Articles Tagged ‘Audnedal kommune - nye nettsider’

Audnedal omsorgssenter

Audnedal omsorgssenter åpnet høsten 2014 og består av:

Langtids/korttidsavdeling med 11 plasser på langtids og 4 korttidsplasser. Skjermet avdeling med 8 plasser.

Enhetsleder er Arnhild H. Urevatn

Nestleder og teamleder på skjermet avdeling er Bjørg Hamran

Teamleder på langtids/korttidsavdelingen er Helene Storhei

Hjemmesykepleien - teamleder Signe Lise Foss

Vikitge dokument:

{phocadownload view=file|id=32|target=s}

{phocadownload view=file|id=31|target=s}

{phocadownload view=file|id=161|target=s}

På omsorgssenteret vektlegges brukermedvirkning, dvs. beboerne og deres pårørende deltar aktivt i utarbeidelse av sykepleietiltak. Det vektlegges individuell pleie og omsorg, og hver beboer har sine primær/sekundærkontakter. Vi forsøker å tilby både individuell og felles
aktiviteter på avdelingene, og ellers tar vi oss en tur ut om vær og føre tillater det.
Det er ønskelig at beboerne har med sine egne møbler, for å gjøre rommet "kjent og hjemlig"

Skjermet enhet har som mål å være en avdeling der beboerne opplever seg verdsatt og respektert til tross for de utfordringer en demenssykdom fører med seg. Aktiviteter forsøkes tilrettelagt den enkelte i forhold til interesser og ressurser.
Avdelingen har felles stue og kjøkken med direkte utgang til sansehage. 

Vi har opprettet kombinert dagtilbud for hjemmeboende demente/beboere på sykehjemmet i samarbeid med frivilligsentralen og Audnedal helse.
Det er 6 omsorgsboliger som ligger i tilknytning til Audnedal omsorgssenter.

Audnedal omsorgssenterVi er 55 fast ansatte fordelt på 28,5 årsverk. 
Ansatte jobber både inne på sykehjemmet og i hjemmesykepleien
Vi har eget kjøkken, og leverer også middag til hjemmeboende. Kommunens vaskeri ligger i kjelleren på omsorgssenteret.

Audnedal omsorgssenter har flere stuer, arealene egner seg godt til kulturelle aktiviteter og vi ønsker enkeltpersoner, lag og foreninger velkommen.
Vi samarbeider ellers med frivilligsentralen som har treff her hver torsdag fra kl 10-12.
Åpen dag har vi ca. en gang hver måned.
Fotpleien kommer første torsdag hver måned. Time kan bestilles på telefon 993 05 506.

Vi kan ellers nås på telefon:
38281290 (vaktrom langtidsavdeling),
38281295 (kjøkken),
38281296 (skjermet avdeling) eller
38281292 (enhetsleder).

Hjemmesykepleien kan i tillegg nås på telefon: 906 13 702.
Telefax: 38 28 12 91
E-post:

Besøksadresse:
Audnedal omsorgssenter
4529 Byremo 

Avtale om fiberutbygging

AK kommunevaapen 150x150Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 67/15 - Avtale om utbygging av fiberutbygging i Audnedal kommune. Vedtaket ble enstemmig vedtatt. Vi kommer tilbake med sakspapirene til saken til uka, men dere kan lese dem i innkallingsdokumentet ved å bla litt.

Barnevandrersenteret på Konsmo

Det gamle posthuset

Barnevandrersenteret på Konsmo formidler historien om barnevandrerne på Agder. Flere scener fra filmen "Yohan " barnevandrer ble også filmet her. Du lærer om perlefiske i Audna - elva, møter ulv og bjørn og får i tillegg se to dokumentarfilmer om barnevandrerne.

Barnevandrersenteret på Konsmo holder til i Det Gamle Posthuset og er åpent i sommersesongen fra kl 12- 17 hver dag. Barnevandrersenteret er drevet av Stiftelsen Det Gamle Posthuset, som får drifttilskudd fra Audnedal kommune.

