Søknad om stipend og utdeling av priser fra fylket

Publisert . Sist endret . i kategorien Kultur

Fylkeskulturpris og frivillighetspris

Fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge, tildeles personer eller organisasjoner for framragende kulturell – og/eller frivillig innsats.

 Stipend

Vest-Agder fylkeskommune tildeler årlig disse stipendene:
4 kunstnerstipend, to arbeidsstipend og ett utvekslingsstipend for kunstnere. I tillegg tildeles tre idrettsstipend.

 

For mer informasjon:  www.vaf.no/tjenester/kultur

Søknadsfrist: 1. oktober