Status kommunereformen

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunereformen

audnedal framover logo ny2Referat fra styringsmøtet for Lyngdal 3 01.09.15 kan dere nå finne på våre sider, sammen med en økonomisk vurdering av nullalternativet. I den forbindelse kommer vi med en liten oppsummering av arbeidet med kommunesammenslåingsprosessen for Audnedal kommune.

Midtre Agder

Åserals innbyggere blir anbefalt å stemme nei til sammenslåing med både Midtre Agder og Indre Agder av både av ordfører og kommunestyret. Åsdølene skal gjennomføre folkeavsteming om dette samtidig med kommunevalget, så resultatet av dette vil komme i løpet av mandagskvelden. Dersom resultatet følger anbefalingene fra kommunestyret, har vi ikke lenger noe Midtre Agder alternativ. Arbeidet om et Midtre Agder står dermed på vent til dette er avgjort.

Lyngdal 3 (4)

Under kan du lese møtereferatet fra styringsgruppas møte den 1.september. Kort oppsummert forteller det om at prosessen mot en intensjonsavtale mellom Lyngdal, Hægebiostad og Audnedal fortsetter, og at den forhåpentligvis er klar etter den 17.september. Etter at intensjonsavtalen er klar vil vi innkalle til folkemøter og dere vil motta informasjonsskriv i posten i løpet av oktober. Så skal det avholdes en rådgivende folkeavstemming den 15. og 16. november. 

Samarbeidet holder fortsatt døren åpen for at Lindesnes kommune skal bli den 4 kommunen i samarbeidet, selv om de foreløpig har vedtatt og vente med avgjørelsen. 

Nullalternativet (Audnedal består som en egen kommune)

Strategisk plangruppe ba torsdag 03.09.15 rådmannen komme med en kortfattet vurdering av økonomiske konsekvenser av nullalternativet for Audnedal kommune ut fra signaler som er gitt om nytt inntektssystem. Du kan lese hele vedlegget under.
I oppsummeringen sier rådmannen følgende:
"Siden ikke forslag til nytt inntektssystem foreligger ennå, er det vanskelig å komme med tydelige konklusjoner. Men ut fra de signaler som regjeringen har gitt og de utredninger som er gjort rundt inntektssystemet, tyder alt på at endringene i inntektssystemet vil slå svært negativt ut for Audnedal kommune dersom kommunen velger å fortsette som egen kommune («0-alternativet»)."