Eiendomsskattelistene for 2017

Publisert . Sist endret . i kategorien Eiendomsskatt

Eiendomsskattelistene for 2016 legges nå ut til offentlig ettersyn i 3 uker. Du kan se listene her på nettet. De er også lagt ut til ettersyn på servicekontoret på Rådhuset, Konsmo, og på Audnedal omsorgssenter, Byremo.

Har du spørsmål kan du kontakte servicekontoret på telefon 382 82 000 eller sende mail:

Det skrives ut eiendomsskatt på følgende eiendommer og med følgende satser:

Boliger og fritidseiendommer med takst     2 ‰
Boliger med formuesgrunnlag 2 ‰
Ubebygd grunneiendom 2 ‰
Næringseiendommer 7 ‰
Verker og bruk 7 ‰

Her finner du alle aktuelle dokumenter om eienedomsskatten 2017.

Fant du det du trenger her?