Helse, sosial og omsorg

Ny fastlege i Audnedal kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Legetjenester

Tor Jakob Rørvik er ansatt som ny fastlege i Audnedal kommune. Han starter 29.11.18 og han vil da overta alle pasientene på lista til Trine Nordstrøm. Trine Nordstrøm sin siste dag i Audnedal kommune er 29.11.18.

Legetjenester

Publisert . Sist endret . i kategorien Legetjenester

Legekontoret

Legekontoret ligger i Nye Audnedal helsesenter på Konsmo

Åpningstider er mandag-fredag mellom kl 08-15.

Tlf legekontor: 38 28 15 00. Mellom kl 12 og 13 er telefonen stengt. 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113.

Ansatte leger:

Eivind Arnt Husøy – kontordag mandag, tirsdag og onsdag. Torsdag på helsestasjonen. Fredag på Omsorgssenteret

Trine Nordstrøm – kontordag mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Begge legene har ledig kapasitet på sine fastlegelister. Opprette/bytte fastlege kan gjøres under «Bytte fastlege» på Helfo.

Ann-Margret Haaland er kommuneoverlege for Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral.


Besøksadresse:

Audnedal helsesenter
Kvåsheiveien 1 
4525 Konsmo


Legevakt

Ved behov for lege mellom kl. 15.00 og 08.00 og i helger/høytider, må man ta kontakt med Mandal Legevakt på tlf. 38 27 85 55. For øyeblikkelig hjelp, ring 113.

Mellom kl 15 og 23 på hverdager og fra kl. 08.00 – 23.00 i helger, er Audnedal kommune tilknyttet interkommunal legevakt sammen med Åseral kommune og Hægebostad kommune. I dette tidspunktet er kommunen i tillegg knyttet opp mot Kristiansand legevakt, som vurderer henvendelser og formidler telefoner til vakthavende lege i den interkommunale legevakten. I tidsrommet mellom kl. 23.00 og 08.00 er kommunen kun knyttet opp mot Mandal legevakt.