Aspit AS og nye Lyngdal ble signert før det formelle møtet startet. Like etter ble det gitt en orientering for fellesnemndas medlemmer om kontrakten og veien videre.

Lyngdal har i flere tiår hatt et strategisk fokus på bruk av IKT. Innenfor samtlige sektorer har kommunen deltatt i utviklingsprosjekter på nasjonalt nivå, og for helse og omsorg også innenfor EU. Høsten 2014 mottok kommunen KS sin pris for «beste eKommune» blant landets mellomstore kommuner. Audnedal har som en liten kommune valgt å være en del av IKT-samarbeidet DDV.Innovasjon og nytenkning

Den nye kommunen skal være svært åpen for innovasjon og nytenkning, og det skal etableres en organisasjon som er tilpasset framtidens oppgaveløsninger. Aspit AS blir en viktig faglig og strategisk samarbeidspartner i nye Lyngdal kommunes innovasjons- og prosjektarbeid, der utvikling og innføring av velferdsteknologi/eHelse og selvbetjeningsløsninger for kommunens innbyggere, næringsliv m.fl. vil være prioriterte satsningsområder.Aspit AS har allerede driftsavtale med Lyngdal kommune. Avtalen med nye Lyngdal kommune inkluderer mer fokus på strategi, og de blir enda tettere på den daglige driften enn i dag. Avtalen har en verdi på 15,85 millioner kr (eks. mva) over en periode på 5 år.

Kjenner Lyngdal godt

Det var teknologiansvarlig i Aspit AS, Anders Snøløs Topland, som representerte firmaet på Konsmo denne dagen. I sin orientering til fellesnemnda vektla han den store fordelen som ligger i nettopp det at de allerede er inne på driftssiden i Lyngdal kommune.

Bilde av Anders Snøløs Topland fra Aspit mens han orienterer politikerne i fellesnemnda– Vi kjennner Lyngdal godt, og vi kjenner plattformen det skal driftes videre på godt. Det vi kan konsentrere oss videre om nå er kartleggingsarbeidet og å ta vare på Audnedals innbyggere og data på en god måte, sa Snøløs Topland.

Om avtalen videre inn på 20-tallet sa han følgende:

– Vi skal ha stort fokus på strategi, innovasjon og utvikling framover, og digitale publikumstjenester vil være et av satsningsområdene, sa han og poengterte blant annet at det i den nye kommunen blir hyppigere strategiske møter for å komme nærmere inn på de ulike virksomhetenes behov.

Fakta om Aspit AS

  • Etablert i 2001.
  • Hovedkontor i Seljord kommune.
  • Eies av småaksjonærer og lokale bedrifter i Seljord.
  • Ansatte per 2018: 44. Pluss et 40-tall innleide.
  • Gasellebedrift fra 2009–2013.
  • Inngikk første driftsavtale med Lyngdal kommune i 2015, med oppstart 1. januar 2016.

Via lenken under kan du se hele presentasjonen Anders Snøløs Topland holdt for fellesnemnda.

Lenke til presentasjon Aspit

Lenke til Aspit AS hjemmeside

Tekst og bilder: Ole Aa. Brattfjord