Knapt flertall for «Lyngdal 4»

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunereformen

audnedal framover logo nyResultatene av innbyggerhøringen som ble gjennomført i Audnedal kommune 28.05.15 – 03.06.15 viser at det er svært jevn oppslutning mellom de to alternativene «Lyngdal 4» og «Midtre-Agder». 47% av innbyggerne støtter en kommunesammenslåing i «Lyngdal 4» (Audnedal, Hægebostad, Lindesnes og Lyngdal), mens 46% vil ha en kommunesammenslåing i «Midtre-Agder» (Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral).

Innbyggerne ble videre spurt hvordan de ville stille seg til de to alternativene dersom en av de tre andre kommunene i deres foretrukne alternativ skulle falle ut. Resultatene viser her at lojaliteten til «Lyngdal 4» er større enn lojaliteten til «Midtre- Agder». 65% vil fortsatt holde holde fast på Lyngdalsalternativet om en av kommunene her faller ut, mens tilsvarende tall for Midtre-Agder alternativet er 48%.  16% av de som foretrekker «Lyngdal 4» vil gå over til «Midtre-Agder» dersom en av kommunene i «Lyngdal 4» faller ut, mens 30% vil gå over til «Lyngdal 4» dersom en av kommunene i «Midtre Agder» faller ut.

Kommunestyret behandler saken om hvilket alternativ kommunen skal gå videre med  25. juni.