SFO Skolefritidsordningen

SFO - Skolefritidsordningen

Publisert . Sist endret . i kategorien SFO

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO. 

Søknadsskjema SFO - Ny plass

Søknadsskjema SFO - permisjon og utmelding

I Audnedal er det to SFO tilbud, et på Byremo og et på Konsmo.

ved Byremo barneskole

Skolen har helårstilbud med skolefritidsordning for elever på 1. - 4. årstrinn etter skoletid, på fridager og ferier.

Kontaktinformasjon:
Telefon til rektor: 410 28 899
Telefon til lærerværelse: 38 28 03 93
Fax: 38 28 03 08
E-post:

Besøksadresse:
Byremo barneskole
4529 Byremo

ved Konsmo skole

Skolen har skolefritidsordning for elever på 1.-4.årstrinn før og etter skoletid. Det er også FO tilbud på skolens fridager og i ferier, bortsett fra juli måned og på SFO sine egne planleggingsdager. Da er SFO stengt.

Kontaktinformasjon:
Telefon rektor: 38 28 16 60
Telefon lærerværelse: 38 28 18 94
Fax: 38 28 19 49
E-post:

Besøksadresse:
Helle
4525 KONSMO