Audnedal kommune har deltatt i flere utredningsprosjekter for kommunesammenslåing. Den 26.05.16 vedtok Audnedal kommunestyre å slå seg sammen med Lyngdal kommune («Lyngdal 2). Samme dag gjorde kommunestyret i Lyngdal tilsvarende vedtak.

Vedtak i Kommunestyret - 26.05.2016 – sak 41/16:

1.Audnedal kommunestyre vedtar å bygge en ny kommune sammen med Lyngdal kommune.
Den nye kommunen skal være operativ fra 01.01.2020. Dannelsen av den nye kommunen skjer med grunnlag i vedtatt intensjonsavtale.

2.Dersom Hægebostad og/eller Lindesnes kommune innen 30.06.16 tar opp saken igjen og gjør vedtak om at de ønsker sammenslåing i «Lyngdal 3/4», åpnes det for at disse kommunene kan inngå i den nye kommunen med basis i tidligere utarbeidet intensjonsavtale.

3.Under forutsetning av at Lyngdal kommune gjør likelydende vedtak i pkt. 1 og 2, anser Audnedal kommunestyre at sak vedrørende hvem Audnedal kommune skal slå seg sammen med som avsluttet. Vedtaket oversendes Fylkesmannen i Aust‐ og Vest‐Agder for videre behandling.

Rådmannen har oppsummert prosessen i dokumentet 

Status kommunereformen

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunereformen

audnedal framover logo ny2Referat fra styringsmøtet for Lyngdal 3 01.09.15 kan dere nå finne på våre sider, sammen med en økonomisk vurdering av nullalternativet. I den forbindelse kommer vi med en liten oppsummering av arbeidet med kommunesammenslåingsprosessen for Audnedal kommune.

Rådmannen anbefaler «Lyngdal 4»

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunereformen

Lyngdal4 2

Rådmannen har nå laget sin innstilling til kommunestyret 25. juni. I forslaget til vedtaket anbefaler han kommunestyret å innlede forhandlinger med kommunene i «Lyngdal 4» med sikte på å få til et vedtak innen 31.12.15 om kommunesammenslåing. Samtidig foreslår rådmannen at  «døra holdes åpen» for en sammenslåing i «Midtre-Agder», dersom det skulle vise seg at forhandlingene i «Lyngdal 4» ikke fører fram.

Du kan lese hele rådmannens utredning m/forslag til vedtak her.

 

Det ble også nylig foretatt en innbyggerundersøkelse, og her kan du lese om hva innbyggerne tenker per dags dato.

Les ellers på denne siden, som oppsummerte arbeidet med kommunereformen i slutten av mai.

Knapt flertall for «Lyngdal 4»

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunereformen

audnedal framover logo nyResultatene av innbyggerhøringen som ble gjennomført i Audnedal kommune 28.05.15 – 03.06.15 viser at det er svært jevn oppslutning mellom de to alternativene «Lyngdal 4» og «Midtre-Agder». 47% av innbyggerne støtter en kommunesammenslåing i «Lyngdal 4» (Audnedal, Hægebostad, Lindesnes og Lyngdal), mens 46% vil ha en kommunesammenslåing i «Midtre-Agder» (Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral).

Siste nytt om kommunereformen

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunereformen

MidtreAgder 2Lyngdal4 2Vi anbefaler alle kommunenes innbyggere og lese seg opp på hva som skjer med kommunesammenslåingsplanene. Det kommer informasjon i postkassene i nær framtid, men allerede nå kan dere lese informasjonen her. Folkemøtene ble avholdt 26. og 27.mai, og du kan se video eller høre lyd fra dem på vår YouTube kanal. (Husk å trykke "vis beskrivelse" fra datamaskin. Da vil du få opp en oversikt over alle innleggene og ved å trykke på tidene kan du hoppe mellom dem.