Røykesluttkurs mandag 18.mars

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

RøykestoppBli med på røykeslutt-kurs !

Oppstart: Mandag 18.mars kl 19.30-21.30 i kommunestyresalen på Konsmo.

Kurssted videre avhenger av deltakerne.

Kurset er både for ansatte og innbyggere – så ta gjerne med deg en venn! Litt usikker? Kom på første samling og hør hva det går ut på.

Erfaren kursleder; Frode Eikrem fra Mandal (cand.theol, kateket og tidligere konsulent i Statens Tobakksskaderåd)

Kursdatoer framover blir: 2.april (NB tirsdag), 8.april, 15.april, 22.april, 29.april, 6.mai og 11.november.

Påmelding og spørsmål til Kristine Valborgland:
• mob 41 10 11 44
• e-post:  

Pris kr 200

Kurset er satt sammen av et kurs fra Tobakksskaderådet, utviklet av professor Per Schioldborg, et kurs fra Pharmacia og erfaringer ut ifra 3 år på "Røyketelefonen" hos Tobakksskaderådet.

Kurset har vært prøvd ut på sykehus, bedrifter og helsestasjoner de siste 13 årene med godt resultat.

Kurs metoden er å....

• trappe ned over 10 dager etter en motivasjonsperiode

• registrere og bli kjent med sine røykevaner.

• veilede hver deltager til å velge ut sin måte å gjøre dette på ut ifra alle "metodene" og "triksene" som finnes.

• bygge opp motivasjon hos den enkelte på en systematisk måte.

• få gruppen til å virke sammen på en god måte, slik at de kan støtte hverandre.

• Oppfølging og veiledning i opptil 1 år

HJERTELIG VELKOMMEN!