Informasjon om eiendomsskatten i Audnedal kommune som innføres i 2014.

Audnedal kommune har i kommunestyremøte 12.12.2013 vedtatt å innføre full eiendomsskatt i hele kommunen fra 2014.

Mer info i filene til høyre.

Under følger de siste nyhetene i denne saken.

Eiendomsskattelistene for 2017

Publisert . Sist endret . i kategorien Eiendomsskatt

Eiendomsskattelistene for 2016 legges nå ut til offentlig ettersyn i 3 uker. Du kan se listene her på nettet. De er også lagt ut til ettersyn på servicekontoret på Rådhuset, Konsmo, og på Audnedal omsorgssenter, Byremo.

Takseringsinformasjon eiendomsskatt

Publisert . Sist endret . i kategorien Eiendomsskatt

Disse takseringsreglene ligger til grunn for eiendomsskatten. Eiendomsskattetakstnemnda har vedtatt retningslinjer for taksering av eiendomsskatten. Disse er brukt ved takseringen. Her kan du lese mer om reglene. Her finner du også informasjon om beregning ut fra takst på eiendommen, eller ut fra formueverdien.

Fant du det du trenger her?