Står du i manntallet?

Publisert . Sist endret . i kategorien Ukategoriserte

For å kunne stemme ved årets Kommunestyre- og Fylkestingsvalg må du stå innført i manntallet.

De som får tilsendt valgkort (senest beg. august), står i manntallet.

Du kan undersøke om du står i manntallet for Lyngdal kommune ved henv. Rådhuset i Lyngdal og Audnedal v/ Servicekontoret –  evt. mail til . Manntallslistene blir liggende ute tom. valgdagen 9. september. 

Dersom du ved en feil ikke er manntallsført, kan du kreve at feilen blir rettet.  Klagen må være skriftlig og begrunnet og sendes til: Lyngdal Valgstyre, Pb. 353, 4577 Lyngdal /.

For mer info. om årets valg se www.valg.no