Kunnskapsprøve for salgs- og serveringsløyve for alkoholdig drikke etter Alkoholloven

Publisert . Sist endret . i kategorien Salg og servering

Beskrivelse. 

Salg og skjenking av alkoholholdig drikke krever bevilgning. Bevilgning gis til «den for hvis regning virksomheten drives». For hver bevilgning skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Disse må være over 20 år og ha uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, tilhørende forskrifter og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Den som har det daglige ansvaret for salget og skjenkingen skal utpekes som styrer.

Etablererprøven for serveringsvirksomhet Audnedal kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Salg og servering

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Bestått etablererprøve skal dokumentere at prøvetakeren har kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven. Prøven er basert på materiale som er gitt i læreboka Læremateriell – etablererprøven for serveringsvirksomhet.