• Ukategoriserte (8)
 • Aktuelt (298)

  Audnedal Framover
  Her vil du finne de siste nyhetene fra framsida.

 • Lokaldemokrati (1)

  Kommunestyresalen

 • Om kommunen (0)
 • Min side (1)
  • Nyttige snarveier (2)
  • Rutetider (1)

   Velkommen til Audnedal stasjon

  • Offentlige tilbud (1)

   Velkommen til Audnedal

   Her vil du finne lenker til hva det offentlige tilbyr i Audnedal kommune tilbyr.
   Klikk i høyremenyen under "mer info om" for å velge den tjenesten du ønsker å vite mer om.

   Under der igjen vil du se andre nyttige lenker.

   Vi jobber med å forbedre denne siden

  • Lokale nyheter og været (1)

   Sundet - Ytre Øydnavann

  • INFOEN (3)

   Audnedal Framover

  • Innbyggerinitiativ (1)
  • Søppelhåndtering|Renovasjon|Bladalen (1)

   avfall binMAREN er ansvarlig for søppelhåndtering i Audnedal kommune. 

   All nødvendig informasjon som tømmekalender og åpningstider finner du på hjemmesiden deres:

   Åpningstider og tømmekalender - MAREN (tømmekalender helt til høyre på sida. Søk etter sted)

   FRITAK for renovasjonsavgift (søppeltømming)

   søkes direkte til Maren ved å bruke skjema på deres hjemmesider.

   Her kan du også søke om: 
   - søknad om kjøring på privat vei
   - søknad om hjemmekompostering

   Bladalen gjennvinningsstasjon er Audnedals leveringsplass. Den finner du midt mellom Konsmo og Byremo.

   Åpningstider Bladalen finner du her (som hovedregel annenhver tirsdag) 


   (Trykk på google red doti toppen av bildet for å åpne google maps, og få veibeskrivelse)

   SLAMTØMMING administreres også av Maren. Les mer om hvordan her

   FRIKTAK for slamtømming
   Dersom huset står tomt (eller er feriehus som nesten ikke er i bruk) kan det søkes om fritak for slamavgift.
   Søknaden sendes som epost eller brev til Audnedal kommune

   Adresse: Rådhuset, 4525 KONSMO 

   epost: 

 • Tjenester (3)
 • Intranett (1)

  Den INTERNE heimesida for kommune vil berre innehalde intern informasjon. Ein syner til kommunen si heimeside for meir informasjon. Du må vere logga på kvalitetslosen for å få fram dokument som er lenka inn i denne. Ein vil samstundes gjere merksam på at alt av dokumenter er å finne i kvalitetslosen


   

 • Organisasjon (1)

  Audnedal Rådhus

  • Helse, sosial og omsorg (5)

   Helse, sosial og omsorg

   • Audnedal Helse (6)

    audnedal helsesenter 2

    Hovedinngangen til Audnedal helsesenter i "tarmen" mellom det gule bygget og hovedbygningen. Der vil du klart se om du skal ta til venstre (helsestasjon og legekontor) eller til høyre (Audnedal helse, fysioterapeut, barnevern). 
    NAV Audnedal har egen inngang i motsatt ende av bygget. (ved gangfeltet)

    Audnedal helse har ansvar for følgende:


    Kontaktinformasjon:

    Enhetsleder for Audnedal helsesenter er Irlin Frigstad 
    Telefon: 38 28 20 00
    Fax: 38 28 20 99

    Besøksadresse:
    Kvåsheiveien 1 
    4525 Konsmo


    Tjenester kommunen tilbyr, men som er NAV Audnedals ansvar:

    • Økonomisk sosialhjelp
    • Bostøtte / start lån
    • Audnedal helsestasjon (12)

     Velkommen til helsestasjonenhelsestasjon illustrasjon

     Helsestasjon er et frivillig tilbud til barn fra 0-5 år og deres foreldre, der målet er å:

     • Fremme psykisk og fysisk helse hos barnet
     • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
     • Forebygge sykdommer og skader

     På helsestasjonen samarbeider helsesøstre, lege, jordmor, fysioterapeut og de øvrige tilbudene i kommunen, om å gi et best mulig tilbud til foreldre og barn i alderen 0-5 år.

