Rådmannsspørsmålet i nye Lyngdal er avklart

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Nåværende rådmann i Audnedal kommune, Kjell Olav Hæåk, blir tilbudt stillingen som øverste administrative leder også i den nye kommunen.

Fellesnemnda for nye Lyngdal kommune behandlet rådmannssaken i møtet tirsdag 19. desember. Og det er en samstemt nemnd som nå har gått inn for å tilby Kjell Olav Hæåk oppdraget som rådmann for den nye kommunen. Det kan de gjøre etter at rådmann i Lyngdal, Norman Udland, har valgt å trå til side.

Det har nemlig ligget i kortene en stund at enten Audnedal-rådmann Kjell Olav Hæåk eller Lyngdal-rådmann Norman Udland ville bli tilbudt rådmannsjobben i den nye kommunen. Ikke bare er de begge sterkt kvalifiserte til oppdraget. Begge har også rettskrav til stillingen. Men det er kun Hæåk som har fremmet slikt rettskrav. Norman Udland er noen år eldre enn Hæåk, og når den nye kommunen åpner dørene 1. januar 2020 vil Udland noen få måneder fram i tid fylle 62 år. Han har derfor valgt å benytte seg av sin avtalefestede rett til å gå av våren 2020. Hans åremålsstilling i Lyngdal utløper samtidig.

Prosjektleder for nye Lyngdal kommune, Ann Karin Fuglestad, berømmer Udland for å ha vist stor raushet i denne prosessen.
   – Avtalen som nå er inngått med Norman Udland har bidratt til å forenkle prosessen rundt rådmannsstillingen, sier Fuglestad.
   – Vi har hatt en luksussituasjon, med to svært gode kandidater til rådmannsstillingen, som begge gjør det de kan for å bygge en ny, livskraftig og attraktiv kommune, sier leder av fellesnemnda for nye Lyngdal, Reidun Bakken. Hun nøler ikke med å kalle tirsdagen for en gledens dag.
   – Vi er i dag blitt enige med Norman Udland om en sluttavtale, og er glad for at han for en periode blir med oss inn i den nye kommunen. Tilbudet om rådmannsstilling i nye Lyngdal går dermed til Kjell Olav Hæåk, en erfaren, pålitelig og stødig leder, sier Reidun Bakken.

DSC 0793 Kjell Olav og Norman