audnedal helsesenter 2

Mandag 27.april er alle tjenestene på plass i Audnedal helsesenter. Hovedinngangen i "tarmen" mellom det gule bygget og hovedbygningen. Der vil du klart se om du skal ta til venstre (helsestasjon og legekontor) eller til venstre (Audnedal helse, fysioterapeut, barnevern). 
NAV Audnedal har egen inngang i motsatt ende av bygget. (ved gangfeltet)

Audnedal helse har ansvar for følgende:

 • Familiestøtte
 • Folkehelsekoordinator
 • Fysioterapi
 • Helsestasjon
 • Skolehelsetjenesten
 • Hjelpemiddelkoordinator
 • Kommunikasjonskurset - LEVEL
 • Kostholdsveiledning
 • Legetjeneste
 • Psykisk helse
 • Ruskontakt
 • Vold i nære relasjoner
 • Demenskoordinator
 • Barnevern - Audnedal har samarbeid med Hægebostad kommune når det gjelder. Tlf: 38 34 91 50.
 • Koordinerende enhet - kontakttelefon: 38 28 20 00.
  Audnedal helse ved enhetsleder har funksjon som "koordinerende enhet" for kommunens habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, samt det overordnede ansvaret for arbeidet med individuell plan(IP).
 • Kommunepsykolog tilstede 20 % (fredager): Guro Høiland tlf 46808405 Jobber med barn og unge, med individuell oppfølging ift lettere psykiske helseplager, foreldreveiledning, familiesamtaler, samarbeid med andre relevante fagpersoner i kommunene, og driver Mestringsgruppe for ungdommer med engstelse på Byremo ungdomsskole sammen med kollega.

 •  

  ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse) kommer regelmessig til kommunen for å veilede og samarbeide med kommunens ansatte om barn og unges psykiske helse. Det er Per Ulrik Johnsen som er Audnedal sin representant. For tiden kommer han til kommunen annen hver fredag(partallsuker). Ta kontakt med enhetsleder for helse Irlin Frigstad (tlf 41468345) dersom du ønsker kontakt med ABUP.


Kontaktinformasjon:

Enhetsleder for Audnedal helsesenter er Irlin Frigstad 
Telefon: 38 28 20 00
Fax: 38 28 20 99

Besøksadresse:
Kvåsheiveien 1 
4525 Konsmo


Tjenester kommunen tilbyr, men som er NAV Audnedals ansvar:

 • Økonomisk sosialhjelp
 • Bostøtte / start lån

Informasjon om tilbud fra PårørendeSenteret

Publisert . Sist endret . i kategorien Audnedal Helse

PårørendeSenteret i Stavanger er drevet av en ideell stiftelse og har i 2017 drevet med pårørendearbeid i 19 år. Våre tilbud lokalt er i hovedsak rettet direkte mot pårørende i form av samtaler, grupper og kurs, men vi gir også veilednings- og undervisningstilbud til fagfolk.

Prosjekt "Sammen om barn"

Publisert . Sist endret . i kategorien Audnedal Helse

Sammen om barn logo liten

I 2016 fikk Audnedal kommune tildelt midler med formål å utvikle og implementere en kommunal modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av barn av psykisk syke og/eller foreldre som misbruker rus.

Helsesenteret er klart

Publisert . Sist endret . i kategorien Audnedal Helse

innhold helsesenterNye Audnedal helsesenter er nå klart til bruk. Samtlige kontorer og enheter er på plass når senteret åpnet i sin helhet mandag 27.april. Dermed har kommunen etablert et solid fagmiljø innefor helse i flotte nyoppussede lokaler i gamle Konsmoheimen.

Innflytting i Audnedal helsesenter

Publisert . Sist endret . i kategorien Audnedal Helse

audnedal helsesenter 3INFORMASJON OM INNFLYTTING TIL AUDNEDAL HELSESENTER PÅ KONSMO

(Tidligere Konsmoheimen)

Følgende faggrupper flytter fra sine nåværende kontorer på Byremo eller Konsmo og inn i Audnedal helsesenter. De er tilgjengelige i nye lokaler fra følgende tidspunkt: