1,2 % arbeidsledige

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

audnedalkommune bestekommune120-120-gjsiktigLedigheten i Vest-Agder avtar

Det er nå 2,8 prosent av arbeidsstyrken, eller 2527 personer, som er helt arbeidsledige i Vest-Agder. Dette er 73 færre enn i forrige måned. Audnedal er nest best i fylket med kun 1,2%.

// PRESSEMELDING

fra NAV Vest-Agder

31.08.2012                                                                                                    Nr. 8 – 2012.

 

- Ledigheten går noe ned fra juli til august. Dette henger sammen med at mange virksomheter, skoler og universiteter nå er i gang igjen etter ferien. Samtidig har NAV begynt å trappe opp på arbeidsmarkedstiltakene. Resultatet blir da et fall i ledigheten, sier avdelingsdirektør ved NAV Vest-Agder Per Lund.

Det er økning i etterspørsel etter arbeidskraft. Flest utlyste stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 81, bygg og anlegg med 59, butikk- og salgsarbeid med 44 utlyste stillinger i august. – Vi ser nå en stigning i antall stillinger som kommer på markedet, sier Per Lund

Ledigheten fordelt på bransjer

Blant de 2527 helt arbeidsledige i Vest-Agder er det flest ledige med bakgrunn innen butikk- og salgsarbeid (325), bygg og anlegg (319) og industri (319).

-Ledigheten innen industrien gikk i august ned noe og det samme er tilfelle for bygg- og anleggssektoren. Blant dem med bakgrunn innen butikk- og salgsarbeid er det igjen en liten oppgang fra forrige måned, sier Lund

Arbeidsmarkedstiltakene

Ved utgangen av august var 294 personer i ordinære arbeidsmarkedstiltak i Vest-Agder.

I tillegg var det 2240 personer i tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Sammenlignet med juli gikk tallet på ordinære tiltaksdeltakere opp med 114 og ned med 53 sammenlignet med august 2011.

Variasjoner blant kommunene

I fylket er det for øyeblikket høyest ledighet i Flekkefjord som har 3,4 prosent ledighet. Så følger Songdalen med 3,3 prosent. Lavest ledighet i august 2012 finner vi i Sirdal som har 0,7 prosent Deretter følger Audnedal med 1,2 prosent og Hægebostad med 1,4 prosent ledighet.

Fylkesvise variasjoner

Mens ledigheten for Vest-Agder er 2,8 prosent av arbeidsstyrken, er ledigheten for hele landet samlet på 2,6 prosent. Blant fylkene er ledigheten høyest i Østfold med 3,6 prosent, og Telemark med 3,5 prosent. Lavest ledighet er det i Rogaland og Sogn og Fjordane, begge med 1,9 prosent ledighet.

- I Vest-Agder venter vi at ledigheten fortsetter å falle utover høsten fram til ut i november. Da kan vi få en stigning i ledigheten igjen frem mot jul, sier avdelingsdirektør Per Lund.

For ytterligere kommentarer se neste side:

 

Avdelingsdirektør Per Lund

E-post: 

tlf: 917 37 255


Helt ledige

Av de 2527 ledige i Vest-Agder er det 1186 kvinner og 1341 menn. De 2527 ledige utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Sammenliknet med for 1 år siden har det vært en omtrent uforandret ledighet i Vest – Agder. Omregnet i personer betyr det 7 færre ledige nå enn på samme tid i 2011.

 

Ungdomsledigheten

Det er nå registrert 105 helt ledige ungdommer under 20 år i Vest-Agder. Dette er opp 14 personer fra juli 2012, og er 3 flere enn for 1 år siden. Av de ledige ungdommene har 5 vært ledig mer enn 6 måneder. De 105 helt ledige ungdommene utgjør 4,16 prosent av alle ledige. Tilsvarende tall for landet er 3,65prosent.

Variasjoner i ledighet mellom kommunene

I fylket er det for øyeblikket høyest ledighet i Flekkefjord med 3,4 prosent ledighet. Så følger Songdalen med 3,3 prosent, og Kristiansand og Vennesla begge med 3,2 prosent ledighet. Lavest ledighet i august 2012 finner vi i Sirdal som har 0,7 prosent ledighet. Deretter følger Audnedal med 1,2 prosent og Hægebostad med 1,4 prosent ledighet.

Langtidsledigheten

Det er registrert 617 langtidsledige i august. Dette er ned 8 personer fra juli, og det er 21 flere enn for et år siden. De langtidsledige utgjør nå 24,4 prosent av alle ledige i Vest – Agder. For landet er tilsvarende tall 23,5prosent.

Permitterte

Blant de arbeidsledige er det 114 permitterte. Dette er ned 2 personer sammenliknet med juli, og ned 39 sammenliknet med for et år siden. I tillegg er det nå 63 personer som er delvis permitterte. Dette siste tallet ville uansett ikke vært med i ledighetstallet.

 

Arbeidsmarkedstiltakene

Ved utgangen av august var 294 personer i ordinære arbeidsmarkedstiltak.

I tillegg var det 2240 personer i tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Sammenlignet med juli gikk tallet på ordinære tiltaksdeltakere opp med 114 og ned med 53 sammenlignet med august 2011.

Antall offentliggjorte stillinger

Antall offentliggjorte stillinger i Vest-Agder var i august 387 mot 347 i juli. På landsbasis ble det utlyst 14 825 ledige stillinger.