Søk - Innhold
Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Dokumenter
Nettlenker
Kalenderhendelser
Lag og foreninger
  1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter

Valgting i Audnedal

Kunngjøring om valgtingets åpningstider.

Står du i manntallet?

Kunngjøring av tid og sted for utlegging av manntalljf. valgloven § 2-6 (2) og forskrift om valg til Sametinget § 8 (2).

Kommunen har fått egen gratis energiport…

Mange oppfatter forvaltning av bolig som komplisert. Kommunens energiportal er et naturlig sted å starte, enten for deg som planlegger oppussing, for deg som ønsker en lavere strøm...

Grindheim kyrkje i sommer

Grindheim kyrkje vil være åpen for omvisning alle søndager i juli fra kl. 13.00- 16.00. Verten vil fortelle om kirkas historie hver hele time. Fri entrè. Velkommen...

Melding om vedtatt OMRÅDE-reguleringspla…

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Audnedal kommunestyre i møte den 15.06.2017, (sak 22/17), områdereguleringsplan for Lindåsen.

Åpningstider på Rådhuset sommeren 2017

Gyldige åpningstider f.o.m. 03.07.17 t.o.m. 04.08.17 Mandag - Fredag 10:00-14:00   GOD SOMMER!

Åpningstider på Biblioteket sommeren 201…

Gyldige åpningstider f.o.m. 03.07.17 t.o.m. 04.08.17 Konsmo Mandag - Fredag 10:00-14:00 Byremo Torsdag 16:00 - 19:00   GOD SOMMER...

Vær nøye med håndhygienen!

Det er grillsesong, og mange koser seg med grillmat og salat. Vi vil benytte sjansen til å minne deg på hvor viktig det er med håndhygiene og renslighet når det lages mat på d...

Adressetilleggsnavn i Audnedal

Det er åpnet for at veiadresser kan ha et adressetilleggsnavn som inngår i den offentlige adressen. ...

HISTORIESKRIVING I KVÅS

Det ble skrevet et nytt kapittel lokalhistorie på Kvåstunet torsdag 15. juni 2017. Da ga de hverandre sitt ja, Audnedal og Lyngdal kommune. På vår YouTubekanal kan du se hele seans...

Helsestasjonen i sommer

Følgende åpningstider er gjeldene sommeren 2017: Uke 26 - Mandag, tirsdag og onsdag er helsesøster tilstede. Uke 27- Ferie/Stengt- Kun veierom åpent. Uke 28 - Helsesøster tilste...

Påmelding til friluftsskole fra 1.juni

Friluftsskole på Sveindal i Audnedal uke 26: mandag 26. – torsdag 29. juni– påmelding åpner 1. juni!

Fiberprosjekt - statusoppdatering

ALTIFIBER bringer oss et nytt informasjonsskriv vedrøredne status og forventet framdrift på fiberprosjektene i Audnedal.

Melding om godkjente reguleringsplaner

2 detaljreguleringsplaner ble godkjente av kommunestyret i mars. Les mer om dem her.

Kommunale avgifter og eiendomsskatt 1. t…

Kommunale avgifter og eiendomsskatt1. termin 2017 I forbindelse med endring av økonomisystem vil utsendelsen av faktura for kommunale avgifter 1. termin og eiendomsskatt 1. termin...

HISTORISK FELLESSAMLING I KVÅS

Kvåstunet blir arena for en historisk hendelse når det torsdag 15. juni arrangeres felles kommunestyremøte på stedet for Audnedal og Lyngdal. ...

Kanoutleie

Kanoene er nå tilgjengelige for utlån. Kanoene og båtene kan lånes gratis av lag, foreninger og innbyggere i Audnedal. Andre kan låne mot å betale kr 100,- per kano eller båt per ...

Åpent møte i Interimnemda

Interimnemnda for Nye Lyngdal skal ha møte 3. mai kl 11.00 på Best Western Plus Hotel Norge, Kristiansand (Dronningens gate 5)Sakspapirene kan du finne på denne lenken: https://ww...

Vaksinekontoret i Mandal flytter

Vedlagt følger ny informasjon. Vaksinekontoret i Mandal flytter fra Helsestasjonen (Familiens hus) til Lindesnesregionens medisinske senter (legevakten i Mandal) 18. april. Ny adre...

Se kommunestyret i opptak

I møtet orienterte pasientombudet om sin tjeneste, og det ble vedtatt å bevilge midler til å registrere stedsnavnt i tillegg til gateadresse i Audnedal. 

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

pdfKonsmo - Lyngbakken (kart) fra kr. 60.000 - 80.000 
pdfSveindal - Lunden (kart) fra kr. 60.000-125.000
(NB! se også nye reguleringsplaner under utarbeidelse)

Reguleringsplaner med nye tomter:

Reguleringsplan for Byremo sentrum 

Reguleringsplan for Konsmo sentrum

 

Reguleringsplan for Storkemoen, Konsmo (kontakt Konsmohus, tlf 38 28 13 00, e-post: )

Andre eldre reguleringsplaner med ledige tomter:

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  På forespørsel  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   På forespørsel  Jørgen Helle -  918 35 911

Nye reguleringsplaner under utarbeidelse (her må det tas forbehold om endringer i tomter):

Reguleringsplan for Lindåsen

Reguleringsplan for Lunden

Reguleringsplan for Helle – Øydneskleiv

For spørsmål om planarbeid, ta kontakt med Kari Røynlid, e-post:

Tomter i uregulerte områder:

Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers søke om å få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknad. Søknaden må då behandles etter jordloven (§12) og plan- og bygningsloven (§19) i LNF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 

 

Hva skjer i Audnedal?

  • KLIKK HER FOR MER DETALJERT VISNING AV KALENDEREN FOR LAG OG FORENING

  •  folketall 03 06 17Audnedal kommune har ved kommunestyret vedtatt ”2020 i 2020” som et av de overordnede mål for kommunen for kommuneplanperioden (2009-2020) innunder visjonen ”Audnedal –framover”. Vi har god plass til flere innbyggere i kommunen, og vil jobbe aktivt før å øke innbyggertallet de neste årene.

    Klikk barometeret for å få den aller siste utviklingen.

    Les mer om befolkningsutviklingen i Audnedal her