Fysioterapi Audnedal kommune:

Fysioterapeuter har inngående kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon hos frisk og syk. Fysioterapeuten kartlegger pasientens behov for behandlende, helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende/ habiliterende tiltak. Målet er at pasienten utvikler, gjenvinner eller holder ved like funksjonsevnen, og dermed forbedrer helse og livskvalitet. Fysiske, psykiske og sosiale komponenter bidrar til helse og sykdom, og er viktige faktorer i behandlingen.

I Audnedal er det ansatt fire fysioterapeuter. Det er tre privatpraktiserende med driftstilskudd og en kommunalt ansatt fysioterapeut.

Besøksadresse:
Audnedal helsesenter
Kvåsheiveien 1 
4525 Konsmo

Fysioterapi

Publisert . Sist endret . i kategorien Fysioterapi

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd:

Fysioterapeutene Jorunn Wigemyr, Odd Arne Hagen og Arild Martin Tonstad tar imot pasienter med og uten henvisning fra lege

Ansvarsområde:

  • Individuell behandling av muskel-, nerve og skjelettsystemet
  • Gruppetrening

•Fysioterapeut Jorunn Wigemyr, til stede mandag, tirsdag, torsdag og fredag, tlf 97532225

•Fysioterapeut Odd Arne Hagen, til stede tirsdag og torsdag, tlf 95752467

•Fysioterapeut Arild Martin Tonstad, til stede tirsdag, tlf 47887646

Egenandel: Alle må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut unntatt barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade.

Les mer om frikort ordningen her

Kommunal fysioterapeut Matine Kjerulf Narum, jobber i 70 % stilling.

E-post:  

Trefftid er mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Telefon: 90 26 65 83

Hun har ansvar for blant annet:

  • helsestasjonen,
  • aktivitet på resept,
  • omsorgssenteret,
  • bo og dagsenteret,
  • barnehagene
  • skolene.