Nye byggesaksregler

Publisert . Sist endret . i kategorien Bygge i Audnedal

dibk logoNye byggesaksregler trer ikraft fra 1. juli
Den 1. juli trer nye byggesaksregler i kraft. Terskelen for søknadsplikt heves og flere nye tiltak kan settes i gang uten søknad til kommunen. Dette gjelder garasjer på inntil 50kvadratmeter, tilbygg på 15 kvadratmeter og en rekke andre mindre tiltak.

Forutsetningen er at tiltakene er i samsvar med plan og øvrig regelverk. Regelendringene er et ledd i regjeringens arbeid med å forenkle, fornye og forbedre slik at hverdagen blir enklere for innbyggere og næringsliv.

Ved å fjerne søknadsplikten for disse tiltakene, reduseres antall saker som plan- og bygningsavdelingene i kommunene får til behandling. Frigjorte ressurser kan brukes til mer veiledning til innbyggerne, raskere saksbehandling av andre saker, mer ressurser til kompliserte saker eller andre tiltak for å legge til rette for økt boligbygging og næringsutvikling.

For innbyggere og næringsliv er det positivt at fokus flyttes fra saksbehandling til service. Mange kommuner tilbyr allerede veiledning, kurs og informasjon om hvordan de nye reglene skal praktiseres, og med særlige tilpasninger til egen kommune. Til hjelp for kommunene har Direktoratet for byggkvalitet utarbeidet veiledningsmateriell for de nye byggereglene, se http://www.dibk.no/no/Tema/bygg-uten-a-soke/. Materialet kan f.eks. gjøres tilgjengelig ved lenker på kommunens hjemmeside. Jeg vil særlig anbefale den interaktive veilederen "Bygg uten å søke" som ligger på http://byggutenasoke.dibk.no/#/choise, og som er et nytt verktøy for å øke selvbetjeningsmulighetene for brukerne. Direktoratet arbeider videre med denne og andre digitale veiledere og digitale hjelpemidler som kan gjøre det enklere å bygge..