     Vi jobber forebyggende og er opptatt av å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi kan også henvise barn til spesialisthelsetjenesten for nærmere undersøkelse og behandling. Det føres journal (helsekort) om barnets vekst og utvikling.

     Helsestasjonen innkaller til regelmessige kontroller, vaksinasjoner, samt råd og veiledning om foreldrerollen og barnets utvikling, men du kan også selv ta kontakt ved behov.                                                                                                                             

     Kontaktinformasjon:

     Helsestasjonen har åpent kl. 08.30 – 15.00 alle hverdager.

     Helsesøster
     Vibeke Vegtun
     Tlf: 38 28 15 10 / 48 04 32 44
     E-post:  

     Postadresse/Besøksadresse:
     Audnedal Helsestasjon
     Kvåsheiveien 1
     4525 KONSMO

     Tirsdag:
     - Fysioterapeut Martine Kjerulf Narum tlf: 90 26 65 83
     - Jordmor Christine Gausdal  tlf.: 482 27 913

     Torsdag
     - Helsestasjonslege Eivind Arnt Husøy
     - Jordmor Christine Gausdal  tlf.: 482 27 913 (kun partallsuker)

    • Legetjenester (3)

     Helse, sosial og omsorg

    • Tannlegekontor (1)

      

     Helse, sosial og omsorg

    • NAV Audnedal (5)

     Helse, sosial og omsorg

    • Psykisk helse (2)

     Psykisk helsetjeneste er et helhetlig tilbud til personer, deres familie og nettverk.Psykiskhelse illustrasjon

     Målgruppe:

     Personer som:

     • opplever psykiske problemer for første gang
     • som har hatt psykiske problemer før og trenger hjelp i en ny vanskelig periode
     • som plages av angst, depresjon,sorg eller vanskelige tanker og følelser
     • som trenger hjelp i en krise
     • som har vært innlagt på psykiatrisk sykehus og ønsker et opplegg for å komme tilbake til hverdagen
     • opplever ensomhet og isolasjon

     Søknadsprosess

     • Direkte henvendelse
     • Henvendelse fra samarbeidspartnere som fastlege og spesialisthelsetjenesten

     Ansatte:

     Anna Løwenhamn  Psykisk helse  945 30 937
     Siri Senumstad   Psykisk helse  906 49 323.     Tjenesten er gratis

     Samarbeid

     Vi legger vekt på tverrfaglig samarbeid innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten.

     Kontaktinformasjon
     Tlf: 38 28 20 00
     Faks: 38 28 20 99 

     Besøksadresse:
     Audnedal Helsesenter
     Kvåsheiveien 1 
     4525 Konsmo

    • Barnevern (0)

     Med barnet i fokus – rett hjelp til rett tid

     Alle barn har rett på en trygg og god oppvekst. Omsorg for barn er i første rekke foreldrenes ansvar, og barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Barnevernet kan være en støttespiller for ban og familier som trenger hjelp. Barnevernet snakker alltid med barnet det gjelder, da deres opplevelser og perspektiv tydelig skal komme frem. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

     Lister barnevern består av kommunene Lyngdal, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Farsund, Audnedal og Hægebostad.

     For kontakt med Lister barnevern:

     38 38 20 00 | Postboks 100, 4552 Farsund

     Besøksadresse: Husan, Brogaten 7, 4550 Farsund

      

     Gå til hjemmeside: www.listerbarnevern.no

    • Hjelpemiddelkoordinator (1)

     Helse, sosial og omsorg

    • Kriseteamet (1)

     Kommunalt kriseteam Audnedal

    • Kreftkoordinator (2)
    • Familiestøtte (1)

     Målet med familiestøtteprosjektet er å gi hjelp til barn, unge og familier som sliter med små og store utfordringer i hverdagen. Erfaring viser at små justeringer ofte kan være nok til å skape en positiv forandring.

     Familiestøtte er et "lavterskeltilbud" til  familier i Audnedal kommune. "Lavterskel" betyr at alle kan ta kontakt direkte med oss som arbeider i prosjektet.

     Les mer om familiestøtte i folderen under:     For tiden er ingen ansatt som familiekonsulent.
     Ta kontaktmed koordinerende enhet ved Irlin Frigstad ved behov

     tlf 38 28 20 00 / mobil 41 46 83 45 

     E-post: 

      

    • LEVEL - kommunikasjonskurs (4)

     level logoLevel er et tilbud til alle par i ulike livsfaser.

     Level er for de som stort sett har det bra, men som kan få det bedre - de som ønsker inspirasjon, fornyelse, hjelp og oppmuntring i forholdet.

     Kom utfordringen i forkjøpet og bli bedre rustet til å takle problemene når de dukker opp! Små uoverensstemmelser kan vokse seg store og uhåndterlige. Dessuten har alle forhold nytte av inspirasjon og oppfrisking. Alt godt kan bli bedre!

     Mer informasjon om Level finner man på deres hjemmeside www.level-samliv.no 

     Informasjon om lokale kurs i og omkring Audnedal vil bli lagt ut med kursdatoer fortløpende her på kommunens hjemmesider - følg med. Vi legger også ut på kommunens Facebook-side - lik den, og bli oppdatert når det skjer noe nytt.

     Informasjon kan man også få ved å ta kontakt med Irlin F. Frigstad eller via resepsjonen i Audnedal kommune på telefon 38 28 20 00.

    • Kostholdsveiledning (1)

     kostholdsveiledningEndring av kosthold kan gi bedre helse, forebygge sykdom og være en effektiv del av behandling og rehabilitering av en rekke sykdommer.​

     Som en del av frisklivssentralens tilbud, tilbys nå kostholdsveiledning til kommunenes innbyggere.

     Frisklivssentralen gir tilbud om kurs, oppfølging i grupper og individuell veiledning, basert på de nasjonale kostrådene og relevante retningslinjer. Målet er å hjelpe og støtte deltakerne med å gjøre varige endringer i kostholdet og etablere sunne matvaner. 

     Kostholdsveiledning er et lavterskeltilbud til kommunens innbyggere.

     Kontaktinformasjon:

     Mailinn Syvertsen, kostholdsveileder
     Tlf: 913 47 405.
     e-post:  

     Besøksadresse: 
     Audnedal Helsesenter
     Kvåsheiveien 1
     4525 KONSMO

    • Fysioterapi (1)

     Fysioterapi Audnedal kommune:

     Fysioterapeuter har inngående kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon hos frisk og syk. Fysioterapeuten kartlegger pasientens behov for behandlende, helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende/ habiliterende tiltak. Målet er at pasienten utvikler, gjenvinner eller holder ved like funksjonsevnen, og dermed forbedrer helse og livskvalitet. Fysiske, psykiske og sosiale komponenter bidrar til helse og sykdom, og er viktige faktorer i behandlingen.

     I Audnedal er det ansatt fire fysioterapeuter. Det er tre privatpraktiserende med driftstilskudd og en kommunalt ansatt fysioterapeut.

     Besøksadresse:
     Audnedal helsesenter
     Kvåsheiveien 1 
     4525 Konsmo

    • Vold i nære relasjoner (2)

     Vold i nære relasjoner

     vold i naer

     Vold i nære relasjoner er et utbredt problem i samfunnet. I tillegg til de økonomiske konsekvensene av vold som er beregnet til å utgjøre ca. 4-6 milliarder kroner i året i Norge, kommer de store menneskelige omkostningene i form av lidelser og ødelagte liv. Ny kunnskap og forskning på vold viser at barn som lever med vold på sikt risikerer å utvikle psykiske-, fysiologiske-, sosiale og somatiske lidelser (Onyskiv 2003).

     Med kunnskap om de alvorlige skadevirkningene volden forårsaker, oppfordres alle voksne til ikke snu seg vekk, men våge å si fra. Statistisk sett er det dessverre slik at i de fleste skoleklasser og barnehagegrupper vil det være barn og ungdommer som lever med vold i hjemmet. Det betyr at de fleste av oss en eller annen gang i livet vil være den «naboen» som bør se og er den som kan hjelpe. Taushet omkring familievold kan bidra til at vold i hjemmet kan fortsette i årevis bak lukkede dører. Derfor oppfordres vi alle til å:

     «Si det som det er»!  

