Psykisk helsetjeneste er et helhetlig tilbud til personer, deres familie og nettverk.Psykiskhelse illustrasjon

Målgruppe:

Personer som:

• opplever psykiske problemer for første gang
• som har hatt psykiske problemer før og trenger hjelp i en ny vanskelig periode
• som plages av angst, depresjon,sorg eller vanskelige tanker og følelser
• som trenger hjelp i en krise
• som har vært innlagt på psykiatrisk sykehus og ønsker et opplegg for å komme tilbake til hverdagen
• opplever ensomhet og isolasjon

Søknadsprosess

• Direkte henvendelse
• Henvendelse fra samarbeidspartnere som fastlege og spesialisthelsetjenesten

Ansatte:

Anna Løwenhamn  Psykisk helse  945 30 937
Siri Senumstad   Psykisk helse  906 49 323.Tjenesten er gratis

Samarbeid

Vi legger vekt på tverrfaglig samarbeid innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten.

Kontaktinformasjon
Tlf: 38 28 20 00
Faks: 38 28 20 99 

Besøksadresse:
Audnedal Helsesenter
Kvåsheiveien 1 
4525 Konsmo