Bildedokumenteringsprosjekt - Kulturminner

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Ferjevarsling fotograf-Maren Holte Audnedal kommune har satt i gang et bildedokumenteringsprosjekt. I forbindelse med kulturminneplanen som skal opp i kommunestyret 20.juni, ønsker vi og samle inn bilder fra så mange som mulig av disse stedene i lista under.
Vi ber om hjelp fra lokale fotografer som kanskje sitter på, eller kunne tenke seg og ta en tur for å ta flotte bilder av disse kulturperlene.

Vi innbyr til deling via kommunes facebookside, eller via mail til , og så vil kontakte fotografene for de bildene vi ønsker videre utenfor deling i sosiale medier.

Vi håper at dette fotoprosjektet også kan få noen ut på tur i sommerværet, og dermed få sjansen til å oppleve disse kulturminnene på nært hold.

Vi har satt en frist for innspill til 15.juli.

 

 


Foreløpig kulturminneplanen kan du lese her


Lista vi ønsker bilder fra:

Sveindal

Kulturmiljø som omfatter Sveindal museum og annen eldre bebyggelse
Sveindal bedehus (oppført av gjenbrukte brakker fra gruvedriften på Øvre Flottorp)
Sveindal skolehus
Hanekilen med sag og to kvernhus
Bognevannslia jerngruve
Steinhvelvbrua i den gamle byveien
Det tidligere fergeleiet (trekkferge) på begge sider av Mandalselva

Steinringene på Håland (droneoppdrag) 97647414 (ta bilde når gresset er slått)

Konsmo sentrum

Kulturmiljø som omfatter Konsmo kirke og dens omgivelser
Det gamle posthuset
Prestestova
tidl. Brødrene Aagedals bakeri
husmannsstua fra Aukland som nå står i Konsmoparken
Krigsminnesmerket/Propellen
Bevarte gravhauger i sentrum.

Nordmannsvegen

Langs veien ligger flere viktige kulturminner: Buveien Kleppestien, Botnan vannsag, gravhauger på Øvre Øydna, et eldre stabbur på Buvodden/Øvre Øydna, skolehuset på Øvre Øydna, inntaksdam i stein (Grindheim kommunale elektrisitetsverk) i Våråna og fraflyttet våningshus på Skogen (tidligere gjestgiveri og skysstasjon, også brukt som kommunestyrelokale og bank).

Barnevandrerstien

Skolehusene på Hellevann og Mosland
Tufter etter en husmannsplass ved Nepstad

Flottorp

De synlige sporene etter gruvevirksomheten på Flottorp.

Grindheim

Grindheim kyrkje
Istandsatt kvernhus.

Audnedal stasjon/Øydneskleiv

Miljøet rundt stasjonsområdet med tidstypiske bolig- og butikkhus fra anleggstiden, nedlagt sidespor til industriområdet og godsrampe.

Ytre Ågedal/Ågedalstø

Prestestemmen
Stø-saga ved Ågedalstø med kanalen fra Ågedalsbekken
Ågedal bedehus (1936)
Ågedal skolehus (1893, Ågedal private realskole her fra 1934)
stavbuene ved Sanden/Ågedalstø

Øvre del av Trylandsvannsdraget

Sundstemmen (1921)
Bruene ved Risdal, Åsen og Sølvberget
Krigsminnet/havaristedet for bombefly fra 2. verdskrig
Bygdeborgene på Åbestad og Brastad.

Selandsdalen skolehus

Godt bevart grendeskolehus/«skolemuseum».

Strisland gårdskraftverk

Kraftverk etablert i 1916.

Skår

Steinblokk med flere innskrifter fra 1600-tallet