RUSKONTAKT 

ruskontaktRus- og avhengighetstjenesten er et tilbud til innbyggere i Audnedal som ønsker råd, veiledning eller hjelp i forhold til rus- og avhengighetsproblematikk. Ruskontakt i kommunen har ansvar for å koordinere hjelpetiltak for mennesker med rusproblematikk, planlegge tiltak i forbindelse med inn og utskriving fra institusjon, forebygge rusproblematikk gjennom veiledning, rådgivning og opplysning. Vi arbeider til enhver tid etter gjeldene lover og forskrifter. Pr. i dag er det ansatt to personer i til sammen 40 % stilling i Audnedal. 

Rus- og avhengighetstjenesten er en frivillig tjeneste hvor du selv kan ta kontakt gjennom telefon/sms, personlig oppmøte eller skriftlig pr. brev.

Kontaktinformasjon:

Siri Senumstad
Tlf: 38 28 20 00 / 906 49 323
E-post:  

Renate Johnsen
Tlf: 412 18 382
Epost: 

 

Besøksadresse:
Audnedal Helsesenter
Kvåsheiveien 1
4525 KONSMO

Postadresse:
Psykisk helse
Kvåsheiveien 1
4525 KONSMO

Rus-/avhengighetsrelaterte tjenester

Publisert . Sist endret . i kategorien Ruskontakt

Dette kan vi tilby deg som har rus- og / eller avhengighetsproblematikk:

  • Individuelt tilpasset oppfølging med fokus på forebygging, motivering, rehabilitering, skadereduksjon og ettervern.
  • Hjelp til å koordinere tiltak og tjenester, samt deltakelse i nødvendige samarbeidsmøter og ansvarsgrupper.
  • Samarbeid om Individuell plan (IP).
  • Oppfølging etter avrusning, poliklinisk behandling og institusjonsbehandling eller LAR (Legemiddel Assistert Rehabilitering).
  • Oppfølging av gravide rusmiddelavhengige.