Eiendomsskattelistene 2019

Publisert . Sist endret . i kategorien Eiendomsskatt

Eiendomsskattelista er lagt ut på servicekontoret på rådhuset, Konsmo, og på Audnedal omsorgssenter, Byremo, i perioden 01.03. – 22.03.2019. Listene legges også ut digitalt her på våre nettsider.

audnedal topplogo 2012I medhold av eiendomsskatteloven § 19 kan eier klage på den utskrevne skatten. Klagen må fremsettes skriftlig til Audnedal kommunen innen 15.april 2019. Det er anledning til å klage hvert år såfremt det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen bør inneholde begrunnelse for hvorfor du mener den fastsatte skatten er feil.

Eventuell klage sendes til:          

Audnedal kommune
Konsmogarden 6
4525 Konsmo

Eiendomsskatten faktureres i 2 terminer med forfall 15.06.2019 og 01.09.2019. Fakturaen sendes ca. en måned før forfall.

Fant du det du trenger her?