Informasjon om eiendomsskatten i Audnedal kommune som innføres i 2014.

Audnedal kommune har i kommunestyremøte 12.12.2013 vedtatt å innføre full eiendomsskatt i hele kommunen fra 2014.

Mer info i filene til høyre.

Under følger de siste nyhetene i denne saken.