Langs hele barnevandrerstien er det lagt ut geocacher. For mer informasjon om geocaching besøk http://www.geokaperne.no/bvs/

 

For mer informasjon om senteret, stien, guiding, priser o.l. se våre nettsider www.barnevandring.no

Følg Barnevandrersenteret på Facebook

Bostøtteinformasjon

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 

Byremo ungdomsskole

Byremo Ungdomsskole er en interkommunal ungdomsskole som ligger på Byremo.

Skolen er en interkommunal skole for Hægebostad og Audnedal kommune. Byremo ungdomsskole driver vanlig grunnskoleopplæring for 150-160 elever på 8. -10. årstrinn. Elevene kan selv velge nynorsk/bokmål som opplæringsmål.

Rektor: Stanley Tørressen

Hjemmesiden til Byremo ungdomsskole finner du her!

Kontaktinformasjon:
Telefon: 38 28 15 80
Telefon til personalrom: 38 28 15 85
E-post:

Besøksadresse:
Byremo ungdomsskole
Audnedalsveien 4447
4529 Byremo

Demens info

Demenslidelser

Personer med demens har redusert hukommelse og svekket mental kapasitet som fører til nedsatt evne til å utføre aktiviteter i dagliglivet. Personen kan få vanskeligheter med å opprettholde ferdigheter og mestre hverdagen.

Nyttig informasjon om demens finnes her:

www.nasjonalforeningen.no 

Demenslinjen 23 12 00 40

Om demens på helsenorge.no

- Likepersoner

Brosjyremateriell for personer med demens og deres pårørende kan bestilles her

Audnedal kommune har flere tilrettelagte tilbud for personer med demens og deres pårørende:

 • Demenskoordinator
 • Demensteam
 • Hjelpemidler
 • Hjemmetjenester
 • Pårørendeskole
 • Samtale og veiledning til pasient og pårørende
 • Dagaktivitetssenter
 • Dag-/natt-/korttids- opphold/avlastning
 • Omsorgsbolig
 • Skjermet avdeling
 • Langtidsplass

Les mer om dagaktivitetstilbudet her

{phocadownload view=file|id=652|target=s}

Bjørg Hamran er Audnedal kommunes demenskoordinator, sammen med Malin Syvertsen. De arbeider med kartlegging og utredning av personer ved mistanke om demens. Det er nært samarbeid med fastlegene og hjemmetjenesten. Det foretas hjemmebesøk og samtaler med pårørende.

Demenskoordinator anbefaler tiltak og tjenester, og gir råd og veiledning både til personer som har en demenslidelse, til pårørende og til ansatte.

Kontakt demenskoordinator for mer informasjon: 38 28 12 96 eller 941 58 519 

Du kan også kontakte enhetsledere på:
Audnedal omsorgssenter - Arnhild Urevatn - 38 28 12 90
Audnedal helse - Irlin Frigstad

Søknadsskjema for omsorgstjeneter finner du her.

{phocadownload view=file|id=32|text=Søknadsskjema om omsorgstjenester|target=s}

 

Det Gamle Posthuset

Det gamle posthuset

Det gamle posthuset driftes av stiftelsen Det Gamle Posthuset, og det er her du også finner Barnevandrersenteret.
Kontaktperson for Det Gamle Posthuset:  Åse Marit Helle

Historikk om Det Gamle Posthuset gnr. 28 bnr. 7

Gården var en av 3 oppsittere på Konsmo fra eldre tider. Konsmo sokn er først nevnt i 1390. I Norges bebyggelse skal setehuset være oppført i 1750 i laftet tømmer på ca. 100 kvadratmeter. Huset var lensmannsgård fra 1839. Ola Larson var da lensmann i 28 år. Hans sønn, Lars Olsen overtok etter ham i 1867 til 1877.

I 3. etasje er det et rom som etter sigende har vært brukt til arrest i den tiden det var lensmannsgård. Det er et lite vaktrom i 2. etasje rett ved trappen opp til det øverste loftet.

Historikk om fengslet og Ole Høiland

Ole Pedersen Høiland ble født i Bjelland (1797-1848). I år 1816 dømt til 2 års tukthus, som den gang var strengeste straff for simpelt tyveri. 11 ganger rømte han fra fengsler. Han stjal 64000 riksdaler fra Norges Bank. I 1842 ble han fanget for siste gang, og satt på Akerhus Festning. Hengte seg selv i fengselet på Akershus i 1848.

