Audnedal Framover
Her vil du finne de siste nyhetene fra framsida.

Omsorgssenter på Helle

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Aleris ungplanInformasjon om omsorgssenter i Audnedal kommune

Aleris Ungplan & BOI har etablert omsorgssenter for 6 enslige mindreårige i Audnedal kommune. Senteret er godkjent av Bufetat på lik linje med barneverninstitusjoner. Dette innebærer at man imøtekommer de kvalitetskrav som stilles for drift av barneverninstitusjoner og omsorgssentre. Vi har en godkjent plan for driften som blant annet beskriver metoder som anvendes og kompetanse hos ansatte. De ansatte går i medleverturnus, 2 på hvert skift som er på jobb 24 timer i døgnet. Dette innebærer at det alltid er voksne tilstede. De voksne er guttenes "foreldre" mens de bor på senteret, og de deltar på foreldremøter og aktiviteter slik de fleste foreldre gjør.  Guttene på omsorgssenteret er 12-14 år, og de kommer fortrinnsvis fra Afghanistan og Syria. De kommer til landet uten foreldre. Disse barna er ofte ressurssterke, og de ønsker sterkt å gå på skole og delta på aktiviteter. Vår oppgave er å gi dem et godt omsorgstilbud i asylsøkerperioden frem til bosetting eller retur. Vi ønsker som en følge av dette et godt samarbeid med skole og nærmiljø for best mulig å tilrettelegge for involvering og deltagelse på lokale aktiviteter, idrettslag etc.

Vi opplever en god mottakelse i kommunen, og vi håper at kommunens innbyggere vil ta godt i mot barna.

Mvh

Jorund Lønn, driftsleder Aleris Ungplan & BOI

Gratis filmstrømming på Filmbib

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

filmbib logoNå kan alle låntakere ved norske bibliotek se kort- og dokumentarfilm gratis via den nye strømmetjenesten Filmbib. Statsråd Thorild Widvey stod for den offisielle åpningen på Deichmanske Hovedbibliotek tirsdag denne uken, og vi fikk mulighet til å filme åpningsarrangementet.

Presentasjon av enhetene

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Under tirsdagens direktesendte kommunestyremøte presenterte alle enhetene i kommunen seg for de de frammøtte. Vi anbefaler absolutt at dere tar en titt på disse presentasjonene for å bli bedre kjent med våre enheter, tjenester, ansatte og ledere.