Audnedal kommune har deltatt i flere utredningsprosjekter for kommunesammenslåing. Den 26.05.16 vedtok Audnedal kommunestyre å slå seg sammen med Lyngdal kommune («Lyngdal 2). Samme dag gjorde kommunestyret i Lyngdal tilsvarende vedtak.

Vedtak i Kommunestyret - 26.05.2016 – sak 41/16:

1.Audnedal kommunestyre vedtar å bygge en ny kommune sammen med Lyngdal kommune.
Den nye kommunen skal være operativ fra 01.01.2020. Dannelsen av den nye kommunen skjer med grunnlag i vedtatt intensjonsavtale.

2.Dersom Hægebostad og/eller Lindesnes kommune innen 30.06.16 tar opp saken igjen og gjør vedtak om at de ønsker sammenslåing i «Lyngdal 3/4», åpnes det for at disse kommunene kan inngå i den nye kommunen med basis i tidligere utarbeidet intensjonsavtale.

3.Under forutsetning av at Lyngdal kommune gjør likelydende vedtak i pkt. 1 og 2, anser Audnedal kommunestyre at sak vedrørende hvem Audnedal kommune skal slå seg sammen med som avsluttet. Vedtaket oversendes Fylkesmannen i Aust‐ og Vest‐Agder for videre behandling.

Rådmannen har oppsummert prosessen i dokumentet 

Oppsummering av kommunereformen

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunereformen

Det blir mange fakta og holde seg oppdatert på, samt holde oversikt over hva som skjer framover i arbeidet med Lyngdal 2. Rådmannen har derfor listet opp de fakta som har skjedd i kommunereformprosessen fra vedtaket i kommunestyret 26.05.16 og fram til nå. På vedleggene kan du lese mer, samt rapporten som ble sendt til Fylkesmannen i sommer.

Intensjonsavtalene i Lyngdal 3 (4)

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunereformen

Lyngdal 3 logoEtter gårsdagens møte i styringsgruppa kan vi i dag presentere intensjonsavtalen i prosjekt Lyngdal 3 (Audnedal, Hægebostad og Lyngdal) og et eventuelt Lyngdal 4 (som også inkluderer Lindesnes). Vi har også oppdatert framdriftsplanen.