Kommunesammenslåingen mars 2015

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunereformen

Lyngdal4 2MidtreAgder 2Kommunereformen – regjeringens forslag til nye oppgaver til kommunene og saksutredning og innstilling fra rådmannen i saken om retningsvalg kan du lese her.

Regjeringen har fredag 20.03.15 lagt fram en stortingsmelding der de kommer med forslag til hvilke oppgaver nye og større kommuner kan få ansvar for. Du kan lese meldingen her: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld.-st.-14-2014-2015/id2401505/

Se også hvilke alternativ rådmannen mener det bør arbeides videre med i saksframlegget til kommunestyret kommende torsdag 26.mars.