Kjenner du noen?

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Audnedal kommune_-_barstadAudnedal kommune har som mål å komme i direkte kontakt med utflyttede Audnedøler mellom 20 og 40 år, og håper dere vil hjelpe oss med dette. Derfor; hvis dere vet om noen som er i denne alderen og som har flyttet fra kommunen de siste årene, hadde det vært flott hvis dere innen utgangen av august ville ta kontakt med oss og gi oss navn, alder, og postadresse og/eller e-postadresse på denne/disse. Dere kan enten sende en e-post til , bruke facebooksida vår, sende et brev til Audnedal kommune, rådhuset, 4525 Konsmo, eller bare ringe rådhuset på tlf 38 28 20 00.

 Audnedal kommune ønsker å være en offensiv kommune, en kommune som vil utvikle seg for å gi et enda bedre tilbud til sine innbyggere. På bakgrunn av dette er det gledelig at vi i 2011 ble kåret til Norges mest veldrevne kommune. Vi har samtidig som mål å være en kommune i vekst, og i motsetning til mange andre småkommuner i innlands-Norge vil vi være en kommune som styrker sin posisjon gjennom en stadig økning i folketallet. Vi har blant annet satt oss som mål å være 2020 i 2020!

audnedal framover_logoSom et ledd i disse tingene vil vi gjerne komme i kontakt med utflyttede Audnedøler mellom 20 og 40 år. Vi vet at det er mange unge audnedøler som i kortere eller lengre tid har bodd utenfor kommunen, enten på grunn av studier, jobb eller av helt andre årsaker. På samme måte som at dere som allerede bor i kommunen er en kjemperessurs for utviklingen av Audnedal kommune, representerer også de som har flyttet ut en potensiell ressurs for oss alle. Dette kan enten være fordi det er en mulighet for at de på et eller annet tidspunkt vil flytte hjem igjen, eller rett og slett kanskje fordi de har kunnskap om og synspunkt på hva som skal til for at aktuelle nye innbyggere skal flytte (tilbake) til Audnedal kommune.

Så derfor hadde det vært flott om dere tok kontakt innen utgangen av august.

Mvh

Audnedal kommune