KLIKK!-prosjektet

Publisert . Sist endret . i kategorien Prosjekter

De ni kommunene i DDV-samarbeidet har gått sammen med IKT-Agder om finne en felles løsning for saksbehandling og arkiv.

Det er i dag to forskjellige sak/arkiv-systemer i bruk i kommunene. Det ene systemet, som brukes av de fleste DDV-kommunene er dessuten utdatert, og en ny løsning må finnes i løpet av kort tid. Et nytt system kreves også for å kunne gjennomføre statlige pålegg om digital informasjon ut til innbyggerne, da dagens versjon ikke kan brukes til dette.

Les mer om prosjektet på DDV sine egne sider!

DDV - Klikk! - prosjektet

PRIVATARKIVER – EN DEL AV KULTURARVEN

Publisert . Sist endret . i kategorien Prosjekter

StatsarkivetINNSAMLING AV PRIVATARKIVER

Vest-Agder har en spennende historie.

Vi vet allerede mye om denne historien fordi vi har bevart ganske mye arkivmateriale, men vi skulle ønske vi visste enda mer. Kan du hjelpe oss med å få mer kunnskap om Vest-Agders historie?

Vil du hjelpe oss med å samle inn privatarkiver?

I løpet av de siste årene har man fått en økende forståelse for at det faktisk er nødvendig og viktig å bevare flere arkiver fra privat sektor. Etter loven er det nemlig bare offentlig forvaltning som er pålagt å bevare arkivene sine for framtida. På tross av dette er det heldigvis mange institusjoner og ildsjeler som i årevis har bidratt til at mange privatarkiver har blitt bevart.

Det trengs likevel mye mer hvis vi ønsker å ha en helhetlig og balansert samfunnsdokumentasjon. Vi mener at privat sektor burde utgjøre en mer likeverdig del av de bevarte arkivene i vårt fylke, fordi det dreier seg om å få bevart en mest mulig fullstendig dokumentasjon av fortiden vår og av vår felles kulturarv.

Privat virksomhet er en svært sentral del av Vest-Agders historie.

Privat virksomhet omfatter alt fra primærnæringer som jordbruk, skogbruk, bergverk, fiske og fangst, til skipsfart og maritime virksomheter, industri, energi, turisme og mangfoldige servicevirksomheter. Aktiviteten til de politiske partiene, lagene og alle typer foreninger utgjør også en stor del av historien. Det samme kan også gjelde arkiver fra private personer.

Målet vårt er å få bevart et bredt spekter av privatarkiver og å gjøre dem tilgjengelige for publikum.

Samarbeid mellom Audnedal kommune og Statsarkivet i Kristiansand

Statsarkivet i Kristiansand er en sentral aktør og samarbeidspartner i privatarkivarbeidet, og vil gjerne bistå med hjelp til innsamling. Arkivene blir avlevert eller deponert ved Statsarkivet - etter avtale. De blir ordnet og katalogisert. Katalogene til de ordnede arkivene blir så publisert på internett - i den nasjonale, søkbare databasen Arkivportalen.(se nettadresse) Eventuelle sensitive opplysninger kan skjermes for innsyn.

http://www.arkivportalen.no/side/forside 

Det meste er av interesse – har du noe selv, eller kjenner du noen som har slike arkiver? Ta gjerne kontakt!

Her er eksempler på arkiver som Statsarkivet har samlet inn:

Mandals Teppeveveri/Mandaltepper, Fundia Mandal Stål og Båtservice Verft, Gårdsarkiv Sangvig i Søgne, Brødrene Repstads Karosserifabrikk A/S Søgne, Bygdefolkets Studieforbund Agder.Arkivet etter skipper og lærerBernt Larsson-Fedde,Godtemplarungdomslaget "Fjeld" – og mange flere.

Kontakt:

Audnedal kommune anbefaler derfor bedrifter, foreninger, lag og privatpersoner om å ta kontakt med kommunen eller Statsarkivet i Kristiansand hvis de har arkivmateriale som de mener bør bevares. Statsarkivet vil da medvirke til at arkivene blir ordnet og bevart, slik at de kan være til bruk for interesserte. Store og små arkiver vil på den måten kunne søkes opp av alle og vil være tilgjengelige for framtida.

Kontaktperson i Audnedal kommune: Lilly Ågedal, tlf: 38282010, eller e-post:  

Statsarkivet i Kristiansand kan kontaktes på telefon: 38 14 55 00 eller e-post: .

Kontaktpersoner er Kristin Lindqvist og Oddleif Lian.

DSC 0693DSC 0703

Statsarkivet

 DSC 0706

dsc 0135