    • Ruskontakt (1)

     RUSKONTAKT 

     ruskontaktRus- og avhengighetstjenesten er et tilbud til innbyggere i Audnedal som ønsker råd, veiledning eller hjelp i forhold til rus- og avhengighetsproblematikk. Ruskontakt i kommunen har ansvar for å koordinere hjelpetiltak for mennesker med rusproblematikk, planlegge tiltak i forbindelse med inn og utskriving fra institusjon, forebygge rusproblematikk gjennom veiledning, rådgivning og opplysning. Vi arbeider til enhver tid etter gjeldene lover og forskrifter. Pr. i dag er det ansatt to personer i til sammen 40 % stilling i Audnedal. 

     Rus- og avhengighetstjenesten er en frivillig tjeneste hvor du selv kan ta kontakt gjennom telefon/sms, personlig oppmøte eller skriftlig pr. brev.

     Kontaktinformasjon:

     Siri Senumstad
     Tlf: 38 28 20 00 / 906 49 323
     E-post:  

     Renate Johnsen
     Tlf: 412 18 382
     Epost: 

      

     Besøksadresse:
     Audnedal Helsesenter
     Kvåsheiveien 1
     4525 KONSMO

     Postadresse:
     Psykisk helse
     Kvåsheiveien 1
     4525 KONSMO

    • Folkehelsekoordinator (1)

     FOLKEHELSE

     folkehelseKommunen er den viktigste aktøren i folkehelsearbeidet. 

     Med samhandlingsreformen og intensjonene på folkehelsefeltet styrkes dette ansvaret, noe som stiller nye krav til både kompetanse, kapasitet og samarbeid på lokalt og regionalt nivå.

     Det er viktig at kommunen har oversikt over de lokale folkehelseutfordringene, at dette legges til grunn for planarbeid og får en politisk forankring i kommunen.

     Folkehelsekoordinatorenes hovedoppgaver:

     • Koordinere folkehelsearbeid på tvers av sektorer, avdelinger og virksomheter i egen organisasjon.
     • Kommunens fagperson på det brede folkehelsearbeidet, kunnskap om lokale utviklingstrekk og årsakssammenhenger.
     • Pådriver og tilrettelegger for å få andre aktører i kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet for øvrig til å ta et større forebyggende og helsefremmende ansvar.

     Nyttige linker:

     www.fhi.no

     https://helsedirektoratet.no

     Kontaktinformasjon: 

     Folkehelsekoordinator er nå i samarbeid med Lyngdal kommune.
     Linn Øysæd Gyland, tlf 383 33 400/911 15 945,
     E-post

      


      

      

      

    • Sammen om barn (0)

     Tilbud for barn og foreldre Tilbud for barn og foreldre Brukermedvirkning Handlingsplaner Statlige føringer Samarbeidsmøte mellom Helse, NAV og Oppvekst Sammen om barn Image Map

   • Audnedal bo og dagsenter (2)

    Audnedal bo- og dagsenter

    Audnedal bo og dagsenter

    Audnedal bo- og dagsenter ligger midt i Konsmo sentrum. Enheten består av fem boenheter, som er tilrettelagt for mennesker med ulike funksjonshemninger. Vi har også ett dagsenter samt avlastningstilbud. Dagsenteret er åpent fire dager i uka, fra 09.00.-14.00. Vi har heldøgns-bemanning på boligdelen.

    Enheten yter individuelle tjenester til mennesker med ulike og sammensatte hjelpebehov.

    Audnedal bo og dagsenter har positive og omsorgsfulle medarbeidere som har som mål å gi et godt faglig tilbud både innen omsorgsarbeid og målrettet miljøarbeid.

    Enhetsleder: Kari Slettan

    Telefon:

    Bolig:           38 28 16 21
    dagsenter:    918 14 804
    Enhetsleder: 901 83 232

    Adresse:
    Konsmogarden 14 og 16
    4525 Konsmo

   • Audnedal omsorgssenter (1)

    Audnedal omsorgssenter topplogo590px

   • Demenskoordinator (3)
   • Omsorgstjenester (15)

    Omsorgstjenester

    Audnedal kommunes omsorgstjenester er listet opp under "Flere artikler"

    Viktige dokument:

   • Velferdsteknologi (1)

    velferdsteknologi sensor imgVelferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterker brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.

    Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier:


    1. Trygghets- og sikkerhetsteknologi
    2. Kompensasjons- og velværeteknologi
    3. Teknologi for sosial kontakt
    4. Teknologi for behandling og pleie

    I Helsedirektoratets definisjon heter det: «Velferdsteknologi er først og fremst teknologisk assistanse, som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet.»

    Husbankens definisjon: »Velferdsteknologi er et relativt nytt begrep og føyer seg inn i rekken av mange begreper som med ulik innretning beskriver teknologiske løsninger som enkeltindivider kan nyttiggjøre seg for økt egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet. Velferdsteknologibegrepet har også en pårørendedimensjon og en tjenestedimensjon.»

    PROSJEKTKOORDINATOR INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGI I LINDESNESREGIONEN

    Marit Svindland er ansatt i 40 % stilling som prosjektkoordinator for innføring av velferdsteknologi i Lindesnesregionen fra 1.6. 2015. Prosjektet er 2-årig.

    Marit har arbeidet som fagutvikler i helse og omsorg i Mandal kommune siden 2003 og hatt ansvar for blant annet internundervisning og innføring av internkontrollsystem.

    Det nasjonale målet for velferdsteknologi er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i alle landets kommuner innen 2020.

    For å få dette til har Lindesnesregionen opprettet prosjektkoordinatorstillingen.

    Prosjektkoordinator skal være pådriver for innføring av velferdsteknologi i regionen, samt ha oversikt over pågående prosjekter og samordne disse.

    Mailinn Syvertsen (hjelpemiddelkoordinator) er Audnedal kommune sin kontaktperson inn i prosjektet

   • Salg og servering (2)
  • Rådmann (1)

   Audnedal Rådhus

  • Oppvekst (3)

   Skole og utdanning.

   • Byremo ungdomsskole (1)

    Byremo ungdomsskole

   • Audnedal barnehager (1)

    Audnedal barnehager

   • Audnedal skoler (1)

    Audnedal skoler

   • SFO (3)

    SFO Skolefritidsordningen

   • Audnedal læringssenter (0)

     

    Audnedal Læringssenter består av tre avdelinger: Flyktningtjeneste, Voksenopplæring og Grunnskole for voksne. Vi jobber med bosetting, integrering og kvalifisering av nyankomne innvandrere. Vårt lokale finner du på Byremo, like ved YX bensinstasjon. Dette er en nybygget skole for både ungdom og voksne.

    Voksenopplæringen:

    På voksenopplæringen tilbyr norsk, samfunnskunnskap, og introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere, familiegjenforente, og arbeidsinnvandrere etter Introduksjonslovens kapittel 2, §4 og kapittel 4, §17. Deltakerne er 16 år eller eldre, og de fleste er språklig minoritet. Vi tar imot deltakere fra Audnedal og Hægebostad kommune, men også fra andre kommuner i området.

    Introduksjonsprogrammet gjelder for nyankomne innvandrere med rett og plikt, i alder mellom 18 og 55 år, som har behov for grunnleggende kvalifisering, jfr. Introduksjonsloven kapittel 2. Programmet har som hovedregel varighet på inntil 2 år, ved særlige tilfeller, 3 år. Programmet er individuelt satt sammen for hver enkelt deltaker. Som hoved ordning tilbyr vi undervisningsopplegg med 30 skoletimer per uke. For enkelte av deltakerne kombineres undervisningen med hospitering på VGS, språkpraksis, og/eller arbeidspraksis.

    Vi tilbyr opplæring i norsk med samfunnskunnskap for minoritetsspråklige over 16. år. Undervisningen følger "Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere".

    Personer mellom 16 og 55 år med oppholdstillatelse i Norge har rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer.

    Personer mellom 55 og 67 år med oppholdstillatelse har rett, men ikke plikt til å delta i opplæringen. Retten gjelder i tre år.

    Etter avlagt norsk- og samfunnskunnskapsprøve fortsetter mange på videregående skole.

