Ungdomsprosjektet 2012 fullført!

Publisert . Sist endret . i kategorien Barn og oppvekstsnytt

Les og se bilder fra Nullvisjonens ungdomsprosjekt om trafikksikkerhet.

I løpet av våren og sommeren har ungdommene i Nullvisjonen sitt ungdomsprosjekt gjennomført fire samlinger, og forholdt seg til kontrakten om å følge trafikkregler og kjøre på en forsvarlig måte. Å delta på samlingene og følge trafikkregler etc har selvsagt vært obligatorisk for å kunne fullføre prosjektet. En av samlingene var 18+ kurs på Skandinavisk trafikksenter. Av tjue ungdommer var det seksten som fullførte prosjektet, noe man må se seg fornøyd med, selv om det er ønskelig at samtlige fullfører et slikt prosjekt. Årsaken til frafallet er jobbsituasjon og at kontrakten ikke er fulgt opp.

 

Innholdet i samlingene er basert på trafikksikkerhet - selvsagt! Ungdommene har her fått nyttig lærdom om bilbeltets funksjon og bruk, hva et menneske faktisk tåler av krefter i en kollisjon - og ikke tåler, energieffekt og egenvekt, fart - hvor mye en liten fartsøkning faktisk utgjør. Bare å øke fra 70 til 80, vil man ved 80 km/t ha en fart på 45 km/t der man har stoppet i 70 km/t ved en oppbremsing for en hindring. Enkelte reagerte nok også på at vekten deres vil i praksis være opp mot 2 tonn ved kollisjon i 80 km/t. En samling var også basert på følelser, hvor vi hadde besøk av en ambulansearbeider og to anestesisykepleiere som jobber på akuttmottaket ved Sørlandets sykehus Kristiansand. De hadde to sterke historier, hvor en av trafikkulykkene omhandlet ungdommer på deltakernes egen alder, mens den andre historien var en mc ulykke i Marnardal. Mc føreren var svært hardt skadet, Monica var på jobb, og det ble plutselig en svært annerledes dag på jobben da det viste seg at det var mannen hennes.... Dette er tolv år siden, og han har fortsatt smerter etter ulykken, men klarte seg heldigvis etter god behandling.

Lensmann Jan Arild Wigemyr har vært på samling og fortalt om politiets rolle, da spesielt i forhold til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Og ungdommene har i tillegg vært gjennom skadestedsbehandling - teoretisk på Nullvisjonssamling og praktisk på 18+ kurset.

Under 18+ kurset fikk de i tillegg oppleve å kjøre på bane. Der fikk de testet sin egen evne til mestring, og hvor lite fartsøkning som skal til før resultatet forandres totalt. For å gjøre det realistisk i forhold til ungdommenes hverdag fikk de kjøre i to typer biler. En som er lignende den type man låner av mor eller far, som har alt av abs, esp osv. Mens den andre typen var en mer ungdomspreget bil som manglet dette utstyret. Forskjellen var merkbar.

Ungdommene har vært meget pliktoppfyllende og samarbeidsvillige. Ikke minst har de vært lærevillige og positivt innstilt til det Nullvisjonen står for. Gjennom hele perioden har informasjonsflyten gått lekende lett. Det har ikke vært antydning til misforståelser, som igjen viser at deltakerne har tatt ansvar for sin egen deltakelse. Det har vært en fornøyelse å jobbe sammen med denne positive gjengen.

Avslutningen på prosjektet var selvsagt det de hadde sett frem mot så lenge.... Ingen avslutning av et slikt prosjekt uten en premie. Det har tross alt krevd noe å være med underveis. I år kunne deltakerne velge mellom en tur til Rudskogen motorsenter og reparasjon av bil på verksted. Ikke overraskende var det en tur til Rudskogen som lokket de fleste, og torsdag den 20. september dro undertegnede avsted med elleve deltakere i buss. Nytt i år var at de i Søgne og Songdalen hadde gjennomført et lignende prosjekt for ungdommer. Så vi samarbeidet med dem, og kjørte felles opplegg. Totalt hadde vi da med oss 22 ungdommer på turen. Vi ankom Tønsberg hvor vi skulle overnatte om kvelden. For å fokusere noe på den sosiale delen dro vi ut for å spise sammen.

Fredag morgen var det frokost kl 06, og avreise kl 06.30, siden opplevelsesdagen på Rudskogen starter kl 09. Det er imponerende at av 22 ungdommer var samtlige i bussen innen avtalt tid om morgenen.

Det var en spent gjeng som ankom Rudskogen.motorsenter. Vi ble godt tatt i mot av instruktør, Christian Lauenborg, som skulle følge oss hele dagen gjennom. Det hele startet med en liten velkomst og utdeling av kjøredresser.

Deretter var det klart for klasseromsundervisning, og en time på skolebenken for samtlige ungdommer. Her ble det gjennomgang av både oppførsel på banen, flagg - og lyssignaler på banen, men ikke minst sikkerhet. Lauenborg linket det veldig fint opp mot trafikksikkerhet også. Laginndeling ble unnagjort, og hvert prosjekt fikk dele inn i fire lag hver.

Før lunsj skulle deltakerne kjøre go kart, og da til å begynne med 45 minutters trening. Så var det duket for løp, og under løpet skulle hvert lag ha et visst antall bytter. Dette gikk knirkefritt. Spenningen var til å føle på blant deltakerne, og hele tiden underveis fikk vi utskrift som viste hvem som ledet. Etter løpet var det team hardstyle fra Søgne som hadde bestetid, og da ledet foran runden på banen med BMW. Beste rundetid var det imidlertid Daniel Laudal som stod for, han er også en meget dyktig bilcrossfører.

Etter lunsj var det klart for 45 minutter trening i bilene på banen, etter å ha hatt noen runder med instruktør. Så var løpet i gang, hvor det skulle kjøres 90 minutter uten opphold utenom sjåførbyttene. Team Hardstyle fra Søgne så lenge ut til å beholde ledelsen, men team Håla fra Marnardal, med malin, Børge og Andreas, ville det annerledes. De viste fantastiske ferdigheter de siste 15 minuttene, og tok med seieren hjem. Et meget godt planlagt løp fra deres side. Også her hadde Daniel Laudal beste rundetid, og instruktøren sa at det var lenge siden de hadde sett slike rundetider på banen. Han ga deltakerne mye skryt for både rundetider, ferdigheter og oppførsel på banen. Etter premieutdeling satte vi kursen hjemover med en gang, alle som en veldig muntre over en flott dag på Rudskogen.

Prosjektet er nå avsluttet for i år, og konklusjonen er at det også i 2012 anses som svært vellykket, hvor trafikksikkerhet kommer i fokus blant de unge trafikantene. Med en så pliktoppfyllende og inspirert gjeng som ønsker å lære noe, er det bare moro å jobbe med emnet. Evaluering er ennå ikke foretatt av årets prosjekt, men signaler tyder på at læringsprosessen og ansvarliggjøringen har vært en rød tråd gjennom sommerhalvåret

Vil til slutt takke alle ungdommer for et flott engasjement og deltakelse, i tillegg en stor takk til samarbeidspartnere.

Nå begynner planleggingen for neste års ungdomsprosjekt, og jeg håper på å få med nye ungdommer på dette.

Alle ungdommer i alderen 18 - 24 år med førerkort kan melde seg på:

E - post:
Tlf/sms: 91 86 25 97
 
Bjørn Ivar Birkeland
Prosjektleder Nullvisjonen