Articles Tagged ‘Audnedal kommune - jul’

"Julegaver" til Audnedal

Både Audnedal folkebibliotek og Konsmoparken har fått prosjektstøtte i en svært gledelig størrelsesorden.

NYHETSBREV - juleutgave

Vi hilser dere alle en riktig god jul med et nyhetsbrev fra ordfører, rådmann og fra en utvalgt enhet i kommunen.