Audnedal Framover
Her vil du finne de siste nyhetene fra framsida.

Folkemøter om sentrumsutbygging

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

audnedal framover logo-ny2Det avholdes folkemøter med viktig informasjon om kommende utbygging i sentrumsområdene kl 19.00 kommende mandag (Konsmo) og onsdag (Byremo). Det vil bli presentert planforslag og på Konsmo vil den spennende Konsmoparken presenteres nøyere. Møt opp!

Snutebilla -økende skogbruksproblem

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

SnutebillaEtter flere år med økende granhogst har snutebilla fått gode vilkår i vår landsdel. Skadeomfanget i plantefeltene er i nå dramatisk med opp mot 100 % avgang på flere store felt. Planter for hundretusener av kroner har gått tapt. Vi er nødt til å forta oss noe for å unngå en dramatisk forringelse av fremtidsskogen.

Lokal energiutredning 8.nov

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Lokal energiutredning 2013 for Audnedal kommune

Agder Energi Nett har utarbeidet nye lokale energiutredninger for kommunene på Agder.

Utredningene for de fem kommunene i regionen presenteres i forbindelse med møte i Lindesnesrådet.
Sted: Mandal rådhus, fredag 8. november kl. 09.00-10.00.

Ruster opp Sveindalskrysset

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Statens vegvesen setter nå i gang med opprusting av Sveindalkrysset i Audnedal kommune. – Det skal blant annet bygges ny gang- og sykkel- veg langs fylkesveg 42, nye busstopp og parkeringsplass for pendlere, opplyser prosjektleder Birger Bransdal i Statens vegvesen. Arbeidene skal utføres av Hauge maskin AS.