Audnedal kommune har deltatt i flere utredningsprosjekter for kommunesammenslåing. Den 26.05.16 vedtok Audnedal kommunestyre å slå seg sammen med Lyngdal kommune («Lyngdal 2). Samme dag gjorde kommunestyret i Lyngdal tilsvarende vedtak.

Vedtak i Kommunestyret - 26.05.2016 – sak 41/16:

1.Audnedal kommunestyre vedtar å bygge en ny kommune sammen med Lyngdal kommune.
Den nye kommunen skal være operativ fra 01.01.2020. Dannelsen av den nye kommunen skjer med grunnlag i vedtatt intensjonsavtale.

2.Dersom Hægebostad og/eller Lindesnes kommune innen 30.06.16 tar opp saken igjen og gjør vedtak om at de ønsker sammenslåing i «Lyngdal 3/4», åpnes det for at disse kommunene kan inngå i den nye kommunen med basis i tidligere utarbeidet intensjonsavtale.

3.Under forutsetning av at Lyngdal kommune gjør likelydende vedtak i pkt. 1 og 2, anser Audnedal kommunestyre at sak vedrørende hvem Audnedal kommune skal slå seg sammen med som avsluttet. Vedtaket oversendes Fylkesmannen i Aust‐ og Vest‐Agder for videre behandling.

Rådmannen har oppsummert prosessen i dokumentet 

Video og lyd fra folkemøtene

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunereformen

audnedal framover logo nyVi takker for oppmøtet, og gir dere som ikke var til stede en mulighet til å få med seg det som skjedde på Folkemøtene om kommunereformen 26. og 27. Mai 2015 fra Byremo videregående skole og Konsmo flerbrukshall.

Vraker Nye Lindesnes

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunereformen

Audnedal kommunestyre gjorde 27.mars 2015 følgende vedtak om kommunereformen.

1. Audnedal kommunestyre anser ikke «nullalternativet» som et alternativ i det videre arbeid.

Kommunestyret går derfor inn for at Audnedal kommune skal slå seg sammen med en eller

flere andre kommuner.

2. Audnedal kommunestyre vedtar å gå videre med utredninger for

kommunesammenslåingsalternativene «Midtre Agder» og «Lyngdal 4».

Oppsummering fra folkemøtet

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunereformen

audnedal topplogo 2012Torsdag 19.februar 2015 var det nytt innbyggermøte om kommunereformen. Vi har gjort en veldig kort oppsummering, og presenterer også tallene fra spørreundersøkelsen som gjort i etterkant av møtet. I bunnen av artikkelen kan du se film fra hele folkemøtet.

Tydelige svar fra undersøkelsen

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunereformen

spørreundersøkelse kommunereformenElevene i 10.klasse ved Byremo ungdomsskole har gjennomført en stor spørreundersøkelse blant kommunes innbyggere vedrørende kommunereformen. Og resultatene viste en ganske så tydelig tendens til hva innbyggerne foreløpig mener er det beste alternativet.