Ole Høiland skal ha sittet i arresten her på huset.

Digitalt Svar Ut innføres i Audnedal

Fra og med 15. April 2016 begynner alle kommunene i DDV å sende ut posten sin digitalt. Det du
må gjøre som innbygger, er å velge hvilken digital postkasse du ønsker å motta posten fra din
kommune i.

En app for Hva som skjer

Lurer du på hva som skjer i Mandal, Lindesnes Audnedal, Åseral eller Marnardal? Hvor besøket ditt kan overnatte eller hva dere skal finne på i morgen? Last ned appen "Visit Lindesnesregionen" og ha informasjonen tilgjengelig rett i lomma.

Nå kan du laste ned info-appen for Lindesnesregionen. Dette er en app med oversikt over overnattingssteder, spisesteder, butikker og aktiviteter i Lindesnes- og Listerregionen. I tillegg inneholder den en rå arrangementskalender som viser hva som skjer. Last den ned og sjekk den ut da vel.

iPhone

Android app on Google Play

For at arrangementskalenderen skal holdes godt oppdatert er man avhengig av at dere melder ifra om deres arrangementer. Registrer dem på www.lindreg.no eller send informasjon og bilder til 

Registreringsskjema

Etablererprøven for serveringsvirksomhet Audnedal kommune

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Bestått etablererprøve skal dokumentere at prøvetakeren har kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven. Prøven er basert på materiale som er gitt i læreboka Læremateriell – etablererprøven for serveringsvirksomhet.

Felles landbruksforvaltning for Mandal, Lindesnes, Audnedal og Marnardal.

Fra 1. august er landbrukskontorenes oppgaver samlet i Marnardal kommune. Alle henvendelser som normalt har gått til landbrukskontorene skal nå rettes dit.

Kontaktinformasjon

MARNARDAL    Kontoradresse                     : Service   

KOMMUNE         Postadresse:                         : Rådhuset, 4534 MARNARDAL

(1021)                    Tlf.   38 28 90 00                  

 

Stilling

Telefon

epost

Sentralbord

 

38 28 90 00 

Asbjørn Dahle

Avdelingssjef

913 67 938

Kirstine Fuskeland

Jordbrukssjef

951 00 324

Børje Svensson

Jordbrukssjef 

951 11 842

Einar Ukkelberg

Rådgiver jordbruk

941 59 259

Øyvind Jorstad

Skogbrukssjef

481 21 176

Arnar Christian Aas

Skogbrukssjef

918 49 637

Fosterhjem

bufetat-logo-nettFosterhjem – Plassering hos slekt eller nettverk

Familiemedlemmer og slektninger er ofte godt egnet som fosterforeldre. Det samme gjelder barnets nettverk, som fotballtrenere, lærere, venner og lignende. At barnet får bli hos noen de kjenner er betryggende for alle, og overgangen til et fosterhjem kan bli lettere når barnet allerede kjenner fosterforeldrene.

Fosterhjem i slekt og nettverk er mer stabile fosterhjem

 • Barna opplever større stabilitet - færre anker til fylkesnemnda og færre sier opp fosterhjemsavtalen
 • Barna kan lettere holde kontakt med venner og skole i nærmiljøet
 • Barna klarer seg bedre enn andre fosterbarn (bedre psykisk og fysisk helse)

Kjenner du noen?

Fysioterapi

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd:

Fysioterapeutene Jorunn Wigemyr, Odd Arne Hagen og Arild Martin Tonstad tar imot pasienter med og uten henvisning fra lege

Ansvarsområde:

 • Individuell behandling av muskel-, nerve og skjelettsystemet
 • Gruppetrening

•Fysioterapeut Jorunn Wigemyr, til stede mandag, tirsdag, torsdag og fredag, tlf 97532225

•Fysioterapeut Odd Arne Hagen, til stede tirsdag og torsdag, tlf 95752467

•Fysioterapeut Arild Martin Tonstad, til stede tirsdag, tlf 47887646

Egenandel: Alle må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut unntatt barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade.

Les mer om frikort ordningen her

Kommunal fysioterapeut Matine Kjerulf Narum, jobber i 70 % stilling.

