Sykkelprosjekt 2012

Publisert . Sist endret . i kategorien Nullvisjonen

 

Andreplass i sykkelprosjektet7.klasse ved Byremo barneskole tok en sterk andreplass i årets sykkelprosjekt. Med til sammen et gjennomsnitt på 1649 minutter eller ca 27,5 time pr elev var det kun 6.klassen i Marnardal som kunne hamle opp med de spreke grindølene.

 

For tredje året på rad samarbeidet Nullvisjonen i Åseral, Marnardal og Audnedal og folkehelsekoordinatorene i de nevnte kommunene, om sykkelprosjekt for alle 6. og 7. klassingene i kommunene. Til sammen 10 klasser stilte opp ved skolene Øyslebø, Laudal, Bjelland, Byremo og Konsmo.

Selve prosjektet/konkurransen er veldig enkel. Elevene skal sykle så mye de klarer eller har tid til, og i motsetning til mange andre konkurranser teller ikke distansen, nettopp fordi her skal alle få lik mulighet til å "dra lasset". Det er antallet sykkelminutter som skal registreres, og dette gjør hver enkelt elev på eget skjema, mens de ukentlig oppsummerer minuttene som føres på en felles liste som henger i klasserommet. Med dette får man det individuelle ansvaret for å være med å øke antallet sykkelminutter, samtidig som man ved å samle det i klassen får man frem det sosiale, og ikke minst samarbeidet. Ved konkurransens slutt blir alle sykkelminuttene lagt sammen, og man regner ut gjennomsnittlig sykkelminutter pr elev for perioden konkurransen har pågått. Klassen med flest sykkelminutter pr elev vinner. Denne måten har fungert meget bra, og flere viser initiativ både for sin individuelle sykling, men også i form av å gjøre dette til noe sosialt. Blant annet kan det nevnes at elever har arrangert venneturer til Mandal, og spesielt en elev på vinnerlaget trekkes frem her, Maria Vennesland. Slike turer har en svært positiv effekt, for da stilte også foreldre opp. 

Å delta er veldig enkelt. Den eneste regelen er at det skal sykles ute, på en vanlig sykkel, og det skal brukes hjelm under hele konkurranseperioden på ca fire uker i april - mai. For at prosjektet skal lykkes er vi avhengige at lærerne er med og følger opp. Dette har fungert utmerket!

Målet med prosjektet er svært viktig for oss som driver dette. Naturligvis er det folkehelse og trafikksikkerhet som står i fokus. Gjennom prosjektet får man økt fysisk aktivitet, trening på balanse, koordinering, god mosjon og frisk luft. Trafikksikkerhetsmessig fokuseres det på hjelmbruk, trafikkregler, samspill med andre trafikanter med mer.

Ingen konkurranse uten premier sies det. For aktørene er dette et satsingsområde, hvor fysisk aktivitet og trafikksikkerhet vektlegges sterkt. Derfor har vi også forsøkt å gjøre det mest mulig attraktivt for elevene å delta. Det må også legges til at det arbeidet elevene legger ned fortjener en gevinst. Her har vi et meget bra samarbeid med G - sport i Mandal, som roser initiativet ved å sponse noe. Vinnerne får et gavekort a kr 400,- pr elev på G - sport, og i tillegg får de noen mindre ting av en verdi på ca 200 kroner. Andrepremien er en sykkelcomputer til hver elev i klassen. Tredjeplassen varierer litt fra år til år, men her ligger det til grunn en eller to småting, men fine nok til å føle en gevinst i å komme som nummer tre i konkurransen.

Resultatet for årets prosjekt har vært meget bra. 6. klasse ved Øyslebø skole vant med et gjennomsnitt pr elev på 2513 minutter i løpet av en måned. Andreplassen gikk til 7. klasse ved Byremo skole med 1649 minutter i gjennomsnitt. Tredjeplassen tok 6. klasse ved Bjelland med 1248 minutter i gjennomsnitt. Dette ser man på som veldig gode resultater, og god innsats fra elevene. Når man i tillegg får aktivisert foreldre har dette en positiv synergieffekt. Tilbakemeldinger viser også at så mye fysisk aktivitet har ført til bedre form blant elevene, både kondisjon og styrke.

Med så gode tilbakemeldinger, og godt samarbeid med skolene har vi besluttet at vi også til neste vår fortsetter sykkelprosjektet.

Bjørn Ivar Birkeland
Nullvisjonen

Randi Evje, Hildegunn Sangesland, Kristina Meyer
Folkehelsekoordinatorer