Informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus

Publisert . Sist endret . i kategorien Audnedal Helse

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

De tre første pakkeforløpene ble lansert i september 2018, og tas i bruk fra 1. januar 2019. Det er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

I vår kommune kan Audnedal Helse kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus. 

Kontaktperson er Anna Løwenhamn, Tlf 945 30 937