E-post:  

Trefftid er mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Telefon: 90 26 65 83

Hun har ansvar for blant annet:

 • helsestasjonen,
 • aktivitet på resept,
 • omsorgssenteret,
 • bo og dagsenteret,
 • barnehagene
 • skolene.

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra 1 november 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Gratis trafikksikkerhetskurs 18pluss

18pluss

18pluss er et trafikksikkerhetskurs for ungdom 18-25 år.

Kurset er gratis, og vil gi deg gode fordeler når du tegner forsikringen i ditt eget navn. Kurset varer i 4.5 timer og består av praktiske oppgaver. Ingen teori!

Dette kurset finner du bare i Kristiansand, og målgruppen er ungdom i Agder-fylkene.

Hvorfor 18pluss?

Statistikk viser at ungdom mellom 16-25 år er massivt overrepresentert i trafikkulykker.

Ungdom med ferskt førerkort har 40 ganger høyere risiko enn gjennomsnittsbillisten for å havne i en møte- eller utforkjøringsulykke i følge Trygg trafikk.

Vi ønsker ingen belæring og ingen pekefinger. Målet er at den enkelte deltaker skal få mer kunnskap om sin egen risiko for å havne i en trafikkulykke, gjennom å få noen opplevelser i de praktiske øvelsene.

les mer på www.18pluss.no 

Har du rom for en til?

Fosterhjem BowlingIkke alle barn kan bo hjemme.Over 10 500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag.  I Agder trenger vi 155 nye fosterhjem i år. Har du rom for en til?

Fosterbarn er som alle andre barn, forskjellige. De har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

For barna handler det ofte om det mange tar for gitt. Å ha noen som hjelper til med leksene, som følger på fotballtrening og heier fra sidelinja. Noen som sier «god natt» og som gjør at du sover godt. Det handler om å føle seg trygg, og å vite at noen bryr seg.

Helse, sosial og omsorg

Tjenesteområdet inneholder de tre enhetene Audnedal bo og dagsenter, Audnedal omsorgssenter og Audnedal helse.

Audnedal bo og dagsenter består av boliger og dagsenter, hvor det ytes tjenester til personer med ulike funksjonshemninger.

Audnedal omsorgssenter er en institusjon med 23 plasser og ligger på Byremo. Hjemmesykepleien og omsorgsboliger på Byremo er organisert under omsorgssenteret. Det er pr i dag 6 omsorgsboliger på Byremo og 4 nye er under oppføring i nær tilknytning til omsorgssenteret.

Audnedal helse er stasjonert i Audnedal helsesenter på Konsmo. Det ytes lege-, fysioterapi-, psykiatri-, rus- og jordmortjenester, inneholder helsestasjon for barn og ungdom, hjelpemiddelformidling og folkehelse. Det er 9 omsorgsboliger i nær tilknytning til senteret. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering inkludert individuell plan, er lagt til Audnedal helse. Kommuneoverlege/smittevernlege sorterer under Audnedal helse og er kommunen sin rådgiver i alle spørsmål som angår helseforholdene til kommunens innbyggere.  

Audnedal kommune er fra 1.6.2018 tilknyttet Lister barnevern, hvor Farsund kommune er vertskommune.

Økonomisk sosialhjelp, bostøtte og gjeldsrådgivning er lagt under NAV Audnedal.

Tjenestens leder er kommunallederTom Valand

{phocadownload view=file|id=31|target=s}

{phocadownload view=file|id=365|target=s}

{phocadownload view=file|id=757|target=s}

Tom Reidar Valand

Kontaktinformasjon:
Telefon: 38 28 20 00
Fax: 38 28 20 99
E-post:  

Besøksadresse:
Rådhuset
Konsmogarden 6
4525 Konsmo
 

 

 

Alarmtelefonen 116111

Alarmtelefonen 116111 for barn og unge

(les om ordføreravtalen her) 

 

Hjelpemidler

verktøy fixEr du funksjonshemmet, vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene gir de som trenger det, en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

I Audnedal kan hjelpemiddelkoordinatoren hjelpe deg med følgende:  

Hvor lite skal du finne deg i?

HvorLite kampanjeelement litePolitiets nye informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner Hvor lite skal du finne deg i? skal giøkt kunnskap om tematikken og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen.