1,2 % arbeidsledige

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Artikkelindeks

audnedalkommune bestekommune120-120-gjsiktigLedigheten i Vest-Agder avtar

Det er nå 2,8 prosent av arbeidsstyrken, eller 2527 personer, som er helt arbeidsledige i Vest-Agder. Dette er 73 færre enn i forrige måned. Audnedal er nest best i fylket med kun 1,2%.

// PRESSEMELDING

fra NAV Vest-Agder

31.08.2012                                                                                                    Nr. 8 – 2012.

 

- Ledigheten går noe ned fra juli til august. Dette henger sammen med at mange virksomheter, skoler og universiteter nå er i gang igjen etter ferien. Samtidig har NAV begynt å trappe opp på arbeidsmarkedstiltakene. Resultatet blir da et fall i ledigheten, sier avdelingsdirektør ved NAV Vest-Agder Per Lund.

Det er økning i etterspørsel etter arbeidskraft. Flest utlyste stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 81, bygg og anlegg med 59, butikk- og salgsarbeid med 44 utlyste stillinger i august. – Vi ser nå en stigning i antall stillinger som kommer på markedet, sier Per Lund

Ledigheten fordelt på bransjer

Blant de 2527 helt arbeidsledige i Vest-Agder er det flest ledige med bakgrunn innen butikk- og salgsarbeid (325), bygg og anlegg (319) og industri (319).

-Ledigheten innen industrien gikk i august ned noe og det samme er tilfelle for bygg- og anleggssektoren. Blant dem med bakgrunn innen butikk- og salgsarbeid er det igjen en liten oppgang fra forrige måned, sier Lund

Arbeidsmarkedstiltakene

Ved utgangen av august var 294 personer i ordinære arbeidsmarkedstiltak i Vest-Agder.

I tillegg var det 2240 personer i tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Sammenlignet med juli gikk tallet på ordinære tiltaksdeltakere opp med 114 og ned med 53 sammenlignet med august 2011.

Variasjoner blant kommunene

I fylket er det for øyeblikket høyest ledighet i Flekkefjord som har 3,4 prosent ledighet. Så følger Songdalen med 3,3 prosent. Lavest ledighet i august 2012 finner vi i Sirdal som har 0,7 prosent Deretter følger Audnedal med 1,2 prosent og Hægebostad med 1,4 prosent ledighet.

Fylkesvise variasjoner

Mens ledigheten for Vest-Agder er 2,8 prosent av arbeidsstyrken, er ledigheten for hele landet samlet på 2,6 prosent. Blant fylkene er ledigheten høyest i Østfold med 3,6 prosent, og Telemark med 3,5 prosent. Lavest ledighet er det i Rogaland og Sogn og Fjordane, begge med 1,9 prosent ledighet.

- I Vest-Agder venter vi at ledigheten fortsetter å falle utover høsten fram til ut i november. Da kan vi få en stigning i ledigheten igjen frem mot jul, sier avdelingsdirektør Per Lund.

For ytterligere kommentarer se neste side:

 

Avdelingsdirektør Per Lund

E-post: 

tlf: 917 37 255