    Grunnskole for voksne:

    Audnedal Læringssenter tilbyr grunnskole for voksne etter opplæringslovens kapittel 4a.

    Rett til grunnskoleopplæring for voksne: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Voksne/Udir-3-2012/

    Etter avlagt grunnskoleeksamen fortsetter mange på videregående skole. Elevene er 16 år eller eldre, og de fleste er språklig minoritet.

    Vi tilbyr undervisning i norsk, naturfag, matematikk, engelsk og samfunnsfag. Totalt 30 undervisningstimer per uke. Vi følger Audnedal kommunes skolerute.

    Elever kan søke flyktningstipend via Lånekassen.no.

    Søknadsfrist 1.mai hvert år. For søknadsskjema, ta kontakt på  

    Flyktningtjenesten

    Flyktningtjenesten bosetter flyktninger som har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge, og som har fått Audnedal som bosettingskommune.

    Det er kommunestyret som fatter vedtak på om kommunen skal bosette flyktninger. Dette blir gjort etter anmodning fra UDI.

    Flyktningtjenesten er faglig ansvarlig for introduksjonsprogrammet og har et overordnet ansvar for bosetting og etablering og integrering. I tillegg har flyktningtjenesten ansvar for til å opprette samarbeid og utarbeide rutiner for samarbeidet med relevante kommunale fagkontor som helse, skole, voksenopplæring, kultur og NAV m.fl. 

    Praktiske oppgaver som en flyktningkonsulenten kan være involvert i er:

    • etableringen av flyktninger i egen bolig
    • skaffe boliger til flyktninger
    • å gjøre flyktningene kjent i nærmiljøet, og hjelpe til med å knytte kontakter til andre instanser som lege, helse, bank, folkeregister etc.
    • arbeide med å ordne barnehageplass og innskrivning i skole
    • introdusere flyktningene for Voksenopplæringen og introduksjonsordningen, da de har rett og plikt til norsk og samfunnsfag
    • å introdusere flyktningene for ulike fritidstilbud 
    • registreringen i kommunens saksbehandlersystem
    • kontaktperson for flyktningene

    Besøk oss gjerne på facebook her

    Kontakt oss på epost: 

    Telefon Læringssenteret: 950 09 449

    Camilla Kvås (leder ved Audnedal Læringssenter – Flyktningtjeneste & Voksenopplæring): tlf. 907 06 669

     

    • Flyktningtjenesten (1)

     Flyktningkonsulent i Audnedal kommune:

     Anja Moland Olsen

     tlf: 480 98 859

     e-post:   

  • Økonomi og plan (0)

   Audnedal Rådhus

  • Organisasjonskart (1)
  • Svømmehallen (1)
  • Biblioteket (3)

   Biblioteket

   Audnedal folkebibliotek er et kombinasjonsbibliotek sammen med Byremo barne- og ungdomsskole.

   Byremo:

   Mandag               11.00 – 15.00
   Torsdag               14.00 – 19.00                                  

   Konsmo:

   Bibliotekansatt er tilstede som følger, ellers åpningstider som på Rådhuset.

   Tirsdag                14.00 – 19.00
   Fredag                 11.00 – 15.00

   Åpningstidene på Rådhuset er: 
   Mandag – fredag kl. 09:00 – 15:00

   Kontaktinformasjon:
   Felles mobil Byremo og Konsmo bibliotek: 945 10 395
   E-postadresse :  

   Kontaktperson: Biblioteksjef Tone Valand 

    

 • Konsmo Flerbrukshall (1)
 • Forsiden (2)
 • IT (6)

  Fra januar 2015 har DDV overtatt drift og brukerhjelp av kommunens IKT systemer.

  Alle henvendelser til brukerstøtte skal rettes til ny felles brukerhjelp.

  Fokus for oppstart av DDV fra januar av vil være å sikre god og stabil drift av alle IKT-systemer og en profesjonell felles brukerstøtte.

  Du vil fra 2/1-15 kunne henvende deg til brukerhjelp på følgende måter:

  •       Registrering av sak på www.ddv.no

  •       Chat (finner du på www.ddv.no)

  •       E-post: 

  •       Telefon: 952 97 000

 • Storingsvalg 2017 (2)